Page 1 of 10 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 94

Thread: Savez logoraša Bosne i Hercegovine

 1. #1
  stalni član foruma ottoman_empire's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Bosna i Hercegovina
  Posts
  399

  Savez logoraša Bosne i Hercegovine

  Povod otvaranja teme o savezu logoraša Bosne i Hercegovine, navelo me saznanje da veliki procenat stanovništva BiH nezna ništa o ovome savzu i njegovom djelovanju, zbog toga zločin protiv čovjeka pada u zaborav i kao što nas historija uči njeno skoro ponavljanje. Zbog potrebe društva i opštih informacija navešću osnovne stvari o savezu logorasa BiH.
  The age of "darkness" is gone, and the time "the light" has come. I can smell it in the air. You can taste it in the water. I can feel it in the country.The Age of Islam is at hand.

 2. #2
  stalni član foruma ottoman_empire's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Bosna i Hercegovina
  Posts
  399

  Ko je SAVEZ LOGORAŠA BOSNE I HERCEGOVINE

  Savez logoraša Bosne i Hercegovine, osnovan 25.08.1996. godine, je nevladina, nestranačka i multinacionalna asocijacija građana Bosne i Hercegovine , preživjelih logoraša i članova porodica ubijenih logoraša, putem brojnih udruženja u zemlji, kao i dijaspori.Pouzdano se zna da je tokom agresije na BiH 1992-1995. godine neviđena zlostavljanja u logorima i zatvorima širom BiH preživjelo preko 200.000 civila, a 30.000 logoraša ubijeno je ili se vode kao nestali.U BiH je do sada registrirano 652 mjesta zatočenja – zatvora i logora, među kojima su naročito poznati: Manjača, Omarska, Luka Brčko, Batković, Dretelj, Heliodrom, Gabela, Drmaljevo, KPD Foča, Sušica-Vlasenica, Kula-Sarajevo, Žepče...

  Posebno zlostavljanje i to seksualno preživjele su žene... Prema našim kao i prema saznanjima međunarodnih organizacija, torturu silovanja u logorima preživjelo je oko 25000 žena, pretežno Bošnjakinja.

  Za realizaciju svojih programskih zadataka, Savez je formirao Centar za istraživanje i dokumentaciju (CID).Centar za istraživanje i dokumentaciju djeluje kroz dva svoja segmenta: istraživačko-dokumentacioni i informativno-edukativni .Prioritetni zadaci Centra su prikupljanje činjenica o ratnim zločinima, počinjenim u logorima, oblicima torture nad logorašima, ubijenim, nestalim, te naučna obrada tih činjenica.

  Istraživačka aktivnost vrši se putem specijaliziranih projekata koje Centar realizira angažmanom brojnog članstva, te eminentnih domaćih i svjetskih naučnika. Istraživačko–dokumentaciona i informativno-edukativna djelatnost Saveza kroz CID Saveza i njegove projekte, do sada je efektuirala veoma zapaženim publikacijama i knjigama, kao što su:

  “DA SE NE ZABORAVI - DA SE NE PONOVI”, “SAMICA”, “MOLILA SAM IH DA ME UBIJU”, “KADROVSKI RAT ZA BOSNU I HERCEGOVINU” I “ŽIVI NIŠTA NE ZNAJU”.

  Savez također aktivno radi na traženju nestalih osoba, a njegov doprinos u otkrivanju masovnih grobnica u kojima su 90% logoraši, je nemjerljiv.Savez sarađuje sa Haškim tribunalom i osatlim sudovima u zemlji i inozemstvu, s obzirom da su logoraši svjedoci zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

  Preživjeli logoraši u zemlji ne uživaju ni jedno posebno zakonsko socijalno pravo, kao što je to zakonom normirano za ostale kategorije stradalnika rata. Savez očekuje pomoć Međunarodne zajednice u rješavanju statusnih pitanja logoraša koji su danas u BiH na margini društva.
  The age of "darkness" is gone, and the time "the light" has come. I can smell it in the air. You can taste it in the water. I can feel it in the country.The Age of Islam is at hand.

 3. #3
  stalni član foruma ottoman_empire's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Bosna i Hercegovina
  Posts
  399

  Mjesta zatočenja - logori u bih po općinama

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Banja Luka

  1. Sportska dvorana
  2. Manjača
  3. MUP
  4. Tunjice-okružni zatvor
  5. VIZ
  6. Kasarna "Kozara"
  7. Mali logor
  8. Kaštel
  9. Stari dom Armije
  10. Logor na stadionu Borik- kasarna vojne policije

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bihać

  1. Kasarna - Ripač
  2. Otoka - Ripač
  3. O.Š.Orašac
  4. Traktorska stanica - Ripač
  5. Kasarna - Račić

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bijeljina

  1. Kasarna
  2. Batkovići
  3. Igralište Janja
  4. Ekonomija-Novo Selo
  5. Vojni magacin - Patkovača
  6. Šećerana
  7. KPD kod željezničke stanice
  8. Zemljoradnička zadruga - Patkovača
  9. Dvorac zamak (Crnog Vila)
  10. Komunalno preduzeće "4.Juli"
  11. Vanekov mlin
  12. O.Š. "S.Hase"
  13. Poljoprivredna škola
  14. Privatna kuća Osmana Velagića - Janja
  15. MUP - Janja

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bileća

  1. Kasarna - Bileća
  2. Stara policijska stanica
  3. Đački dom

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Dubica

  1. Autobuska stanica
  2. Stadion
  3. MUP
  4. Zamljoradnička zadruga - Draksenići

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Gradiška

  1. MUP
  2. Farma ****** - Nova Topola
  3. Zgrada štamparije - Bos.Grad
  4. Škola učenika u privredi - Bos.Grad
  5. Stara Gradiška

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Krupa

  1. O.Š. - Arapuša
  2. O.Š. - Jasenice
  3. O.Š. - Suvaj
  4. O.Š. "Petar Kočić" - Bos. Krupa
  5. O.Š. - Gorinja
  6. O.Š. - Otoka

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Novi

  1. Hotel "Una"
  2. Stadion "Mlakve"
  3. Vatrogasni Dom
  4. Osnovna škola
  5. MUP-Bos.Novi
  6. Suha Me|a - Otoka
  7. Privatne kuće Ekića
  8. MUPBos.Kostajnica

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Petrovac

  1. Sportski centar
  2. MUP
  3. Autobuska stanica
  4. Hotel
  5. Jasikovac
  6. Vrtoče
  7. Kozula – ŠIP “Oštrelj” – Drinić
  8. Radničke barake Oštrelj

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Šamac

  1. Zasavica
  2. MUP
  3. Otkupna stanica Crkvine
  4. Zgrada TO
  5. Fudbalski stadion Crkvine
  6. Tehnička škola
  7. O.Š. Bos. Šamac

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bratunac

  1. Sportska dvorana O.Š. "Vuk Karadzić"
  2. Stadion
  3. Magacin ukrasne keramike
  4. Zadružni dom Kravice
  5. Osnovna škola Konjević Polje
  6. Podrum "Ekspres restorana"
  7. MUP Bratunac

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Brčko

  1. Pravoslavna crkva - Pelagićevo
  2. Restoran "Vestelije"
  3. Brezovo Polje
  4. Fudbalski stadion
  5. Osnovna škola Lončari
  6. DTV Partizan
  7. SJB
  8. Dom zdravlja
  9. Stara džamija
  10. Hotel "Posavina"
  11. Prodavnica zemljoradničke zadruge - Pelagićevo
  12. Luka
  13. Kasarna
  14. Autobaza "Laser"
  15. Porušene vikendice - Potočari

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Busovača

  1. Kaonik
  2. ”Medijapan”-sabirni centar
  3. Kasarna Draga  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Čajniče

  1. Škola
  2. Lovački dom - Mostina

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Čapljina

  1. Dretelj
  2. Vojarna - Gabela
  3. Fabrika keksa
  4. Duševna bolnica - Domanovići
  5. Kapetanovića kuće - Počitelj
  6. Višići
  7. Magacin “Merhamet”
  8. Osnovna škola - Počitelj
  9. Silos - Bregava
  10. Kasarna "Miro Popara" - Grabovine

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Čitluk

  1. Fabrika "Frotea"

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Doboj

  1. Vojni logori kod tvornice "Bosanka" -Usora
  2. Osnovna škola - Grapska
  3. Željeznička stanica
  4. Vojni hangar u kasarni Bare
  5. SRC "Ozren"
  6. Prodavnica - Piperi
  7. SŠC
  8. Vojna kasarna - Ševarlije
  9. Tvornica pneumatika - Bare
  10. Kotorsko - Bare
  11. Perčin disko-na Usori Ušće
  12. Podnovlje
  13. Rudnik - Stanari
  14. Vinska
  15. Osnovna škola - Stanari
  16. Majevac
  17. Rukometni stadion
  18. Ozren Kesten
  19. "Bosanka"
  20. Vojna kasarna Miljkovac
  21. Centralni zatvor
  22. Perčo, vila
  23. Fabrika dalekovoda "Rudanka"
  24. Apartmani Grabovica
  25. Kotorsko selo
  26. Grapska
  27. Hangar PD "Majevica"
  28. Putnikovo brdo - vojni objekat
  29. Seona

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Donji Vakuf

  1. Zatvor MUP-a
  2. Magacin opštinskog štaba TO
  3. Magacin trgovačkog preduzeća "Vrbaspromet"
  4. Kasarna Daljan
  5. Osnovna škola u Obarcima
  6. Motel "Semešnica"
  7. Stara zgrada dječijeg obdaništa
  8. Garaža u kući vlasnika Ivice Stanke
  9. Garaža u kući Lončar Goranana
  10. Hotel "Vrbas" -podrumske prostorije-
  11. Zgrada željezničke stanice u Oborcima

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Drvar
  1.Hotel-Drvar
  2.SŠC
  3.Selo Prekaja
  4.Sportski centar
  5.O.Š. Kamenica
  6.MUP
  7.Selo Srnetica
  8.Selo Posijek  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Foča
  1.Ekonomija KPD-a "Brioni"
  2.Livade" magacin TO-a
  3.Privatna kuća Slobodana Matovića
  4.KPD Foča
  5.Ženski KPD Velečevo
  6.Privatna kuća Nusreta Karamana - Miljevina
  7.Otkupna stanica - Đi|evo
  8.Osnovna škola Brod na Drini
  9.Privatne kuće u Čohodar mahali
  10.Motel "Bukovica"
  11.Privatna kuća Trnovače
  12.Partizan – sportska dvorana
  13.SŠC Foča
  14.Buk Bijela
  15.Privatna kuća Muniba Hodžića
  16.Presjeka" - Ustikolina
  17.Privatna kuća Džanko Asime -Donje Polje
  18.Privatne kuće u selu Đi|evo
  The age of "darkness" is gone, and the time "the light" has come. I can smell it in the air. You can taste it in the water. I can feel it in the country.The Age of Islam is at hand.

 4. #4
  stalni član foruma ottoman_empire's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Bosna i Hercegovina
  Posts
  399

  MJESTA ZATOČENJA - LOGORI U BIH PO OPĆINAMA 2 dio

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Fojnica
  1.Osnovna škola Hotigošće
  2.Brod Jasikovac
  3.Dom za sveštenike - Bakovići
  4.Privatne kuće Duhre

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Gacko
  1.Kasarna Avtovac
  2.Fazlagića Kula
  3.Termoelektrana
  4.Samački Hotel
  5.Pošta Avtovac

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Glamoč
  1.MUP
  2.Podrumi Hotela
  3.Stadion
  4.SŠC - Fiskulturna sala

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Goražde
  1.Privatna kuća - Površnica
  2.Selo Podhranjen

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Gornji Vakuf
  1.NEMA PODATAKA

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Gračanica
  1.Kasarna - Petrovo selo

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Grude
  1.Duhanska stanica
  2.Tvornica "Grudex"
  3.Rudnik

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Han Pijesak
  1.Logor
  2.Ovčanik
  3.Podžeplje i Plana
  4.Farma stoke Mrkalji
  5.MUP

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Jablanica
  1.Junuzovića kuće Doljani
  2.Osnovna škola Sovići
  3.Zukića kuće Doljani

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Jajce
  1.Kasarna Bravnice

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kalesija
  1.Selo Osmaci
  2.Salon namještaja "Karić"
  3.Dom kulture - Memići
  4.Dom kulture - Osmaci
  5.Magacin - Osmaci

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kalinovik
  1.O.Š.”Miladin Radojević”
  2.Barutni magacin
  3.MUP
  4.Farma Pavlović
  5.O.Š.”Ulog”

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kiseljak
  1.Rotilj 7.Silos
  2.Kasarna 8.Kuće oko silosa
  3.SŠC
  4.Palež
  5.Stara općina
  6.Višnjica

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kladanj
  1.Osnovna škola - Obori
  2.Osnovna škola - Pelemiši

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Ključ
  1. Barake - Gornja Sanica
  2.Željeznička stanica - Gornja Sanica
  3.Sportska dvorana
  4.Osnovna škola - Biljani
  5.Osnovna škola - Sitnica

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Konjic
  1.Odmaralište MUP-a
  2.Vikendice - Boračko jezero
  3.Čelebići
  4.Robna kuća - Buturović Polje
  5.Banka - Buturović Polje
  6.Kostajnica
  7.Turija
  8.Motel “Borašnica”
  9.Selo Bijela
  10.Dom kulture - Zabr|e
  11.Privatne kuće - Zabr|e  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kotor Varoš
  1.Pilana
  2.SŠC
  3.Stari Sud
  4.Osnovna škola
  5.Maslovare
  6.MUP-Šiprage
  7.Kožara
  8.MUP
  9.Dom zdravlja
  10.Jelšingrad
  11.Stari zatvor
  12.Osnovna škola - Grabovica
  13.Benzinska pumpa – Vrbanjci
  14.Đevdin kafić - Vrbanjci
  15.Osnovna škola - Čelinac
  16.Popovac - Čelinac
  17.Zatvor - Čelinac
  18.Borje - Planina

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kreševo
  1.Hangar kod Šunje (Baritov mlin Resnik)
  2.SŠC
  3.Osnovna Škola
  4.Privatne kuće - Sotnica
  5.Škola - Polje
  6.Ćilimara

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Lištica - Široki Brijeg
  1.Privatno imanje "Tuta"
  2.MUP
  3.Fabričke hale
  4.Osnovna škola - Dobrokovići
  5.Hale fabrike "Feal" - Dobrokovići
  6.Osnovna škola - Kočerin
  7.Duhanska stanica
  8.Vitina

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Livno
  1.O.Š. "I.G. Kovačić" - Livno
  2.O.Š. “Zabrišće”
  3.O.Š. “Orguz”
  4.Sportska dvorana "Zgona"
  5.MUP - Livno
  6."Iris" - tvornica
  7.Garaže "Elektrodistribucija”-Livno
  8.Bivši "Komitet"

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Lopare
  1.Osnovna škola
  2.Fabrika "Termal"
  3.Pilane - Mačkovac
  4.Napuštena štala - Mačkovac
  5.Prodavnica zemljoradničke zadruge - Piperi
  6.Ciglane
  7.Osnovna škola - Jablanica
  8.Osnovna škola - Brijest
  9. MUP Lopare

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Lukavac
  1.Karanovac
  2.Provizorne barake - Tumare

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Ljubuški
  1.Poljoprivredno dobro Radišići
  2.Zavod za resocijalizaciju djece
  3.Otoka D.Vitina
  4.Atomsko sklonište
  5.Zgrada SJB

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Modriča
  1.Stanica Milicije
  2.PD Mustafa Mu***egovic-Jakeš
  3.Podnovlje
  4.Majevac
  5.Vranjak

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Mostar
  1.Medicinska škola
  2.Gradsko groblje – “Sutina”
  3.Stadion “Vrapčići”
  4.Kasarna "Konak"
  5.Kasarna "Sjeverni logor"
  6.Geodetski zavod
  7.Osnovna škola - Zijemlje
  8.Samostan časnih sestara
  9.Selo Vojno
  10.MUP - Kamena zgrada
  11.Privatni logor Kajtazova kuća - (Privatni zatvor Vinka Martinovića Štele)
  12.Vojna akademija
  13.Čelovina
  14.Povremeni zatvori
  15. Univerzitet "Džemal Bijedić" - Mašinski fakultet
  16.”Veležov” stadion
  17.Rodoč - Buna
  18.Grabovica
  19.ATG
  20.Đubrani - Škola
  21.Kod Mihajla - B.Polje
  22.Osnovna škola - Sutina
  23.Garaže - B.Polje
  24. Rodoč - Heliodrom

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Mrkonjić Grad
  1.Klaonica - Podbrdo
  2.Kula - Rajakovo Brdo
  3.Hangar ugljarnik - Bjelajce
  4.Servis
  5.MUP - M.Grad

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Nevesinje
  1.MUP
  2.Kotlovnica Toplane
  3.Gornje Rakitno
  4.Tvornica alata
  5.Alatnica
  6.Podrum jedne kuće - Borci

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Orašje
  1.Zgrada preduzeća Korpara - Lončari
  2.MZ - Orašje

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Posušje
  1.Gornje Raketno
  2.Rudnik boksita Oluja
  3.Stara osnovna škola

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Prijedor
  1.Osnovna škola - Kozarac
  2.Željeznička stanica - Ljubija
  3.Stari Majdan - Ljubija
  4.Stadion – Ljubija
  5.Tvornica gume"Protektirnica" - Brezič
  6.Selo Mravinj
  7.Mjesni ured – Orlovci
  8.Osnovna škola - D.Garevci
  9."Elektro" – Kozarac
  10.Sandučara (Korpara ili štamparija) – Kozarac
  11.Stadion – Kozarac
  12.Crkva Krkići - Kozarac
  13.Hladnjača "IMPRO" – Prijedor
  14.Vitlovska selo
  15.Hotel "Mrakovica"
  16."Bosnamontaža" -Prijedor
  17.Stočna pijaca - Prijedor
  18.Autobuska stanica - Zecovi
  19.Željeznicka stanica - Kozarac ili Trnopolje
  20.Željeznicka stanica - Petrov Gaj
  21.Stočna pijaca - Omarska
  22.Sportska dvorana "Mladost" - Prijedor
  23.Stara pilana - Kozarac
  24.Dom kulture - Kozarac
  25."Prijedorčanka" tvornica sokova - Brezičani
  26.Tukovi-stadion
  27.Kratelj-stadion
  28.Karan
  29.Omarska
  30.Društveni dom - Ćela
  31.Osnovna škola – Kevljani
  32."Elementara" - Kozarac
  33.Dva mjesta zatvaranja - Brezičani
  34.Keraterm
  35.Sportski centar- stadion - Prijedor
  36.Rudnik - Ljubija
  37.Osnovna škola u Sivcima kod Trnopolja
  38.Barake OSC - Benkovac
  39.Majdan
  40.Crna kuća
  41.Ciglana - Prijedor
  42.Jaruge
  43.Pozorište - Prijedor
  44.Topola
  45.Tomašica-rudnik željezne rude
  46.Kasarna "Žarko Zgonjanin"
  47.MUP Prijedor
  48.MUP i MZ Urije - Prijedor
  49.Autobuska stanica Žeger - Čarakovo
  50."Kozaraputevi" - Prijedor
  51."Velepromet" – Prijedor
  52.Dom kulture - Kozaruša
  53.Vatrogasni dom - Ljubija
  54.MUP - Ljubija
  55."Tomex" - Ljubija
  56.Dom kulture – Trnopolje
  57."Šarena crkva" - Hrnići

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Prnjavor
  1.Tvornica obuće "Sloga"
  2.Silos starog mlina Vijaka
  3.MUP
  4.Sportska dvorana
  5.Osnovna škola - Lamovita

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Prozor
  1.Osnovna škola
  2.Rumbovci 3.KPD
  4.Vatrogasni dom
  5.SŠC
  6.SJB
  7.Atomsko sklonište
  8.Magacin TO

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Rogatica
  1.Ergela “Borike”
  2.SŠC "Veljko Vlahović"
  3.Planinarski dom - Podgaj
  4.Osnovna škola “Ragib Džindo”
  5.Sladara
  6.Stara Osnovna škola - Borike
  7.Crkveni dom
  8.Poljoprivredno dobro - Rasadnik

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Rudo
  1.Mekteb
  2.Stara željeznička stanica
  3.Kasarna
  4.Dom kulture
  5.Mjesto Viti Grab
  6.Mjesto Vranja
  7.Mjesto Stankovača
  8.Mjesto Rupavci
  9.Bisag kod Miloševe kuće

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Sanski Most
  1.Sportska dvorana
  2."Krings"
  3.”Betonirka”
  4.O.Š. "Narodni Front"
  5.MUP - Sanski Most
  6.Kamengrad
  7.O.Š. "Hasan Kikić"
  8.O.Š. “Gornja Mahala”
  9.Privatna kuća Sime Miljša
  10.Keramika
  11.MUP - L.Palanka
  12.Lufani
  13.Stari Majdan
  14.Podvidača
  15.Kotlovnica hotela
  16.Šehovci
  17.Privatna kuća Senada Šupuka - Trnova
  18. Privatna kuća Kalić Idriza
  19. Škola Tomina kotlovnica
  20. Škola Kozica
  The age of "darkness" is gone, and the time "the light" has come. I can smell it in the air. You can taste it in the water. I can feel it in the country.The Age of Islam is at hand.

 5. #5
  stalni član foruma ottoman_empire's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Bosna i Hercegovina
  Posts
  399

  MJESTA ZATOČENJA - LOGORI U BIH PO OPĆINAMA 3dio

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Sarajevu
  1.Selo Račići
  2.Bolnica Jagomir - Centar
  3.MUP - Ilidža
  4.SŠC - Hadžići
  5.Garaže - Hadžići
  6.Zgrada TO - Hadžići
  7.Podrum hotela - Hadžići
  8.Tarčin
  9.Kasarna Lukavica
  10.Stara zgrada doma zdravlja - Ilidža
  11.Kamp “Lužani” - Ilidža
  12.Zgrada C.K. - Ilidža
  13.Skladište "Energoinvesta" - Blažuj
  14.Bolnica Kasindol -Ilidža
  15.O.Š. "27 Juli" - Ilidža
  16.Grafička škola - Ilidža
  17.KPD "Kula" Ilidža
  18.Industrijska škola - Ilijaš
  19.Stara zgrada željezničke stanice - Ilijaš
  20.Skladište "INA" - Ilijaš
  21.Stara jama - Podlugovi
  22.Stara O.Š. "V. Vuković" - Podlugovi
  23.Hala pogona "MIK" - Podlugovi
  24.Betonski bunker uz rijeku Stavanju - Podlugovi
  25.Škola G. Bioča
  26.Stare kuće Jamjanovića - Ilijaš
  27.Kasarna Butile - Rajlovac
  28.Skladište "Energopetrol-a" - Rajlovac
  29.Kasarna vojnog aerodroma - Rajlovac
  30.DC - Rajlovac
  31.Garaže i podrumi Grbavice - N.Sarajevo
  32.Krizni štab "Drvorijeka" - N.Sarajevo
  33.Prodavnica "Digitron Buje" - N.Sarajevo
  34.Prostorije MZ Vrace - N.Sarajevo
  35.Đački dom "Bane Šurbat" - N.Sarajevo
  36.Sportska dvorana - Pale
  37.Kino sala - Pale
  38.Dom kulture - Pale
  39.Hotel Koran - Pale
  40.Betonski bunker - Semizovac
  41.Bunker "Kod Sonje" (pored pansiona "Kon Tiki") - Vogošća
  42.Sportski centar - Vogošća
  43.Tunel Krivoglavci - Vogošća
  44.MUP - Vogošća
  45.Privatne kuće - Vogošća
  46.Vulkanizerska radnja-Nakina garaža (vl.Nasufa Karalića) na petlji, Krivoglavci-Vogošća
  47.Planjina kuća (privatna kuća Miralema Planje) Svrake-Vogošća
  48.Kasarna JNA-Semizovac
  49.Hotel "Park"-Vogošća
  50."UNIS"-ove tvornice - Vogošća
  51.Blažukovo - Trnovo
  52.Kasarna Žunovnica - Hadžići
  53.Zgrada općine - Hadžići
  54.Zgrada Socijalnog - Hadžići
  55.Kasarna Hrenovica
  56.MUP Ilijaš-zatvor
  57.Punkt zimske službe-Nišići
  58.Obdanište Ilidža
  59.SKI klub "Romanija"
  60.MUP Vraca
  61.MUP Trnovo
  62.Kasarna Blažuj

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Skender Vakuf
  1.Zgrada pošte
  2.Fabrika aluminijskog namještaja

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Sokolac
  1.Stočna farma Podromanija
  2.Pošta - Knežina
  3.Fiskulturna sala Osnovne škole - Sokolac
  4.Punkt zimske službe
  5.Pogoni KTK - Knežina
  6.Osnovna škola - Čavarine
  7.Šipad Romanija
  8.SŠC "S.V.Čiča"
  9.Privatne kuće - Čavarine
  10. Klaonica - Sokolac
  11.Bolnica - Sokolac
  12.Centralni zatvor - Sokolac

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Srebrenica
  1.Auto servis -Potočari
  2.Fabrika “Pocinčara” - Potočari
  3.Fabrika akomulatora - Potočari
  4.Fabrika stolica "Zeleni jadar"
  5.Štale Drine Z.Jadar
  6.O.Š. "Skelani" - Skelani
  7.Nova Kasaba
  8.Pravoslavna crkva - Kravice
  9.Fabrika limenki - Skelani
  10.Rudnik Sase
  11.Zemljoradnička zadruga - Skelani
  12.MUP Skelani
  13.Meljine - Barake

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Stolac
  1.Bolnica za zglobno-koštana oboljenja
  2.V.P.Dom
  3.Hangari željezare
  4.Sabirni centar Đulića Mahala
  5.Plješevac Đulića Mahala
  6.Selo Greda
  7.Selo Rotimilja
  8.O.Š.”B.Šotra” Crnići
  9.Duhanska stanica kod Dumanovca

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Šekovići
  1.Ženski zatvor
  2.SŠC
  3.Stanica milicije
  4.Motel Loznica
  5.Fudbalski stadion
  6.Bijela zemlja

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Šipovo
  1.Staro Šipovo

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Teslić
  1.Stadion F.K."Proleter"
  2.Lječilište B.Vrućica
  3.MUP- Teslić
  4.Radničke barake - Pribinić  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Trebinje
  1.Vojni zatvor Tranzit
  2.Kasarna

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Tuzla
  1.Majevica
  2.Rudarsko odmaraliste - Površnica
  3.Lovački dom Stara Majevica
  4.Magacin zadruge - Kovačevo
  5.Privremeni stanbeni objekat - Potražje
  6.”Jojina kafana” na Ban brdu

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Ugljevik
  1.Hala konfekcije "V.L. Kurjak" - Ugljevik
  2.Termoelektrana - barake
  3.Osnovna škola - Ugljevik
  4.Fabrika obuće "Zenit" - Ugljevik
  5.O.Š. Stari Ugljevik
  6.Fabrika Gradnje - Novi Ugljevik
  7.Zgrada stare općine - Stari Ugljevik
  8.SSŠ "Ugljevik"
  9. Stara zgrada rudnika - Stari Ugljevik
  10.Firma "Gramet" direkcija - Stari Ugljevik
  11.Rudnik - Bogutovo selo - direkcija
  12.Kopovi Mezarja

  Podaci o logorima - mjestima zatoenja u općini Vareš
  1.SŠC - Vareš
  2.Osnovna škola "Vladimir Nazor"
  3.Zgrada Tehničke škole
  4.Stanica Vojne policije
  5.Tehnička škola - Vareš

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Velika Kladuša
  1.Farma Drmaljevo I
  2.Valionica Drmaljevo II
  3.Zgrada C.K. - zatvor
  4.Zgrada C.K.
  5.Farma Napeke
  6.Farma Rašetnin zid
  7.Farma Ponikve
  8.Dubrave
  9.Farma Brezići
  10.Stari grad

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Višegrad
  1.Hotel "Bikavac"
  2.Hotel "Vilina Vlas"
  3.Objekat hidrocentrale
  4.Vatrogasni dom
  5.Kasarna “Požarnica”
  6.Kasarna “Vardište”
  7.Kasarna “Uzamnica”
  8.O.Š. "Hasan VeletovIć"
  9.O.Š. "Želimir Željic" - Prelevo
  10.MUP
  11.Škola za retardiranu djecu - Okolište
  12.Silos pekare
  13.Privatne kuće - Dobrun
  14.SŠC
  15.Vojni zatvor
  16.Hamzići
  17.Rehabilitacioni centar - Jakeš
  18.O.Š. "Petar Kočić"

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Vitez
  1.Škola G.Večerska
  2.Dom kulture
  3.Škola D.Dubravica

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Vlasenica
  1.Igralište - Kasaba
  2.Pilana - Milići
  3.Osnovna škola
  4.Zadružne štale - Piskavice
  5.SJB
  6.Hotel "Panorama"
  7.SJB
  8.Sala SŠC
  9.Vojna sportska sala
  10.Dom kolture - Milići
  11.Logor Luka
  12.Farma Pilića - Šošari
  13.Magacin TO - Sušica

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Zavidovići
  1.Selo Miljevići

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Zvornik
  1.Škola Kneževići
  2.Tvornica gline - Karakaj
  3.TŠC - Karakaj
  4.Stadion - Divić
  5.Dom kolture - Čelopek
  6.Selo Pilice
  7.Upravna zgrada – Zamlaz  8.Tvornica "Alhos"
  9.Tvornica "Standard" - Karakaj
  10.DP “Hladnjača” - Karakaj
  11.Omladinsko naselje - Karakaj
  12.Sud i stari zatvor - Zamlaz
  13.DP Novi izvor
  14.Zatvor
  15.Sportska hala
  16.Ciglane
  17.Dom kulture - Drinjača
  18.Orahovac Karakaj
  19.Kuća Salihović Paše – Liplje
  20.Motel Vidikovac -Divić
  21.Ekonomija - Čelopek

  Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Žepče
  1.O.Š. “Perkovići”, Perkovići
  2.O.Š. "Ljubatovići", Ljubatovići
  3.Silos "Nove Trgovine", Žepče
  4.Zadružne štale “N.Trgovine”, Žepče
  5.Osnovna škola - Žepče
  6.Prodavnica “N.Trgovine”, Bistrica
  7.Hangari TP”N.Trgovina” Žepče
  8.Priv.kuće u Ljeskovici
  9.O.Š.”Papratnica”, Papratnica

  Za dalje info mozete pogledati na http://www.logorasibih.ba
  The age of "darkness" is gone, and the time "the light" has come. I can smell it in the air. You can taste it in the water. I can feel it in the country.The Age of Islam is at hand.

 6. #6
  veteran foruma cenzura's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Posts
  3,473
  Zanimljivi podaci. Da li je na ovome spisku uljuceno i ovih 536 logora ili to treba dodati, odnosno da li je to krovna organizacija koja ukljucuje sve logore i logorase sa teritorije BIH?
  Savez logoraša Republike Srpske predaće danas Opštinskom sudu u Sarajevu tužbe protiv Federacije BiH za ratne zločine u 536 logora, u kojima su zatvarani i mučeni srpski civili i vojnici od 1992. do 1996. godine - saopšteno je iz ovog saveza

 7. #7
  Moderator iz Trećeg
  Join Date
  Jul 2010
  Location
  Mostar
  Posts
  3,941
  Pa na popisu stvarno fali nekoliko logora, ako ćemo iskreno.
  Zašto nema silosa u Tarčinu? Pa to je čak i procesuirano u Hagu? A gdje je Stadion u Bugojnu. I tu imamo aktualan sudski proces na sudu u BiH.
  Ili je ovo samo popis logora VRS-a i HVO-a?

 8. #8
  stalni član foruma ottoman_empire's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Bosna i Hercegovina
  Posts
  399
  Quote Originally Posted by cenzura View Post
  Zanimljivi podaci. Da li je na ovome spisku uljuceno i ovih 536 logora ili to treba dodati, odnosno da li je to krovna organizacija koja ukljucuje sve logore i logorase sa teritorije BIH?
  To je cenzuro izmišljotina, jesil ti ikad igdjew vidio il ćuo za logore nade srbima????
  Ako jesi idi u den hag i podigni optuzbu protiv BiH.
  The age of "darkness" is gone, and the time "the light" has come. I can smell it in the air. You can taste it in the water. I can feel it in the country.The Age of Islam is at hand.

 9. #9
  stalni član foruma ottoman_empire's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Bosna i Hercegovina
  Posts
  399
  Quote Originally Posted by Dr Lecter View Post
  Pa na popisu stvarno fali nekoliko logora, ako ćemo iskreno.
  Zašto nema silosa u Tarčinu? Pa to je čak i procesuirano u Hagu? A gdje je Stadion u Bugojnu. I tu imamo aktualan sudski proces na sudu u BiH.
  Ili je ovo samo popis logora VRS-a i HVO-a?
  Ovo su logori smrti u kojima su su cetnicko - ustaske bande ubijali i zlostavljali muslimane bošnjake.
  The age of "darkness" is gone, and the time "the light" has come. I can smell it in the air. You can taste it in the water. I can feel it in the country.The Age of Islam is at hand.

 10. #10
  Moderator iz Trećeg
  Join Date
  Jul 2010
  Location
  Mostar
  Posts
  3,941
  Ok.
  A šta je bio ''Silos'' u Tarčinu? Ili ''Stadion'' u Bugojnu?

  Rekreacijski centri za osobe s potrebama za njegu od strane drugih osoba.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •