Page 4 of 13 FirstFirst 12345678 ... LastLast
Results 31 to 40 of 128

Thread: Bosanski jezik, pravilno i nepravilno, pisanje i izgovor

 1. #31
  bh ultimativ
  Guest

  Re: Pitanja i odgovori oko gramatike i pravopisa

  Quote Originally Posted by flash
  Eh, valjda bi bio polufunkcionalan covjek.
  Pravo je cudo da sam do sad uspio prezivjet bez tvoje pomoci.

 2. #32
  veteran foruma
  Join Date
  Jun 2008
  Posts
  1,145

  Re: Pitanja i odgovori oko gramatike i pravopisa

  Pa da, razlika je u tome sto bi sa mnom, odnosno pomocu mene mogao uzivati,
  a ovako uspijevas samo prezivljavati, kao sto i sam rece.

  "Ljudi žive kao da nikada neće umrijeti, a onda umiru kao da nikada nisu živjeli."

 3. #33
  bh ultimativ
  Guest

  Re: Pitanja i odgovori oko gramatike i pravopisa

  Quote Originally Posted by flash
  Pa da, razlika je u tome sto bi sa mnom, odnosno pomocu mene mogao uzivati,
  a ovako uspijevas samo prezivljavati, kao sto i sam rece.

  flash,pomocu tebe ili s tobom?!Za mene to nije isto.

 4. #34
  Administrator almond eyes's Avatar
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  6,951

  Re: Pitanja i odgovori oko gramatike i pravopisa

  Quote Originally Posted by bh ultimativ
  Quote Originally Posted by flash
  Pa da, razlika je u tome sto bi sa mnom, odnosno pomocu mene mogao uzivati,
  a ovako uspijevas samo prezivljavati, kao sto i sam rece.

  flash,pomocu tebe ili s tobom?!Za mene to nije isto.
  Isto je,samo ne bi bilo dobro da je napisano "pomocu s tobom"
  Give me something to believe,in cause I don't believe in you anymore...

 5. #35
  Veteran foruma egi's Avatar
  Join Date
  May 2008
  Location
  Zemlja
  Posts
  4,867

  Bosanski jezik, pravilno i nepravilno, pisanje i izgovor

  Nepravilno - Pravilno

  absorbcija apsorpcija
  absorbiran apsorbiran
  absorbirati apsorbirati
  alibij alibi
  alinea alineja
  ansambel ansambl
  antibosanski antibosanski
  antidržavni antidržavni
  artikal artikl
  asma astma
  asmatičar astmatičar
  audicia audicija
  audiencija audijencija
  audiovizuelni audiovizualni
  avijomom avionom
  avijon avion
  avijonski avionski
  avijotransport aviotransport
  barjak bajrak
  basen bazen
  besšavne bešavne
  besšavni bešavni
  bezkamatni beskamatni
  bezkonačni beskonačni
  bezkonačno beskonačno
  bezkonačnost beskonačnost
  bezkraj beskraj
  bezkrajan beskrajan
  bezkrajni beskrajni
  bezpravan bespravan
  bezpravni bespravni
  bezpravno bespravno
  bezpredmetan bespredmetan
  bezpredmetni bespredmetni
  bezšavne bešavne
  bezšavni bešavni
  bezživotan beživotan
  bezživotno beživotno
  biblia biblija
  biblijograf bibliograf
  biblijografija bibliografija
  biblijoteka biblioteka
  biblijotekar bibliotekar
  biblijotekarka bibliotekarka
  bibliski biblijski
  bicikal bicikl
  bidem budem
  bijać Bihać
  bijaćanin Bišćanin
  bijaćanka Bišćanka
  bijesnoća bjesnoća
  bijolog biolog
  bijologija biologija
  bilansa bilanca
  bjes bijes
  blijedilo bljedilo
  bljed blijed
  board bord
  boardu bordu
  bogoto bogato
  bosnski bosanski
  bračni bračni
  brcki brdski
  brcko brdsko
  bridki britki
  brocki brodski
  brotski brodski
  brtski brdski
  brtsko brdsko
  brutoproizvod brutoproizvod
  brutto bruto
  cijelivati cjelivati
  cijepanica cjepanica
  cjediti cijediti
  cjena cijena
  cjepati cijepati
  cjepiti cijepiti
  cjepljen cijepljen
  cjepljenje cijepljenje
  copirati kopirati
  data dana
  davaoc davalac
  delavac djelatnik
  čelaqvac ćelavac
  devetnajst devetnaest
  dializa dijaliza
  diapazon dijapazon
  diapozitiv dijapozitiv
  dijeljivost djeljivost
  dijetinjast djetinjast
  direkotr direktor
  direkotra direktora
  diretkor direktor
  dobijam dobivam
  dobijati dobivati
  dobijen dobiven
  dobijeni dobiveni
  dobijenu dobivenu
  domačim domaći
  domaćina domaćin
  domaćinstvo domaćinstvo
  donešen donesen
  donešeni doneseni
  donešenog donesenog
  dospijeti dospjeti
  dršte držite
  držte držite
  dvanajst dvanaest
  dvesto dvjesto
  egzibicija ekshibicija
  egzibicionist ekshibicionist
  eksterjer eksterijer
  enterijer interijer
  expicite eksplicite
  explicitni eksplicitni
  familijaliziran familijariziran
  familijalizirati familijarizirati
  fukcija funkcija
  fukcionirati funkcionirati
  funkcia funkcija
  funkcijonira funkcionira
  goriti gorjeti
  griješka greška
  hardwer hardver
  historiski historijski
  hrvacki hrvatski
  ijonizacija ionizacija
  ijonizirati ionizirati
  ijonoziranje ioniziranje
  iliili ili-ili
  imfarkt infarkt
  imić imidž
  imperjalist imperijalist
  inače inače
  index indeks
  inekcija injekcija
  inektiran injektiran
  inektirati injektirati
  infrakt infarkt
  inperator imperator
  inperfekt imperfekt
  inperijalist imperijalist
  inpersonalan impersonalan
  inplementacija implementacija
  inplementiran implementiran
  inplementirati implementirati
  inpliciran impliciran
  inplicirati implicirati
  inplicite implicite
  inplikacija implikacija
  inport import
  inpregnacija impregnacija
  inpregniran impregniran
  inpresum impresum
  inprovizacija improvizacija
  inprovizirati improvizirati
  inserat insert
  interjer interijer
  internet Internet
  interwiev intervju
  intervjuu intervju
  intervijuirati intervjuirati
  inžinjer inženjer
  inžinjerija inženjerija
  inžinjerka inženjerka
  inžinjerov inženjerov
  inžinjerski inženjerski
  iraciojonalno iracionalno
  iraciojonalnost iracionalnost
  iridentist iredentist
  iridentizam iredentizam
  iscijedak iscjedak
  iscjediti iscijediti
  iskorjeniti iskorijeniti
  iskorjenjen iskorijenjen
  istorija historija
  istorijski historijski
  izklesan isklesan
  izklesati isklesati
  iznešen iznesen
  iznešeni izneseni
  iznjeti iznijeti
  izvežen izvezen
  izviještavati izvještavati
  izvjestiti izvijestiti
  izvodioc izvodilac
  jedanajst jedanaest
  jednaci jednaki
  Jugosloven Jugoslaven
  jugoslovenski jugoslavenski
  juli juli
  juni juni
  jutarnji jutrnji
  kabal kabel
  kadtad kad-tad
  kampovanje kampiranje
  kampovati kampirati
  karambol karanboliran
  karamboliran karambolirati
  klješta kliješta
  kodex kodeks
  komfisciran konfisciran
  komfiscirati konfiscirati
  koncepat koncept
  koncerat koncert
  konfor komfor
  konpanjon kompanjon
  konparacija komparacija
  konponenta komponenta
  konpost kompost
  kontingenat kontingent
  korjen korijen
  korjenski korijenski
  korupiran korumpiran
  kočnica kočnica
  krojti krojiti
  krščen kršten
  kučanica kućanica
  kcer kćer
  licencna licencna
  licenčni licencni
  lijeniji ljeniji
  lijepota ljepota
  litar litra
  ljepiti lijepiti
  lječiti liječiti
  makronaredba makronaredba
  manjeviše manje-više
  menaćer menadžer
  menaćerski menadžerski
  menećer menedžer
  metod metoda
  minutima minutama
  mlječni mliječni
  molioc molilac
  nadpis natpis
  nailon najlon
  narućba narudžba
  nedelja nedjelja
  nepoćudna nepoćudan
  nesumljiv nesumnjiv
  nesumljivo nesumnjivo
  netto neto
  neusaglašen neusuglašen
  neuspijo neuspio
  Njemac Nijemac
  novonastala novonastala
  novonastali novonastali
  novootvoreni novootvoreni
  novostvorena novostvorena
  novostvorena novostvoreni
  nuzarada nuzzarada
  nuzpojava nuspojava
  obaviještenje obavještenje
  obavjesni obavijesni
  obavjest obavijest
  obavještenja obavještenje
  obesčastiti obeščastiti
  obesčašćen obeščašćen
  objest obijest
  obskrba opskrba
  obskrbiti opskrbiti
  ocijena ocjena
  odcijepljenje odcjepljenje
  odhraniti othraniti
  odkaz otkaz
  odkazni otkazni
  odkloniti otkloniti
  odkopati otkopati
  odkopčati otkopčati
  odkrivati otkrivati
  odkrića odkriće
  odkuda otkuda
  odnešen odnesen
  odnešeni odneseni
  odpis otpis
  odpisan otpisan
  odvežen odvezen
  okučen okućen
  okućnica okućnica
  onesvjestiti onesvijestiti
  orjentacija orijentacija
  orjentir orijentir
  orjentiran orijentiran
  orudje oružje
  osamnajst osamnaest
  Ostrošac Ostrožac
  ostroški ostrožački
  osvjestiti osvijestiti
  osvjetliti osvijetliti
  osvješten osviješćen
  otcjepljenje odcjepljenje
  otsutni odsutni
  otšteta odšteta
  ovrhi ovrsi
  ozlijeda ozljeda
  pače pačiće
  petnajst petnaest
  pismohran pismohrana
  plijenidba pljenidba
  pobijeda pobjeda
  pobjediti pobijediti
  podjelen podijeljen
  podjeljen podijeljen
  podmladak pomladak
  podmladiti pomladiti
  podnešen podnesen
  podnešeni podneseni
  podpaliti potpaliti
  podpis potpis
  podpisati potpisati
  podpisnik potpisnik
  pogriješka pogreška
  pogrješiti pogriješiti
  porteba potreba
  poslijedica posljedica
  poslje poslije
  posljepodne poslijepodne
  potcrtan podcrtan
  potcrtati podcrtati
  potrešen potresen
  potstaknut potaknut
  potsticaj poticaj
  potsticati poticati
  pošiljaoc pošiljalac
  precjeniti precijeniti
  predata predana
  predplata pretplata
  predplatiti pretplatiti
  predplaćen pretplaćeni
  predpostaviti pretpostaviti
  predpostavka pretpostavka
  predpostavljati pretpostavljati
  predpostavljen pretpostavljen
  predpotopan pretpotopan
  predpotopni pretpotopni
  predskazati pretkazati
  pregaoc pregalac
  prelaz prijelaz
  prenešen prenesen
  prenos prijenos
  prepis prijepis
  pretskazan pretkazan
  pretskazati pretkazati
  pretskazivati pretkazivati
  pretstava predstava
  pretstavnik predstavnik
  pretstraža predstraža
  preza preže
  prezaju prežu
  primaoc primalac
  primijenjivati primjenjivati
  primjeniti primijeniti
  primjenjen primijenjen
  pripovijedka pripovijetka
  pripovjetka pripovijetka
  prjeboj prijeboj
  prjebojni prijebojni
  prjelaz prijelaz
  prjenos prijenos
  prjestolje prijestolje
  prjeteć prijeteći
  prjetnja prijetnja
  prozapadni prozapadni
  procenat procent
  procijena procjena
  prodavaoc prodavalac
  proizvaća proizvoda
  propovijednik propovjednik
  propovjed propovijed
  protha protuha
  protuustavan protuustavan
  punioc punilac
  racijonalno racionalno
  radijo radio
  radijologija radiologija
  ranodnevnica ravnodnevnica
  ranojutranji ranojutarnji
  raspodijela raspodjela
  raspodjeliti raspodijeliti
  razdjeliti razdijeliti
  razriješavati razrješavati
  razrješiti razriješiti
  rejon rajon
  rijeki rijeci
  riješiv rješiv
  rjeci rijeci
  rjeka rijeka
  ronioc ronilac
  rteči treći
  rti tri
  ručica ručica
  ručka ručka
  Sarajvo Sarajevo
  sarajski sarajevski
  saglasan suglasan
  saglasiti suglasiti
  saglasnost suglasnost
  saigra suigra
  saradnik suradnik
  saradnučki suradnički
  saraćivati suraćivati
  saučesnik suučesnik
  saučesništvo suučesništvo
  savremen suvremen
  savremeni suvremeni
  savremenik suvremenik
  savremenost suvremenost
  saživot suživot
  saživotu suživotu
  sedamnajst sedamnaest
  sedimenat sediment
  sekotr sektor
  sekotru sektoru
  sekund sekunda
  sekundima sekundama
  seks seksi
  sinhroni sinkroni
  sinhronija sinkronija
  sinhroniziran sinkroniziran
  sinhronizirati sinkronizirati
  sinhron sinkrono
  sinoč sinoć
  sinoćni sinoćnji
  skaner skener
  skanirati skenirati
  skučen skučen
  slijepoća sljepoća
  sljepiti slijepiti
  sljepljen slijepljen
  sljepo slijepo
  smijena smjena
  smjeniti smijeniti
  smješa smjesa
  snabdjevati snabdijevati
  snobist snob
  sociala socijala
  socialist socijalist
  socialistički socijalistički
  socializam socijalizam
  socialno socijalno
  softwer softver
  spriječavati sprječavati
  sprječiti spriječiti
  srjeda srijeda
  stečaj stečaj
  stečajni stečajni
  stečen stečen
  stopostotni stopostotni
  strjeljati strijeljati
  subkultura supkultura
  subsidijaran supsidijaran
  substanca supstanca
  substitucija supstitucija
  subsumirati supsumirati
  sudkinja sutkinja
  sumlja sumnja
  sumljati sumnjati
  sumljiv sumnjiv
  sumljivi sumnjivi
  suprostaviti suprotstaviti
  suprostavljati suprotstavljati
  suprostavljen suprotstavljen
  sutski sudski
  suživiti suživjeti
  svjedoćba svjedodžba
  svjest svijest
  svjetliti svijetliti
  talenat talent
  taximetar taksimetar
  taxist taksist
  točka tačka
  teviziski televizijski
  tijestenina tjestenina
  tjesan tijesan
  tjesto tijesto
  točka tačka
  točkica tačkica
  tramwaj tramvaj
  trinajst trinaest
  ucijena ucjena
  ucjeniti ucijeniti
  uklještiti ukliještiti
  unaprijećenje unaprijeđenje
  unaprjediti unaprijediti
  unešen unesen
  unjeti unijeti
  upotrijeba upotreba
  upotrijebljavati upotrebljavati
  upotrjebiti upotrijebiti
  usaglasiti usuglasiti
  usaglašen usuglašen
  uspijeti uspjeti
  uspijo uspio
  uvežen uvezen
  uvrjediti uvrijediti
  variabla varijabla
  veb web
  videći vidjevši
  viditi vidjeti
  vijesnik vjesnik
  vizuelan vizualan
  vizuelno vizualno
  višemanje više-manje
  vjest vijest
  vjesti vijesti
  zakljućak zaključak
  zamašten zamašćen
  zanešen zanesen
  zanešeni zaneseni
  zapošljen zaposlen
  zaviditi zavidjeti
  zbroiti zbrojiti
  zloupotrebiti zloupotrijebiti
  zloupotrjebiti zloupotrijebiti
  znanost znanost
  zvijezdan zvjezdan
  zvijezdano zvjezdano
  zvjezda zvijezda
  ček ček
  čelav ćelav
  čelavost ćelavost
  čelija ćelija
  čertnaest četrnaest
  četristo četiristo
  četrnajst četrnaest
  četrstogodišnji četiristogodišnji
  četrstoti četiristoti
  četvtrak četvrtak
  čitaoc čitalac
  čudoređe čudoređe
  đoint džoint
  šesnajst šesnaest
  šeststo šesto
  ždrjelo ždrijelo
  žlijezdani žljezdani
  žličica žličica
  žljezda žlijezda
  županiski županijski
  apr apr.
  čet čet.
  dec dec.
  dipl dipl.
  dr dr.
  feb feb.
  inž inž.
  itd itd.
  jan jan.
  jul jul.
  jun jun.
  kol kol.
  maj maj
  mr mr.
  mar mar.
  ned ned.
  nov nov.
  okt okt.
  pet pet.
  pon pon.
  prof prof.
  sep sep.
  sl sl.
  sri sri.
  sub sub.
  tel tel.
  uto uto.
  vel vel.
  vl vl.


  Ispravno pisanje

  Nakon mnogo godina življenja izvan BiH mnogi od nas zaboravili su osnove pisanja na našem jeziku.

  Bez namjere da pišem pravopis želim samo natuknuti najčešća mjesta u kojima griješimo govoreći ili pišući bosanskim jezikom.


  Velika i mala slova

  Velikim početnim slovima se pišu vlastita imena, i to:

  - lična imena i prezimena: Rifet, Samir, Igor, Damir, Danijel, Nermina, Jelena, Bajrić, Čavkić, Zulić, Ivušić, Kosić;

  - nadimci i atributi ako se sami upotrebljavaju ili su srasli s imenom i postali njegov sastavni dio: Lela, Doda, Huska, Huki, Kralj Tvrtko, Kulin Ban, Ričard Lavljeg Srca, Kralj Boduven, Karlo Veliki;

  - imena božanstava: Allah, Jahve, Jehova, Jupiter, Zeus, Posejdon, Afrodita, Apolon;

  - imena životinja i građevina: Šarenka, Crvenka, Zelenka, Jablan, Aduna, Krivi toranj u Pizi; Ajfelov toranj u Parizu, Atomium u Briselu

  - imena pripadnika naroda: Bošnjak, Mađar (tačno je i Madžar!), Palestinac;

  - imena stanovnika gradova, pokrajina, zemalja, država, kontinenata: Bišćanin, Travničanin, Krajišnik, Bosanac, Amerikanac, Evropljanin, Australijanac;

  - imena nebeskih tijela: Sunce, Zemlja, Mjesec, Mliječni Put, Mars, Venera; Andromeda;

  - imena kontinenata, država, naseljenih krajeva i mjesta (sve riječi u njima osim veznika i priloga): Australija, Evropa, Dalmacija, Lika, Bosna i Hercegovina, Krajina, Brod na Kupi, Južna Amerika, Dvor na Uni;

  - imena mora, rijeka, jezera, planina i druga geografska imena: Una, Sana, Bosna, Drina, Boračko jezero, Grmeč, Romanija, Jadransko more, Fruška gora; Plitvička jezera, Balkansko poluostrvo;

  - imena ulica i trgova: Studentski Trg; ako se sastoje iz više riječi samo se prva riječ: Željeznička ulica, Zagrebačka ulica; piše velikim slovom, a ostale malim slovom izuzev vlastitih imena: Bulevar Mule Mustafe Bašeskije, Ulica Mehmedalije Maka Dizdara;

  - imena praznika: Bajram, Božić, Uskrs, Đurđevdan, Nova godina, Prvi maj;

  - nazivi ustanova, preduzeća, društava: Matica Bošnjaka, Merhamet, Osnovna škola "Mladost", Sarajevska banka, Kamerni Teatar, Sportsko društvo "Željezničar", Medicinski fakultet u Tuzli, Organizacija Ujedinjenih Nacija;

  - nazivi knjiga, časopisa, novina, književnih djela: Opšta enciklopedija, Naš jezik, Oslobođenje, Prokleta avlija, Modra rijeka

  - prisvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima (nastavcima):
  -ov, -ev, -in:
  Fadilov sat. Bosančev majstorluk. Melihin kišobran. Danijelov šal.


  Velikim početnim slovom se piše:

  - prva riječ u rečenici:
  Spušta se noć. Gdje su ljudi? Nema žive duše! Ulice su puste.;
  - prva riječ poslije dvije tačke kada je upravni govor među navodnicima:
  Al' govori Musa Arbanasa:
  "Priđi, Marko, ne zameći kavge, il' odjaši da pijemo vino...";

  - nastavak pisma iza naslova ako se pismo nastavlja u novom redu, i to bez obzira da li se iza naslova stavlja zarez ili uskličnik:
  Draga mama,
  Tvoje pismo sam primio tek juče iako...
  Ili:
  Draga Aida!
  Molim te, nemoj se ljutiti što se rijetko javljam...

  Velikim početnim slovom pišu se zamjenice Vi i Vas iz poštovanja prema osobi kojoj se piše:
  Dragi nastavniče, Javljamo Vam se odmah po dolasku u ljetovalište. Na putu smo se držali Vaših preporuka...

  U kompjuterskoj komunikaciji:
  Pogrešno: "Dobili ste E-Mail preko Interneta."
  Ispravno: "Dobili ste e-mail preko Interneta."

  Malim slovom se piše:

  - nastavak upravnog govora ako je bio prekinut umetnutom rečenicom radi nekog objašnjenja; na primjer:
  "Hoće li svi", pitao je direktor na zboru učenika, "pomoći u uređenju okoline škole?";

  - nastavak rečenice poslije upravnog govora, na primjer:
  "Hoćemo!" - odgovorili su svi prisutni učenici.
  "Krenimo na posao, onda, odmah poslije sastanka" - povikaše neki učenici.;

  - prisvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ski, -ski, -čki, npr.: bosanski jezik, američki dolar, pariski učenik. Bio sam u banjalučkom Kaštelu

  - zamjenice vi i vas kad se u pismu ne obraća samo jednoj osobi već grupi ili kad se piše dopis nekoj ustanovi, firmi, društvu; npr.:
  Osnovnoj školi "Dr. Irfan Ljubijankić", Bihać
  Cijenjeni,
  Obavještavamo vas da je...


  Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi

  Sastavljeno se pišu:
  - nazivi stanovnika naselja iako se imena tih naselja sastoje od dvije akcentovane riječi i pišu se odvojeno; na primjer:

  Banjalučanin (prema Banjaluka ili Banja Luka – oboje je tačno), Novosađanin (prema Novi Sad), Sanjanin (prema Sanski Most), Bjelopoljac (prema Bjelo Polje);

  - prisvojni pridjevi izvedeni od naziva mjesta ako se sastoje od dvije akcentovane riječi, npr. južnoamerički (prema Južna Amerika), krivopalanački (prema Kriva Palanka);

  - rječica "ne" uz imenice i pridjeve s kojima srasta u složenice, na primjer: - neznanje, nečovjek, nezahvalnost, neznalica, nebriga, neprijatelj, nepoznat, neprirodan, nezreo, nepismen, nevelik, nevidljiv;

  - složeni prilozi kao: maloprije, pokadšto, gdjekad, gdjegdje, najednom, napamet, otprilike, i prijedlozi: povrh, namjesto, ukraj, uoči, podno;

  - rječica "naj" u superlativu opisnih pridjeva, na primjer: najljepši, najlakši, najbolji, najjači, najjednostavniji.

  S crticom između prvog i drugog dijela pišu se polusloženice, ako svaki od sastavnih dijelova čuva svoj akcenat i ako se prvi dio ne mijenja po padežima. Tako se pišu:
  - višečlani nazivi mjesta, na primjer: Herceg-Novi (iz Herceg-Novog, u Herceg-Novom), Ivanić-Grad;

  - dvije imenice od kojih jedna određuje drugu, a zajedno označavaju jedan pojam, na primjer: Baš-čaršija, radio-amater, Kapetanova-kula, auto-put, rak-rana, general-major;

  Rastavljeno se pišu:
  - rječica "ne" u odričnim oblicima glagola, na primjer: ne znam, ne vjeruju, ne dolazimo, ne pitaj, ne može; izuzetak su odrični glagoli: neću, nemam, nemoj, nisam;

  - odrične zamjenice: niko, ništa, nikoji, ničiji, nikakav, kad se upotrebljavaju s prijedlogom, na primjer: ni za koga, ni sa kim, ni u čijem, ni pred kakvim, ni za kojim;

  - rječica "li" uz glagole u upitnim rečenicama, npr. Hoćeš li doći? Vjeruješ li mi? Znaš li to? i u upitnim rečenicama sa "da", na primjer: Da li bi mi pomogla? Da li imaš novca? Da li ga voliš?

  - rječica "je" uz glagole u upitnim rečenicama, npr. Je li on iz našeg kraja?
  Ne piše se ''jeli'' pošto to može značiti da su neki ljudi pojeli nešto.

  Superlativ se piše zajedno:
  - on je najveći, to je najbolje, najljepši cvijet, najopasnija stvar, najmudriji savjet, najpametnije stvorenje;


  Interpunkcija


  U pisanju se radi jasnijeg prikazivanja onoga što hoće reći, upotrebljavaju pojedini znaci koji se zajedno nazivaju interpunkcija ili rečenični znaci.

  Znaci interpunkcije su: tačka, zarez, tačka i zarez, dvije tačke, navodnici, upitnik, uskličnik, zagrade i crta.

  Tačka se stavlja na kraju obavještajne - potvrdne i odrične rečenice, na primjer: Svaki dan učim za ispit. Kad je praznik ne učim.

  Zarez se kao znak interpunkcije upotrebljava često i u različitim rečeničnim situacijama. Za upotrebu zareza je najvažnije pravilo da se ono što je u mislima tijesno povezano, što predstavlja jednu cjelinu, ne odvaja zarezom, a dijelovi koji čine cjelinu za sebe, odvajaju se zarezom od ostalih dijelova rečenice.

  Zarezom se odvajaju:
  - riječi i skupovi riječi (istovrsni dijelovi rečenice u nabrajanju: Hase, Huse, Jasmina, Emina, Nermina i Adnan su otišli na izlet.

  - zarezom se može odvojiti i prije veznika ako se želi nešto naglasiti:
  Ponijeli su i hranu, i piće, i društvenih igara.;
  On je uspio preći preko ćuprije, čim je stigo mi smo pristavile kahvu.;

  - nezavisne rečenice kad nisu povezane veznicima:
  Došao je, pozdravio se, dobro večerao i nestao.;

  - paralelni dijelovi rečenice kad su u suprotnosti: Zadatak je težak, ali zanimljiv. Pokloniću tebi, a ne Igoru. Nismo ljetovali na moru, već u planini.

  - rečenice koje su u suprotnosti: Kasnije smo krenuli, ali smo stigli na vrijeme. Vi ste pošli ranije, a ipak ste zakasnili.;

  - rečenice u inverziji (kad se zavisna rečenica nalazi ispred glavne), na primjer: Kad se spremim, pozvaću te telefonom. Ako možeš, pomozi mi. Iako sam znala, nisam odgovorila na sva pitanja.;

  - riječ ili skup riječi koji su naknadno dodati ili umetnuti u rečenicu: To je, dakle, tvoj voćnjak. Sve ću ti, naravno, ispričati. Ti si u pravu, neosporno.;

  - vokativ i apozicija su, takođe, naknadno dodati u rečenicu, pa se odvajaju zarezom, na primjer: Vi ćete, djeco, dobiti slatkiša. Tebi ćemo, majka, donijeti voća. Djela Ive Andrića, jedinog južnoslavenskog Nobelovca, prevedena su na mnoge jezike.;

  - uzvici isto nisu sastavni dijelovi rečenice, pa se odvajaju zarezom: Uh, što je hladno! Oh, što me boli zub! O, stigla si?!;

  - umetnute rečenice na primjer: U mom selu, koje je jedno od najuspješnijih u voćarstvu, gotovo svi gaje maline.;

  - između mjesta i datuma, na primjer: U Kraljevoj Sutjesci, 2. aprila 1357. Zenica, 15. august 1991.

  Tačka i zarez se upotrebljavaju:
  - između rečenica koje su u složenoj rečenici manje povezane sa drugim rečenicama, na primjer: Kad smo se sreli, pozdravili smo se, razgovarali o školi; nismo pominjali nedavnu svađu.;

  - između grupa riječi koje se razlikuju po srodnosti, na primjer: Na put ću ponijeti: odjeću, obuću, kišobran, higijenski pribor; knjige, bilježnice, pribor za pisanje; fudbal i reket za stolni tenis.

  Dvije tačke se stavljaju:
  - iza riječi kojima se najavljuje nabrajanje, a ispred onoga što se nabraja, na primjer: Na pijaci kupi: sira, jaja, kajmaka, mesa, salate i luka.;

  - ispred navođenja tuđih riječi (upravnog govora); npr. Rekao nam je doslovno: "Novac za ekskurziju je obezbijeđen".

  Navodnicima se obilježavaju:
  - tuđe riječi kad se doslovno navode, na primjer: Ulazeći svi viknuše: "Srećan ti rođendan!"

  - riječi koje se upotrebljavaju s ironijom i kojima se nečemu ne želi dati suprotno značenje: npr.: Znam, ti si "vrijednica". Uradio ti je to tvoj "veliki prijatelj".

  Na kraju upitnih rečenica stavlja se upitnik, a iza uzvičnih rečenica, kao i iza manjih govornih jedinica koje se izgovaraju u uzbuđenju, povišenim glasom, stavlja se uskličnik, na primjer: Kako si? Šta radiš? Uh, što sam gladna! Ne viči! Požar!
  Kad se pitanje izgovara povišenim glasom iza njega se stavljaju i upitnik i uskličnik; npr. On položio?! Ne daš?!

  Zagradom se u rečenici odvaja ono što se dodaje radi objašnjenja prethodne riječi ili dijela rečenice, na primjer: Interpunkcija (rečenični znaci koji doprinose jasnijem izražavanju. Imenske riječi (imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi) mijenjaju se po padežima. Za vrijeme rata (1992/95) vladale su nestašice hrane, odjeće i lijekova.

  Crta se piše:
  - Umjesto navodnika u dijalogu i to u štampanim tekstovima:
  - Ko je to bio? - upita majka.
  - Moj drug.
  - Zašto ga nisi pozvao unutra?
  - Žurio je - promrmlja on.;

  - kad se želi nešto istaći, ili naglasiti suprotnost, neočekivanost; na primjer: Pođem ja, kad - nigdje nikog. Sve sam naučila, sve znam - ne vrijedi, zbunila sam se.


  Pravopisni znaci


  Pravopisni znaci se upotrebljavaju uz pojedine riječi za razliku od interpunkcije koja se upotrebljava u rečenici.

  U pravopisne znake se ubrajaju: tačka, dvije tačke, nekoliko tačaka, crta, crtica, zagrada, apostrof, znak jednakosti, znak porijekla, akcentni znaci i genitivni znak.

  - Tačka se kao pravopisni znak upotrebljava:
  - iza skraćenica: npr., itd., sl., tj.;
  - iza rednih brojeva kada se pišu arapskim brojkama: 15. mart 1991. godine.

  Tačka se ne piše iza rednih brojeva napisanih arapskim brojkama kada se iza njih nađe drugi pravopisni znak (zarez, zagrada, crta ili koji drugi); npr.: O tome ćete naći informacije na 119, 120, 121 i 122. strani. Na nekim spratovima (2, 4. i 5) su pokvarene električne instalacije. Na 10-15. kilometru ćeš ugledati planinarski znak.

  - Dvije tačke se kao pravopisni znak pišu:
  - između brojeva ili slova kojima se iskazuje neki odnos i čitaju se "prema".
  Na primjer:
  Rezultat utakmice je 2:1 u korist "Jedinstva".
  Korjenski samoglasnik se smjenjuje o:i:a u riječima ploviti - plivati - poplaviti.

  - Nekoliko tačaka (najčešće tri stavljaju se:
  - umjesto izostavljenog teksta i u isprekidanom tekstu; na primjer:
  Prijedlozi su: kod, pored, u, sa...
  Kad se voz zaustavio, on se pojavi... i reče: "Divno je vratiti se kući".

  - Crta se kao pravopisni znak upotrebljava:
  - između brojeva umjesto prijedloga "do", npr.:
  Kupi 10 - 15 kilograma krompira.
  Ivo Andrić (1892.–1975.) je dobio Nobelovu nagradu za književnost.
  Ako se ispred prvog broja nalazi prijedlog od, crtu ne treba pisati već ispisati i prijedlog "do"; na primjer: Prvi svjetski rat je trajao od 1914. do 1918. godine.

  - između naziva gradova i drugih mjesta da bi se označio pravac kretanja, na primjer: Put Sarajevo - Tuzla ima veliki privredni značaj.

  - Crtica se kao pravopisni znak piše:
  - između dijelova polusloženica: radio-aparat, auto-mehaničar, foto-aparat, aero-miting;
  - pri rastavljanju riječi na slogove na kraju retka;
  - u složenim ili izvedenim riječima u kojima se prvi dio piše brojem, a drugi dio slovima:
  150-godišnjica, 40-tih godina prošloga stoljeća, 15-godišnjak;
  - između skraćenica i nastavka za oblik, na primjer: Kulturna saradnja sa UNICEF-om je dobra.

  - Zagrada kao pravopisni znak:
  - služi da označi oba oblika riječi o kojima se govori, npr.:
  Prijedlog s (- uz instrumental sredstva se ne upotrebljava).
  - stavlja se iza rednog broja ili slova kojima se označava novi odjeljak:
  1), 2), 3) itd. - a), b), c) itd.

  - Apostrof se stavlja umjesto izostavljenog slova: Je l' to tačno?

  - Znak jednakosti se upotrebljava između riječi da bi se označila njihova jednaka vrijednost, a čita se: jednako, ravno, isto, što jeste. Na primjer:
  himba = sumnja, tata = subjekat

  - Znaci porijekla su > i <. Upotrebljavaju se u stručnim tekstovima.
  - znak > se čita "dalo je" ili "razvilo se u", npr.: tvojega > tvoj-ega > tvo-oga > tvo-ga;
  - znak < se čita "postalo je od", npr.: crnji < crn -ji; junače - junak -e

  - Akcentski znaci se bilježe u stručnoj literaturi (obično iz gramatike i u običnim tekstovima kad je potrebno da se označi riječ koja se od iste riječi u susjedstvu razlikuje samo akcentom; npr.: Sâm sam to uvidio. Došao je da dâ oglas.

  - Genitivni znak se stavlja na krajnji vokal genitiva množine kad je potrebno označiti razliku ovoga oblika od drugih oblika, najčešće genitiva jednine iste zamjenice. Na primjer: Iz primjera možeš zaključiti o toj pojavi. Genitivnim znakom je naznačeno da je to genitiv množine, odnosno da se iz više primjera može zaključiti, a ne samo iz jednog.

  Skraćenice

  I. Skraćenice koje nastaju skraćivanjem riječi u čitanju izgovaraju se potpuno, kao da nisu skraćene. I one se međusobno razlikuju, a najčešće se upotrebljavaju sljedeće:

  - skraćenice kod kojih se skraćivanje označava tačkom:
  br. (broj) tzv. (tako zvan) ž.r. (ženski rod)
  uč. (učenik) i sl. (i slično) v.d. (vršilac dužnosti)
  str. (strani) tj. (to jest) o.g. (ove godine)

  - skraćenice za mjere, veličine, novčane jedinice koje se pišu bez tačke:

  m (metar) g (gram) USD (američki dolar)
  cm (centimetar) t (tona) EUR (euro)
  km (kilometar) l (litar) JPY (japanski jen)
  kg (kilogram) dcl (decilitar) GBP (britanska funta)
  mg (miligram) hl (hektolitar) SIT (slovenački tolar)

  - Bez tačke se pišu i sljedeće skraćenice:
  dr (doktor), gđa (gospođa), gđica (gospođica).

  II. Skraćenice koje su nastale od prvog slova ili sloga svake riječi u višesloženim izrazima (složene skraćenice) čitaju se različito:

  - neke se čitaju potpuno kao da su svi dijelovi riječi napisani, a pišu se bez tačke, npr.:
  VPS - Viša poslovna škola
  UN - Ujedinjene Nacije
  PTT - Pošta, telefon, telegraf

  - neke postaju riječi pa se čitaju kao skraćenice i mijenjaju po padežima, npr.:
  Bila sam u SAD-u. Iz SAD-a sam donijela kompakt diskove sa operskom muzikom.

  - skraćenice preuzete iz stranih jezika pišu se kako se izgovaraju i mijenjaju se po padežima, npr.:
  Uneskova pomoć zemljama u razvoju je dragocjena.
  Pomoć u hrani i lijekovima je stigla od Unicefa.


  Pisanje tuđih riječi

  - Tuđa vlastita imena pišu se:
  - izvorno, onako kako se pišu u jeziku iz kojeg potiču, na primjer: Ernest Hemingway (Ernest Hemingvej), Boccaccio (Bokačo), Shakespeare (Šekspir), Chicago (Čikago), New York (Njujork), München (Minhen), Zürich (Cirih);

  - fonetski, bez obzira na naše pismo, kad su riječi iz slovenskih jezika koji se služe ćirilicom (srpskog, ruskog, bugarskog, makedonskog); na primjer: Jesenjin, Nikolaj Gogolj, Lav Tolstoj, Janevski, Gligorov itd.

  - Imena stranih gradova, zemalja i druga geografska imena pišu se fonetski ako su već dugo prilagođena duhu našeg jezika, na primjer: Beč, Venecija, ali nije netačno napisati npr.: New York, Tesaloniki, Paris.


  Neke razlike između bosanskog i hrvatskog jezika

  U bosanskom jeziku sintagme se ne rastavljaju drugim riječima. (Sintagme su izrazi koji se sastoje od dvije ili više riječi.)
  Na primjer:
  Hrvatski: "Ministar je vanjskih poslova otputovao u službenu posjetu."
  Bosanski: "Ministar vanjskih poslova otputovao je u službenu posjetu."

  U bosanskom jeziku godine se pišu sa tačkom jer je to redni broj.
  Na primjer: 25.02.2002. (izgovara se: dvadesetpeti drugi dvije hiljade druge)

  Kad se navodi datum, i dan i mjesec su u istom padežu.
  Na primjer:
  Pogrešno: "Predstavnik je došao prvi januara ove godine."
  (prvi = nominativ, januara = genitiv)
  Ispravno: "Predstavnik je došao prvog januara ove godine."
  (prvi = nominativ, januar = nominativ)

  U bosanskom jeziku glagoli ne završavaju na slovo "t" :
  Pogrešno: "Dobit će poklon."
  Ispravno: "Dobiće poklon."

  Riječ "što" u bosanskom jeziku se drugačije upotrebljava nego u hrvatskom :
  Hrvatski: "Za što si mijenjao knjigu ?"
  Bosanski: "Za šta si mijenjao knjigu ?"

  U nekim slučajevima upotreba je ista:
  Hrvatski : "Sve što si napisao."
  Bosanski : "Sve što si napisao."

  Hrvatski: oprosti
  Bosanski: izvini
  Tu dolazi do iskrivljavanja pri govoru:
  Pogrešno: "On se izvinuo."
  Ispravno: "On se izvinio."
  U hrvatskom se ne kaže izvini, jer im je to sinonim za izvinuti (u zrak), oni kažu: oprosti.

  Neke bosanske i hrvatske riječi iz informatike:
  računar - računalo
  kompjuter - kompjutor
  tastatura - tipkovnica
  sedmica - tjedan
  štampač - tiskač
  funkcioner - dužnosnik
  štampa - tisak
  tačka - točka
  bajrak - barjak
  ustrajna - opstojna
  porijeklo - podrijetlo
  upotreba - uporaba
  efektivan - učinkovit
  faktor - čimbenik
  zloupotreba - zloporaba

  Neke razlike između bosanskog i srpskog:

  Srpski – Bosanski:
  ovde - ovdje
  dve - dvije
  obe - obje
  deo - dio
  gde - gdje
  reč - riječ
  sme - smije


  Često se pogrešno kaže:
  "Idem kod ljekara", a treba reći: "Idem ljekaru" ili "Idem doktoru."

  U mnogim dijelovima Bosne piće pivo je ženskog roda pa kažu piva, npr:
  "Daj mi dvije pive.", a treba "Daj mi dva piva."

  Također je česta sljedeća pojava:
  Pogrešno: "Imaš li šta za glavobolju?" (kao da čovjek želi glavobolju), a
  Ispravno: "Imaš li šta protiv glavobolje?"
  ili još gore:
  "Imaš li šta za glavu?" (za glavu je i kapa, šampon)

  Učestali su arhaizmi: "svako malo" – često, "dočim" – međutim.
  Iz rata je ostala fraza: "odradili smo to" – što je malo neprirodno, ispravnije je reći: obavili smo, završili smo itd.

  Izvor: Helga Kanzler
  Ispravke i dodatak: Ing. Salih Čavkić.
  --in Uxora suptus castrum Doboy--

 6. #36

  Re: Bosanski jezik, pravilno i nepravilno, pisanje i izgovor

  Nego da ti kazem carskavojska da bi ja sve tri rijeci zamijenio sa MUSAFIR.Dalje da te pitam a gdje nadze TOTALNO to nije bosanska rijec koji razlog za to??? Sta tije to???

 7. #37
  Veteran foruma egi's Avatar
  Join Date
  May 2008
  Location
  Zemlja
  Posts
  4,867

  Re: DEFINITIVNO MLADIMA NEMA OPSTANKA U OVAKVOJ BiH

  Quote Originally Posted by kaligula1
  Quote Originally Posted by egi
  Isto tako se "Sarajlija" piše velikim početnim slovom...
  Na bosanski se kaže "dekoncetrisana".
  "Šiparica" je srbijanski izraz za tinejdžerku a ne bosanski.
  Kaže se "poštapalica" a ne "prištapalica" i to i u selu i u gradu.
  Ne kaže se "inputirati" nego "imputirati".

  Kakvi su to fakulteti? Diplome ne trebaju služiti samo za mahanje...
  Joj, Egi, cuj " Sarajlija" se pise velikim pocetnim slovom. Daj, molim te, stade mi kafa u grlu kada ovo procitah. Rijec "sarajlija" nije vlastita imenica pa se uvijek pise sa malim pocetnim slovom. Ili ti mozda mislis zato sto je Sarajevo glavni grad pa ono iz postovanja da lupamo velika slova za sarajlije. Aman, ubrlja ga i sa siparicom. Sada ces reci da je siparica po Bosanski - maloljetnica. A sa postapalicom
  si se pristapao.
  Nego, reci ti meni sta mislis o mladima BiH i njihovoj daljnjoj perspektivi, pusti bolan pravopis.......
  Izvinjavam se na lekcijama iz pravopisa iz prvog osnovne ali...
  1. Velikim početnim slovom pišu se (svi članovi) imena naroda, grupa naroda, plemena i pojedinih njihovih pripadnika: Albanci, Albanac, Albanka; Bošnjaci, Bošnjak, Bošnjakinja; Nijemci, Nijemac, Njemica; Srbi, Srbin, Srpkinja;
  ђ) имена становника градова, крајева, земаља, држава, континената: Новосађанин, Пироћанац, Нишлија, Бачванин, Југословен, Европљанин, Аустралијанац;
  Pripadnici naroda, regija i gradova [uredi]

  Velikim početnim slovom pišu se pripadnici:
  kontinenata, Amerikanka, Afrikanac, Azijatkinja, Australac (NE Australijanac!!!)
  država i naroda, Hrvatica, Danac, Bolivijka, Egipćanin, Nijemac (ali Njemica), Židovka
  regija i otoka, Međimurac, Rabljanka, Provansalka, Bavarac
  gradova i sela, Zagrepčanka, Varaždinac, Grožnjanka, Njujorčanin (ili Newyorčanin)
  Tebi bih dao jedinicu iz pravopisa. Samo da znaš.

  Što se tiče teme, mogu samo reći da se slažem sa naslovom. Please, do carry on...
  --in Uxora suptus castrum Doboy--

 8. #38
  stalni član foruma
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  233

  Re: DEFINITIVNO MLADIMA NEMA OPSTANKA U OVAKVOJ BiH

  Quote Originally Posted by egi
  Što se tiče teme, mogu samo reći da se slažem sa naslovom. Please, do carry on...
  @egi je na temelju Bosanskoga jezika, odnosno Pravopisa bosanskoga jezika, izrazio slaganje sa naslovom teme, odnosno izveo jedan veliki zaključak a ja se pitam: "Zar smo baš dotle došli?"

  Neka mi se ovo ne pripiše kao komentar moderatorovog postupka, ali @egi, zar moramo baš ovako, grubo, sa negativnim ocjenama iz pravopisa, sa prozivkama pripadnica foruma, sa komplikacijama naše stvarnosti koja je i bez svega suvišnog i nepotrebnog, izuzetno komplikovana i koja kroz uopštene diskusije šalje negativne poruke Mladima.

  Potrudimo se svi pa kroz svaku temu i svaku diskusiju pokažimo da negdje postoji svjetlost. Počnimo posmatrati situaciju očima kojima se može pripisati osobina realnosti...

  Svaki jezik ima svoj pravopis kao normu koju je neko postavio na osnovu nečega. Zašto i jezik ne posmatrati kao prirodnu stvar i prilagoditi ga relnim potrebama i izrazima stvarnosti nečijeg osjećanja, raspoloženja, mišljenja? Zašto riječ "mladost" ili riječ "ljubav" ne pisati velikim početnim slovom? Zašto kao bitno posmatrati jel nešto "inputirano" ili "imputirano",odnosno zašto je pisac u p o t r i j e b i o anglicizam ili grcizam?

  Posmatranje svega kao norme nametnute s nečije strane, prisila jedinke da se pod svaku cijenu podredi nečijem pravilu ili nečijoj želji definitivno stvara sliku beznadežnosti i neuspjeha na samom startu.
  "No dakle, tko si ti? - Dio sam one sile što vječno želi zlo, a vječno stvara dobro".
  (Goethe)

 9. #39
  veteran foruma cenzura's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Posts
  3,473

  Re: DEFINITIVNO MLADIMA NEMA OPSTANKA U OVAKVOJ BiH

  = all
  Da , primjetih piše se oštrokonđa, a ne oštrokonža.
  Opet nije tačno, piše se oštrokondža!
  Inače, Sarajlije imaju problema sa kvačicama, veliki problem je razlika izmedju spavačice i spavaćice.

  =egi
  Na bosanski se kaže "dekoncetrisana".
  Dok je postojala Bosna, i dekoncentrisana i dekoncentrirana je bilo ravnopravno. Mozda si u pravu za sada, sad i inace ima vise bosanskog nego Bosne.
  "Šiparica" je srbijanski izraz za tinejdžerku a ne bosanski.
  Nisi u pravu, a siparica i tinejdzerka ne moraju biti isto.Tesko je danas zamisliti siparicu od 18 ili 19 godina.

 10. #40
  Veteran foruma egi's Avatar
  Join Date
  May 2008
  Location
  Zemlja
  Posts
  4,867

  Re: Bosanski jezik, pravilno i nepravilno, pisanje i izgovor

  Profesore Woland, gramatika i pravopis su jedni i oni se uče u školama. Uvedeni su od strane mnogo pametnijih ljudi kao pravilo kojeg će svi koristiti. Ja to nisam odredio, nego sam tako učio u školi a kasnije i izučavao i tražio razlike između bosanskog, srpskog i hrvatskog. Pošto nisam ni Srbin ni Hrvat nego Bosanac, trudim se da govorim svojim, ispravnim maternjim jezikom. Kao što rekoh, ne bih riječ rekao da all nije spomenula đ i dž. Pa kad već raspravljamo...

  Kada se već nalazimo na pravoj temi, hajde da nekima pojasnim neke stvari...

  Cenzura, u pravu si za oštrokondžu. Znači naša korisnica se malo zeznula iako je bila prilično sigurna da ne podliježe iNputiranom. Vjerovatno dolazi od riječi "oštra" i "kandža".

  "Dekoncentrirana" se više koristi u Hrvatskoj i bosanski Hrvati su je uvezli zajedno sa riječima poput "glasovati" i "pučki". Hrvatski jezik je konstitutivan ali mi ne pričamo hrvatskim jezikom, nije li tako? Ovdje imate bosanski rječnik i pokušajte oba izraza. http://ba.rjecnik.com/logindict.cgi

  Vidim da vam je potrebna pomoć oko riječi "tinejdžerka". Svi brojevi od trinaest pa do devetnaest u engleskom jeziku se završavaju na "teen" pa su tako sve osobe od trinaest pa do devetnaest godina u engleskim govornim područjima "teenagers" ili "tinejdžeri" a ono "age" na kraju znači starost. Tako je tinejdžer neko između trinaest i devetnaest godina a ne samo osamnaesto/devetnaestogodišnjaci.
  Riječ "šiparica" možete čuti samo u srbijanskim filmovima i naš narod ju je na taj način i preuzeo misleći da se radi o nekom "kulturnom" izrazu. Opet se tu radi o narodu koji želi da priča naprednijim jezikom, dok se ta riječ gotovo nikada ne upotrebljava u svakodnevnom govoru. Isto tako mi je muka slušati i čitati riječi koje su doslovno preuzete iz engleskog jezika a koje potiču od latinskog, kada za njih postoji sasvim odgovorajuća i čak šta više prelijepa riječ na b/h/s. Neko misli da će tako zvučati inteligentnije, šta li...
  --in Uxora suptus castrum Doboy--

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •