Page 1 of 6 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 52

Thread: Tefsir Kur'anskih ajeta

 1. #1
  stalni član foruma miskin's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  210

  Thumbs up Tefsir Kur'anskih ajeta

  Mislio sam otvorit temu kako bi oni koji ucestvuju u njoj saznal znacenja pojedinih ajeta iz Kur'ana i da uzivamo u ljepoti Kur'ana i malo detaljnije da ga istrazimo i da malo razmislimo o njegovim znacenjima a ne samo da ga citamo zbog slijedeceg hadisa.

  Tirmizi bilježi od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:"Ko prouči harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kažem da je 'elif-lam-mim' jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf."

  Ovdje mozete pogledati jos neke hadise o vrijednosti ucenja Kur'ana http://www.islamika.net/islamske-tem...%8Denja-kurana

  Svakako mozete da postate ajete koji su vas dojmili ili koji su vam nejasni pa valjda cemo zajedno pronaci njihov tefsir
  Evo mog doprinosa
  SURA EN-NAS (LJUDI)

  1."Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi'' – Gospodar ljudi je njihov Stvoritelj, uređivač svih njihovih pitanja, te Onaj Koji popravlja sva njihova stanja.

  2. ''Vladara ljudi'' – Njemu pripada potpuno carstvo i superiorna vlast.

  3. ''Boga ljudi'' – tj. Onaj Koga oni obožavaju. Određeni vladar može neispravno biti uzet za božanstvo, a može i ne biti, dok ime El-Ilah pripada samo Njemu i niko nema učešća sa Njim u njemu.

  4.''od zla šejtana koji nanosi zle misli'' – vesvas u originalnom tekstu označava šejtana;
  ''...pa se skrije'' – kada se spomene Allah, on se povuče i izgubi, a kada se Allah ne spomene, on se pojavi i na zlo nagovara.

  5.''koji zle misli unosi u srca ljudi'' – tj. on poziva na pokornost njemu skrivenim govorom koji dolazi do srca, ali se njegov glas ne čuje.
  Potom je Uzvišeni pojasnio da su oni koji na zlo nagovaraju dvojaki: džinni i ljudi, pa kaže:


  6. ''od džinna i od ljudi" – džinski šejtan nagovara na zlo u prsima ljudi, a ljudski zavodi ljude tako što im se prikazuje kao brižni savjetodavac, a onda u prsa ubaci riječi koje je izrekao u formi savjeta, pa to dadne džinskom šejtanu povoda da ga nagovori na zlo. Rečeno je također: Iblis nagovara na zlo u ljudskim prsima. Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: ''Svako dijete se rodi a na njegovom srcu je šejtan koji ga nagovara na zlo, pa kada spomene Allaha, on se povuče, a kada bude nesmotren, on ga nagovara. Utječemo se Allahu od njegovog nagovaranja na zlo.


 2. #2
  stalni član foruma miskin's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  210
  Sura El-Inširah

  1."Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili" – Muhammede, mi smo ti prsa prostranim učinili da bi prihvatio vjerovjesništvo. Odavde je krenuo sa svojim pozivom i mogao je da podnese teškoće vjerovjesništva i sačuva Objavu.

  2. "i breme tvoje s tebe skinuli" – oslobodili smo te posljedica iz paganstva.

  3. "koje je pleća tvoja pritiskalo" – ovo znači da je to bio teret koji je nosio i čulo se škripanje u njegovim leđima.

  4. "i spomen na tebe visoko uzdigli!" – na dunjaluku i ahiretu s nekoliko stvari, a od njih su: zaduženje vjernika da kada kažu: Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, zatim spomen njegovog imena u ezanu, kao i naredba o donošenju salavata i selama na njega, s.a.v.s.

  5. "Ta, zaista, s mukom je last" – tj. sa tom teškoćom koja je prethodno spomenuta dolazi olakšanje, a oboje je od Allaha Uzvišenog.

  7. "A kad završiš, molitvi se predaj" – tj. kada završiš svoj namaz ili dostavu Objave, ili borbu, uloži trud u dovi i traženju svoje potrebe od Allaha. Ili, ovo znači posveti se ibadetu.

  8. "i Gospodaru svome teži!" – tj. budi ponizan pred Njim bojeći se Vatre i želeći Džennet.


 3. #3
  stalni član foruma miskin's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  210
  SURA EL-FELEK (SVITANJE)

  1. "Reci: Utječem se Gospodaru svitanja'' – ''felek'' u originalnom tekstu označava jutro, jer se jutro rascijepi iz noći. Rečeno je: To je sve što nastane rascjepom svega što je Allah stvorio, kao što su životinje, zrnevlje, košpice, sve vrste bilja i sl. Rečeno je: Ovim se želi ukazati da je On moćan ukloniti ove velike tmine od čitavog svijeta, te da je moćan da od onoga ko se Njemu utječe odvrati sve čega se plaši i pribojava.

  2. ''od zla onoga što On stvara'' – tj. utječem se Allahu od zla svega onoga što je stvorio od svih stvorenja.

  3. ''i od zla mrkle noći kad razastre tmine'' – tj. utječem se Njemu od zla noći kada ona dođe. Rekli su: Noću izlaze divlje životinje iz svojih skloništa, kao i gmizavci iz svojih staništa, te sljedbenici zla kreću u igru i zabavu i nered.

  4. ''i od zla onih koji u čvorove pušu'' – tj. utječem se Njemu od žena koje se bave magijom zato što one pušu u končane čvorove kada njima žele opsihriti.

  5. ''i od zla zavidljivca kad zavist ne krije" – zavist označava želju da nestane blagodati koju je Allah dao onome kome se zavidi. 4. #4
  veteran foruma
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  9,586

  Voda

  U Kur’anu je rečeno da je čovjek stvoren od zemlje i vode. Kur’an to ponekad odvojeno naglašava, a ponekad kaže da je čovjek stvoren od blata; naglašava, dakle, da je, stvoren od jedinjenja vode i zemlje.
  Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo. (23:12)
  Koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od blata. (32:7)
  Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara… (30:20)
  On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve. (25:54)
  http://www.kuranskifenomeni.com/2011...zemlje-i-vode/

  Al prvo bilo bi dobro pogledati ova dva videa...  Malo da se zamislio kada pijemo vodu.

  "Vi Rimljani ste sami krivi jer ste poslali vukove da čuvaju vaša stada a ne pastire."

 5. #5
  veteran foruma
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  9,586
  http://www.rijaset.ba/index.php?opti...=26&Itemid=620

  Ovih 85 mijesta na kojima se u Kur’anu spominje voda, postoje mjesta koje u sebi sadrže izuzetno vazne naučne informacije poput sure El-Enfal, 11. ajet, gdje nas Allah obaviještava da voda čisti, smiruje nas, podiže moral, odstranjuje šejtanovo uznemiravanje: „Kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bih vas njome očistio i da bih od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio.” (El-Enfal,11) U tradicionalnom tefsiru ovaj ajet se vezuje za uvjete koji su nastali prije bitke na Bedru jer je poznato da se svaki Kur’anski ajet vezuje za neki historijski kontekst, no isto tako znamo da je svaka Kur’anska poruka univerzalna. Tako i ova informacija govori nam da se voda koristi za čiščenje ali ne samo fizičko već i za čiščenje u biohemijskom smislu, zatim da se zdravlje poboljšava pijenjem vode, čak i dijetom na vodi. Poslanik a.s., kad god bi bio bolestan prestajao bi jesti i tražio je da mu se donese vode.
  Voda, osim funkcije čiščenja, uklanja statičko naelektrisanje sa nas, ljutnju, huju, itd.Zatim, razumijemo iz ovog Kur’anskog ajeta da, voda uklanja brige, smanjuje stres jer kada čovjek doživi nervni slom prvo je pravilo i dan-danas, (a radili su to i prije 200 godina) da ga stave pod tuš ili u kadu sa vodom jer empirijski znaju da to umiruje.[4]
  "Vi Rimljani ste sami krivi jer ste poslali vukove da čuvaju vaša stada a ne pastire."

 6. #6
  stalni član foruma miskin's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  210
  SURA EL-IHLAS (ISKRENOST)

  1. "Reci: On je Allah – Jedan!'' – Idolopoklonici su rekli: ''Muhammede, spomeni nam rodoslov svoga Gospodara'', pa je objavljen ovaj ajet u značenju: Ako pitate da se pojasni Njegov rodoslov, on glasi: Allah je Jedan i sudruga nema.

  2. ''Allah je utočište svakom!'' – Es-Samed u originalnom tekstu označava onoga kome se ljudi usmjeravaju u svojim potrebama, a on je u mogućnosti da ih izvrši. Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: ''Es-Samed je Gospodar čije je gospodarstvo upotpunjeno, ugledni, čija je veličina potpuna, te pametni sa potpunom pameću, bogati sa potpunim bogatstvom, silni i jaki sa potpunom snagom, učeni sa potpunim znanjem, mudri sa potpunom mudrošću – a to je Uzvišeni Allah. Ova osobina ne treba da se pripiše nikome osim Njemu.''

  3. ''Nije rodio i rođen nije'' – tj. On nema djeteta, niti je On iz nečega proizašao zato što Mu nije ništa slično i zato što je nemoguće pripisati ono što ne postoji u prošlosti ili budućnosti. Dijete je bilo nepostojeće prije nego što je rođeno, tj. Allah nema oca kojem bi se pripisao. Katade kaže: ''Arapski idolopoklonici su rekli: ''Meleki su Allahove kćerke'', a židovi su rekli: ''Uzejr je Allahov sin'', kršćani su rekli: ''Mesih je sin Božiji'' , pa im je Allah to porekao rekavši: ''Nije rodio i rođen nije.''


  4. ''i niko Mu ravan nije!" – tj. niko Mu nije jednak niti sličan i nema učešća sa Njim ni u jednoj od osobina Njegovog savršenstva.


 7. #7
  stalni član foruma miskin's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  210
  SURA EL-MESED (PLAMEN)

  1."Neka propadnu ruke Ebu Lehebove" – tj. neka su propale njegove ruke, neka su na gubitku i neka su stradale. ''...i propao je'' – tj. propao je on, jer se dogodilo ono za što je protiv njega bila upućena dova. Ebu Leheb je Vjerovjesnikov amidža, a pravo ime mu je Abduluzza.

  2. "Neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao" – tj. neće mu koristiti niti ga spasiti njegovo sabiranje imetka, niti ono što je stekao, niti ugled u odnosu na prokletstvo i propast koji su ga snašli, te Allahovu kaznu koja se na njega spustila.

  3. "ući će on sigurno u Vatru rasplamsalu" – bit će kažnjen u vatri plamtećoj koja će pržiti i spaljivati njegovu kožu, ona će plamtjeti, a to je vatra Džehennema.

  4. "i žena njegova što drvlje nosi" – tj. njegova žena će se pržiti u plamtjeloj vatri, a ona je Ummu Džemil, kćerka Harbova, sestra Ebu Sufjana. Ona je nosila trnje i bodlje i bacala ih noću na put kojim je išao Vjerovjesnik, s.a.v.s.

  5. "o vratu njenu bit će uže od ličine usukane" – ''el-mesed'' u arapskom jeziku označava vlakno od kojeg se plete konopac. Ona je imala ogrlicu od dragulja, pa je rekla. ''Tako mi Lata i Uzaa, žrtvovat ću je za neprijateljstvo prema Muhammedu.'' Kazna za nju će biti da joj se o vrat stavi konopac na Sudnjem danu umjesto njene ogrlice.


 8. #8
  stalni član foruma miskin's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  210
  SURA EN-NASR (POMOĆ)

  Ova sura se naziva i Et-Tevdi' (Oproštaj). Od Ibn Abbasa prenosi se da je rekao: ''Kada je objavljena sura 'Iza dža'e nasrullahi vel feth', Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ''Sebi sam objavio dolazak smrti.''

  1. "Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu" – tj. kada ti, Muhammede, dođe Allahova pobjeda nad neprijateljima, a oni su Kurejšije – dato ti je oslobođenje Mekke. ''Nasr'' u originalnom tekstu označava podršku za slamanje neprijatelja, pobjedu nad njima i ovladavanje njima. ''Feth'' označava otvaranje i ulazak u kuće neprijatelja, te otvaranje njihovih srca za primanje istine.

  2. "i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze" – tj. u skupinama jedne iza drugih. Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., oslobodio Mekku, Arapi su rekli: ''Ako Muhammed pridobije stanovnike Harema, a Allah ih je zaštitio od vlasnika slona, onda je on na istini. Vi onda protiv njega nemate nikakve snage.'' Ulazili su u islam u skupinama nakon što su ulazili kao pojedinci. Tako bi čitavo pleme prelazilo na islam.


  3. "ti slavi i veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga'' – ovdje su objedinjeni slava Allahu koja oglašava zadivljenost onim što mu je Allah olakšao, a što mu na um nije padalo, ili nekom drugom od ljudi, te zahvala Njemu na lijepom postupku i velikoj blagodati u vidu pobjede i oslobođenja Majke svih gradova (Mekka) i ulaska ljudi u islam u skupinama;

  4.''...i moli Ga da ti oprosti'' – od Njega traži oprost za svoj grijeh bivajući ponizan Allahu i smatrajući svoja djela manjkavim; ''...On zaista pokajanje prima" – tj. on je takav da oprašta onima koji traže oprosta od Njega, prima pokajanje od njih i daje im Svoju milost njegovim primanjem.
  El-Buhari i drugi prenose od Ibn Abbasa da je za ovu suru rekao: ''Ovo je rok smrtnog časa za Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji mu je Allah objavio.'' Rekao je: "Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu", ovo je znak dolaska njegovog smrtnog časa, "ti slavi i veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga, i moli Ga da ti oprosti, On zaista pokajanje prima.''

 9. #9
  stalni član foruma miskin's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  210
  SURA EL-KAFIRUN (NEVJERNICI)

  1. "Reci: 'O vi nevjernici’ – povod objave ove sure je da su nevjernici pitali Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da obožava njihova božanstva jednu godinu, a da će i oni obožavati njegovog Boga jednu godinu. Tada je Allah naredio da im kaže: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ َ

  2. "Ja ne robujem onome čemu vi robujete" – tj. neću učiniti ono što tražite od mene, tj. neću obožavati vaše kipove – ja ne obožavam vaša božanstva.

  3. "niti ste vi robovi onome Kome ja robujem" – a ni vi, sve dok ste u vašem širku i kufru, nećete obožavati Allaha kojeg ja obožavam.

  4. "niti sam ja rob onome čemu vi robujete" – u budućim danima i preostalom mome životu neću obožavati ništa od vaših božanstava.

  5. "niti ste vi robovi Onome Kome ja robujem" – tj. vi nećete obožavati Allaha u budućnosti sve dok ste u vašem nevjerstvu i robovanju kipovima. Robovanje nevjernika Allahu i onih koji Mu druga pripisuju je odbačeno i ne uzima se u obzir. Rečeno je: Ovi ajeti se ponavljaju radi potvrde i prekidanja nevjerničkih ambicija da im se Allahov Poslanik, s.a.v.s., odazove u obožavanje njihovih božanstava, što su od njega tražili.

  6. "Vama – vaša vjera, a meni – moja" – Ako ste zadovoljni svojom vjerom i ja sam zadovoljan svojom vjerom, a vaša vjera je pripisivanje Allahu druga. Ona vama pripada i neće prijeći meni. Moja vjera, koja predstavlja čisti tevhid, ograničena je na mene i neće vam prijeći da biste je vi zadobili (dok ste u takvom stanju).

 10. #10
  stalni član foruma miskin's Avatar
  Join Date
  Apr 2012
  Posts
  210
  SURA EL-KEVSER (KEVSER)

  1. "Mi smo ti, uistinu, Kevser dali" – Kevser je rijeka u Džennetu koju je Allah učinio počašću za Svoga Poslanika i ummet.

  2. "pa klanjaj Gospodaru svome'' – naređuje se obavljanje propisanih namaza; ''...i kurban kolji" – ljudi su se klanjali drugima mimo Allaha i prinosili žrtve drugima mimo Njemu. Allah je naredio Vjerovjesniku, s.a.v.s., da njegov namaz i klanje budu jedino radi Njega. Katade, Ikrime i Ata kažu: ''To je bajram-namaz i klanje kurbana.''

  3. "onaj koji tebe mrzi – sigurno će on bez spomena ostati" – tj. onaj koji te mrzi i prezire neće imati spomena poslije svoje smrti. Ebter u arapskom označava čovjeka koji nema djeteta. Kada je umro Poslanikov, s.a.v.s., sin, jedan od mnogobožaca je rekao: ''On je ebter (ostao bez nasljednika)'', pa je objavljen ovaj ajet.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •