PDA

View Full Version : Savez logoraša Bosne i Hercegovineottoman_empire
23.08.2010., 13:49
Povod otvaranja teme o savezu logoraša Bosne i Hercegovine, navelo me saznanje da veliki procenat stanovništva BiH nezna ništa o ovome savzu i njegovom djelovanju, zbog toga zločin protiv čovjeka pada u zaborav i kao što nas historija uči njeno skoro ponavljanje. Zbog potrebe društva i opštih informacija navešću osnovne stvari o savezu logorasa BiH.

ottoman_empire
23.08.2010., 13:50
Savez logoraša Bosne i Hercegovine, osnovan 25.08.1996. godine, je nevladina, nestranačka i multinacionalna asocijacija građana Bosne i Hercegovine , preživjelih logoraša i članova porodica ubijenih logoraša, putem brojnih udruženja u zemlji, kao i dijaspori.Pouzdano se zna da je tokom agresije na BiH 1992-1995. godine neviđena zlostavljanja u logorima i zatvorima širom BiH preživjelo preko 200.000 civila, a 30.000 logoraša ubijeno je ili se vode kao nestali.U BiH je do sada registrirano 652 mjesta zatočenja – zatvora i logora, među kojima su naročito poznati: Manjača, Omarska, Luka Brčko, Batković, Dretelj, Heliodrom, Gabela, Drmaljevo, KPD Foča, Sušica-Vlasenica, Kula-Sarajevo, Žepče...

Posebno zlostavljanje i to seksualno preživjele su žene... Prema našim kao i prema saznanjima međunarodnih organizacija, torturu silovanja u logorima preživjelo je oko 25000 žena, pretežno Bošnjakinja.

Za realizaciju svojih programskih zadataka, Savez je formirao Centar za istraživanje i dokumentaciju (CID).Centar za istraživanje i dokumentaciju djeluje kroz dva svoja segmenta: istraživačko-dokumentacioni i informativno-edukativni .Prioritetni zadaci Centra su prikupljanje činjenica o ratnim zločinima, počinjenim u logorima, oblicima torture nad logorašima, ubijenim, nestalim, te naučna obrada tih činjenica.

Istraživačka aktivnost vrši se putem specijaliziranih projekata koje Centar realizira angažmanom brojnog članstva, te eminentnih domaćih i svjetskih naučnika. Istraživačko–dokumentaciona i informativno-edukativna djelatnost Saveza kroz CID Saveza i njegove projekte, do sada je efektuirala veoma zapaženim publikacijama i knjigama, kao što su:

“DA SE NE ZABORAVI - DA SE NE PONOVI”, “SAMICA”, “MOLILA SAM IH DA ME UBIJU”, “KADROVSKI RAT ZA BOSNU I HERCEGOVINU” I “ŽIVI NIŠTA NE ZNAJU”.

Savez također aktivno radi na traženju nestalih osoba, a njegov doprinos u otkrivanju masovnih grobnica u kojima su 90% logoraši, je nemjerljiv.Savez sarađuje sa Haškim tribunalom i osatlim sudovima u zemlji i inozemstvu, s obzirom da su logoraši svjedoci zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Preživjeli logoraši u zemlji ne uživaju ni jedno posebno zakonsko socijalno pravo, kao što je to zakonom normirano za ostale kategorije stradalnika rata. Savez očekuje pomoć Međunarodne zajednice u rješavanju statusnih pitanja logoraša koji su danas u BiH na margini društva.

ottoman_empire
23.08.2010., 13:52
Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Banja Luka

1. Sportska dvorana
2. Manjača
3. MUP
4. Tunjice-okružni zatvor
5. VIZ
6. Kasarna "Kozara"
7. Mali logor
8. Kaštel
9. Stari dom Armije
10. Logor na stadionu Borik- kasarna vojne policije

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bihać

1. Kasarna - Ripač
2. Otoka - Ripač
3. O.Š.Orašac
4. Traktorska stanica - Ripač
5. Kasarna - Račić

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bijeljina

1. Kasarna
2. Batkovići
3. Igralište Janja
4. Ekonomija-Novo Selo
5. Vojni magacin - Patkovača
6. Šećerana
7. KPD kod željezničke stanice
8. Zemljoradnička zadruga - Patkovača
9. Dvorac zamak (Crnog Vila)
10. Komunalno preduzeće "4.Juli"
11. Vanekov mlin
12. O.Š. "S.Hase"
13. Poljoprivredna škola
14. Privatna kuća Osmana Velagića - Janja
15. MUP - Janja

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bileća

1. Kasarna - Bileća
2. Stara policijska stanica
3. Đački dom

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Dubica

1. Autobuska stanica
2. Stadion
3. MUP
4. Zamljoradnička zadruga - Draksenići

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Gradiška

1. MUP
2. Farma ****** - Nova Topola
3. Zgrada štamparije - Bos.Grad
4. Škola učenika u privredi - Bos.Grad
5. Stara Gradiška

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Krupa

1. O.Š. - Arapuša
2. O.Š. - Jasenice
3. O.Š. - Suvaj
4. O.Š. "Petar Kočić" - Bos. Krupa
5. O.Š. - Gorinja
6. O.Š. - Otoka

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Novi

1. Hotel "Una"
2. Stadion "Mlakve"
3. Vatrogasni Dom
4. Osnovna škola
5. MUP-Bos.Novi
6. Suha Me|a - Otoka
7. Privatne kuće Ekića
8. MUPBos.Kostajnica

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Petrovac

1. Sportski centar
2. MUP
3. Autobuska stanica
4. Hotel
5. Jasikovac
6. Vrtoče
7. Kozula – ŠIP “Oštrelj” – Drinić
8. Radničke barake Oštrelj

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bos. Šamac

1. Zasavica
2. MUP
3. Otkupna stanica Crkvine
4. Zgrada TO
5. Fudbalski stadion Crkvine
6. Tehnička škola
7. O.Š. Bos. Šamac

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Bratunac

1. Sportska dvorana O.Š. "Vuk Karadzić"
2. Stadion
3. Magacin ukrasne keramike
4. Zadružni dom Kravice
5. Osnovna škola Konjević Polje
6. Podrum "Ekspres restorana"
7. MUP Bratunac

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Brčko

1. Pravoslavna crkva - Pelagićevo
2. Restoran "Vestelije"
3. Brezovo Polje
4. Fudbalski stadion
5. Osnovna škola Lončari
6. DTV Partizan
7. SJB
8. Dom zdravlja
9. Stara džamija
10. Hotel "Posavina"
11. Prodavnica zemljoradničke zadruge - Pelagićevo
12. Luka
13. Kasarna
14. Autobaza "Laser"
15. Porušene vikendice - Potočari

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Busovača

1. Kaonik
2. ”Medijapan”-sabirni centar
3. Kasarna DragaPodaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Čajniče

1. Škola
2. Lovački dom - Mostina

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Čapljina

1. Dretelj
2. Vojarna - Gabela
3. Fabrika keksa
4. Duševna bolnica - Domanovići
5. Kapetanovića kuće - Počitelj
6. Višići
7. Magacin “Merhamet”
8. Osnovna škola - Počitelj
9. Silos - Bregava
10. Kasarna "Miro Popara" - Grabovine

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Čitluk

1. Fabrika "Frotea"

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Doboj

1. Vojni logori kod tvornice "Bosanka" -Usora
2. Osnovna škola - Grapska
3. Željeznička stanica
4. Vojni hangar u kasarni Bare
5. SRC "Ozren"
6. Prodavnica - Piperi
7. SŠC
8. Vojna kasarna - Ševarlije
9. Tvornica pneumatika - Bare
10. Kotorsko - Bare
11. Perčin disko-na Usori Ušće
12. Podnovlje
13. Rudnik - Stanari
14. Vinska
15. Osnovna škola - Stanari
16. Majevac
17. Rukometni stadion
18. Ozren Kesten
19. "Bosanka"
20. Vojna kasarna Miljkovac
21. Centralni zatvor
22. Perčo, vila
23. Fabrika dalekovoda "Rudanka"
24. Apartmani Grabovica
25. Kotorsko selo
26. Grapska
27. Hangar PD "Majevica"
28. Putnikovo brdo - vojni objekat
29. Seona

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Donji Vakuf

1. Zatvor MUP-a
2. Magacin opštinskog štaba TO
3. Magacin trgovačkog preduzeća "Vrbaspromet"
4. Kasarna Daljan
5. Osnovna škola u Obarcima
6. Motel "Semešnica"
7. Stara zgrada dječijeg obdaništa
8. Garaža u kući vlasnika Ivice Stanke
9. Garaža u kući Lončar Goranana
10. Hotel "Vrbas" -podrumske prostorije-
11. Zgrada željezničke stanice u Oborcima

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Drvar
1.Hotel-Drvar
2.SŠC
3.Selo Prekaja
4.Sportski centar
5.O.Š. Kamenica
6.MUP
7.Selo Srnetica
8.Selo PosijekPodaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Foča
1.Ekonomija KPD-a "Brioni"
2.Livade" magacin TO-a
3.Privatna kuća Slobodana Matovića
4.KPD Foča
5.Ženski KPD Velečevo
6.Privatna kuća Nusreta Karamana - Miljevina
7.Otkupna stanica - Đi|evo
8.Osnovna škola Brod na Drini
9.Privatne kuće u Čohodar mahali
10.Motel "Bukovica"
11.Privatna kuća Trnovače
12.Partizan – sportska dvorana
13.SŠC Foča
14.Buk Bijela
15.Privatna kuća Muniba Hodžića
16.Presjeka" - Ustikolina
17.Privatna kuća Džanko Asime -Donje Polje
18.Privatne kuće u selu Đi|evo

ottoman_empire
23.08.2010., 13:53
Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Fojnica
1.Osnovna škola Hotigošće
2.Brod Jasikovac
3.Dom za sveštenike - Bakovići
4.Privatne kuće Duhre

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Gacko
1.Kasarna Avtovac
2.Fazlagića Kula
3.Termoelektrana
4.Samački Hotel
5.Pošta Avtovac

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Glamoč
1.MUP
2.Podrumi Hotela
3.Stadion
4.SŠC - Fiskulturna sala

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Goražde
1.Privatna kuća - Površnica
2.Selo Podhranjen

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Gornji Vakuf
1.NEMA PODATAKA

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Gračanica
1.Kasarna - Petrovo selo

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Grude
1.Duhanska stanica
2.Tvornica "Grudex"
3.Rudnik

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Han Pijesak
1.Logor
2.Ovčanik
3.Podžeplje i Plana
4.Farma stoke Mrkalji
5.MUP

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Jablanica
1.Junuzovića kuće Doljani
2.Osnovna škola Sovići
3.Zukića kuće Doljani

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Jajce
1.Kasarna Bravnice

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kalesija
1.Selo Osmaci
2.Salon namještaja "Karić"
3.Dom kulture - Memići
4.Dom kulture - Osmaci
5.Magacin - Osmaci

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kalinovik
1.O.Š.”Miladin Radojević”
2.Barutni magacin
3.MUP
4.Farma Pavlović
5.O.Š.”Ulog”

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kiseljak
1.Rotilj 7.Silos
2.Kasarna 8.Kuće oko silosa
3.SŠC
4.Palež
5.Stara općina
6.Višnjica

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kladanj
1.Osnovna škola - Obori
2.Osnovna škola - Pelemiši

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Ključ
1. Barake - Gornja Sanica
2.Željeznička stanica - Gornja Sanica
3.Sportska dvorana
4.Osnovna škola - Biljani
5.Osnovna škola - Sitnica

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Konjic
1.Odmaralište MUP-a
2.Vikendice - Boračko jezero
3.Čelebići
4.Robna kuća - Buturović Polje
5.Banka - Buturović Polje
6.Kostajnica
7.Turija
8.Motel “Borašnica”
9.Selo Bijela
10.Dom kulture - Zabr|e
11.Privatne kuće - Zabr|ePodaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kotor Varoš
1.Pilana
2.SŠC
3.Stari Sud
4.Osnovna škola
5.Maslovare
6.MUP-Šiprage
7.Kožara
8.MUP
9.Dom zdravlja
10.Jelšingrad
11.Stari zatvor
12.Osnovna škola - Grabovica
13.Benzinska pumpa – Vrbanjci
14.Đevdin kafić - Vrbanjci
15.Osnovna škola - Čelinac
16.Popovac - Čelinac
17.Zatvor - Čelinac
18.Borje - Planina

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Kreševo
1.Hangar kod Šunje (Baritov mlin Resnik)
2.SŠC
3.Osnovna Škola
4.Privatne kuće - Sotnica
5.Škola - Polje
6.Ćilimara

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Lištica - Široki Brijeg
1.Privatno imanje "Tuta"
2.MUP
3.Fabričke hale
4.Osnovna škola - Dobrokovići
5.Hale fabrike "Feal" - Dobrokovići
6.Osnovna škola - Kočerin
7.Duhanska stanica
8.Vitina

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Livno
1.O.Š. "I.G. Kovačić" - Livno
2.O.Š. “Zabrišće”
3.O.Š. “Orguz”
4.Sportska dvorana "Zgona"
5.MUP - Livno
6."Iris" - tvornica
7.Garaže "Elektrodistribucija”-Livno
8.Bivši "Komitet"

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Lopare
1.Osnovna škola
2.Fabrika "Termal"
3.Pilane - Mačkovac
4.Napuštena štala - Mačkovac
5.Prodavnica zemljoradničke zadruge - Piperi
6.Ciglane
7.Osnovna škola - Jablanica
8.Osnovna škola - Brijest
9. MUP Lopare

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Lukavac
1.Karanovac
2.Provizorne barake - Tumare

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Ljubuški
1.Poljoprivredno dobro Radišići
2.Zavod za resocijalizaciju djece
3.Otoka D.Vitina
4.Atomsko sklonište
5.Zgrada SJB

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Modriča
1.Stanica Milicije
2.PD Mustafa Mu***egovic-Jakeš
3.Podnovlje
4.Majevac
5.Vranjak

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Mostar
1.Medicinska škola
2.Gradsko groblje – “Sutina”
3.Stadion “Vrapčići”
4.Kasarna "Konak"
5.Kasarna "Sjeverni logor"
6.Geodetski zavod
7.Osnovna škola - Zijemlje
8.Samostan časnih sestara
9.Selo Vojno
10.MUP - Kamena zgrada
11.Privatni logor Kajtazova kuća - (Privatni zatvor Vinka Martinovića Štele)
12.Vojna akademija
13.Čelovina
14.Povremeni zatvori
15. Univerzitet "Džemal Bijedić" - Mašinski fakultet
16.”Veležov” stadion
17.Rodoč - Buna
18.Grabovica
19.ATG
20.Đubrani - Škola
21.Kod Mihajla - B.Polje
22.Osnovna škola - Sutina
23.Garaže - B.Polje
24. Rodoč - Heliodrom

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Mrkonjić Grad
1.Klaonica - Podbrdo
2.Kula - Rajakovo Brdo
3.Hangar ugljarnik - Bjelajce
4.Servis
5.MUP - M.Grad

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Nevesinje
1.MUP
2.Kotlovnica Toplane
3.Gornje Rakitno
4.Tvornica alata
5.Alatnica
6.Podrum jedne kuće - Borci

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Orašje
1.Zgrada preduzeća Korpara - Lončari
2.MZ - Orašje

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Posušje
1.Gornje Raketno
2.Rudnik boksita Oluja
3.Stara osnovna škola

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Prijedor
1.Osnovna škola - Kozarac
2.Željeznička stanica - Ljubija
3.Stari Majdan - Ljubija
4.Stadion – Ljubija
5.Tvornica gume"Protektirnica" - Brezič
6.Selo Mravinj
7.Mjesni ured – Orlovci
8.Osnovna škola - D.Garevci
9."Elektro" – Kozarac
10.Sandučara (Korpara ili štamparija) – Kozarac
11.Stadion – Kozarac
12.Crkva Krkići - Kozarac
13.Hladnjača "IMPRO" – Prijedor
14.Vitlovska selo
15.Hotel "Mrakovica"
16."Bosnamontaža" -Prijedor
17.Stočna pijaca - Prijedor
18.Autobuska stanica - Zecovi
19.Željeznicka stanica - Kozarac ili Trnopolje
20.Željeznicka stanica - Petrov Gaj
21.Stočna pijaca - Omarska
22.Sportska dvorana "Mladost" - Prijedor
23.Stara pilana - Kozarac
24.Dom kulture - Kozarac
25."Prijedorčanka" tvornica sokova - Brezičani
26.Tukovi-stadion
27.Kratelj-stadion
28.Karan
29.Omarska
30.Društveni dom - Ćela
31.Osnovna škola – Kevljani
32."Elementara" - Kozarac
33.Dva mjesta zatvaranja - Brezičani
34.Keraterm
35.Sportski centar- stadion - Prijedor
36.Rudnik - Ljubija
37.Osnovna škola u Sivcima kod Trnopolja
38.Barake OSC - Benkovac
39.Majdan
40.Crna kuća
41.Ciglana - Prijedor
42.Jaruge
43.Pozorište - Prijedor
44.Topola
45.Tomašica-rudnik željezne rude
46.Kasarna "Žarko Zgonjanin"
47.MUP Prijedor
48.MUP i MZ Urije - Prijedor
49.Autobuska stanica Žeger - Čarakovo
50."Kozaraputevi" - Prijedor
51."Velepromet" – Prijedor
52.Dom kulture - Kozaruša
53.Vatrogasni dom - Ljubija
54.MUP - Ljubija
55."Tomex" - Ljubija
56.Dom kulture – Trnopolje
57."Šarena crkva" - Hrnići

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Prnjavor
1.Tvornica obuće "Sloga"
2.Silos starog mlina Vijaka
3.MUP
4.Sportska dvorana
5.Osnovna škola - Lamovita

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Prozor
1.Osnovna škola
2.Rumbovci 3.KPD
4.Vatrogasni dom
5.SŠC
6.SJB
7.Atomsko sklonište
8.Magacin TO

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Rogatica
1.Ergela “Borike”
2.SŠC "Veljko Vlahović"
3.Planinarski dom - Podgaj
4.Osnovna škola “Ragib Džindo”
5.Sladara
6.Stara Osnovna škola - Borike
7.Crkveni dom
8.Poljoprivredno dobro - Rasadnik

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Rudo
1.Mekteb
2.Stara željeznička stanica
3.Kasarna
4.Dom kulture
5.Mjesto Viti Grab
6.Mjesto Vranja
7.Mjesto Stankovača
8.Mjesto Rupavci
9.Bisag kod Miloševe kuće

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Sanski Most
1.Sportska dvorana
2."Krings"
3.”Betonirka”
4.O.Š. "Narodni Front"
5.MUP - Sanski Most
6.Kamengrad
7.O.Š. "Hasan Kikić"
8.O.Š. “Gornja Mahala”
9.Privatna kuća Sime Miljša
10.Keramika
11.MUP - L.Palanka
12.Lufani
13.Stari Majdan
14.Podvidača
15.Kotlovnica hotela
16.Šehovci
17.Privatna kuća Senada Šupuka - Trnova
18. Privatna kuća Kalić Idriza
19. Škola Tomina kotlovnica
20. Škola Kozica

ottoman_empire
23.08.2010., 13:55
Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Sarajevu
1.Selo Račići
2.Bolnica Jagomir - Centar
3.MUP - Ilidža
4.SŠC - Hadžići
5.Garaže - Hadžići
6.Zgrada TO - Hadžići
7.Podrum hotela - Hadžići
8.Tarčin
9.Kasarna Lukavica
10.Stara zgrada doma zdravlja - Ilidža
11.Kamp “Lužani” - Ilidža
12.Zgrada C.K. - Ilidža
13.Skladište "Energoinvesta" - Blažuj
14.Bolnica Kasindol -Ilidža
15.O.Š. "27 Juli" - Ilidža
16.Grafička škola - Ilidža
17.KPD "Kula" Ilidža
18.Industrijska škola - Ilijaš
19.Stara zgrada željezničke stanice - Ilijaš
20.Skladište "INA" - Ilijaš
21.Stara jama - Podlugovi
22.Stara O.Š. "V. Vuković" - Podlugovi
23.Hala pogona "MIK" - Podlugovi
24.Betonski bunker uz rijeku Stavanju - Podlugovi
25.Škola G. Bioča
26.Stare kuće Jamjanovića - Ilijaš
27.Kasarna Butile - Rajlovac
28.Skladište "Energopetrol-a" - Rajlovac
29.Kasarna vojnog aerodroma - Rajlovac
30.DC - Rajlovac
31.Garaže i podrumi Grbavice - N.Sarajevo
32.Krizni štab "Drvorijeka" - N.Sarajevo
33.Prodavnica "Digitron Buje" - N.Sarajevo
34.Prostorije MZ Vrace - N.Sarajevo
35.Đački dom "Bane Šurbat" - N.Sarajevo
36.Sportska dvorana - Pale
37.Kino sala - Pale
38.Dom kulture - Pale
39.Hotel Koran - Pale
40.Betonski bunker - Semizovac
41.Bunker "Kod Sonje" (pored pansiona "Kon Tiki") - Vogošća
42.Sportski centar - Vogošća
43.Tunel Krivoglavci - Vogošća
44.MUP - Vogošća
45.Privatne kuće - Vogošća
46.Vulkanizerska radnja-Nakina garaža (vl.Nasufa Karalića) na petlji, Krivoglavci-Vogošća
47.Planjina kuća (privatna kuća Miralema Planje) Svrake-Vogošća
48.Kasarna JNA-Semizovac
49.Hotel "Park"-Vogošća
50."UNIS"-ove tvornice - Vogošća
51.Blažukovo - Trnovo
52.Kasarna Žunovnica - Hadžići
53.Zgrada općine - Hadžići
54.Zgrada Socijalnog - Hadžići
55.Kasarna Hrenovica
56.MUP Ilijaš-zatvor
57.Punkt zimske službe-Nišići
58.Obdanište Ilidža
59.SKI klub "Romanija"
60.MUP Vraca
61.MUP Trnovo
62.Kasarna Blažuj

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Skender Vakuf
1.Zgrada pošte
2.Fabrika aluminijskog namještaja

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Sokolac
1.Stočna farma Podromanija
2.Pošta - Knežina
3.Fiskulturna sala Osnovne škole - Sokolac
4.Punkt zimske službe
5.Pogoni KTK - Knežina
6.Osnovna škola - Čavarine
7.Šipad Romanija
8.SŠC "S.V.Čiča"
9.Privatne kuće - Čavarine
10. Klaonica - Sokolac
11.Bolnica - Sokolac
12.Centralni zatvor - Sokolac

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Srebrenica
1.Auto servis -Potočari
2.Fabrika “Pocinčara” - Potočari
3.Fabrika akomulatora - Potočari
4.Fabrika stolica "Zeleni jadar"
5.Štale Drine Z.Jadar
6.O.Š. "Skelani" - Skelani
7.Nova Kasaba
8.Pravoslavna crkva - Kravice
9.Fabrika limenki - Skelani
10.Rudnik Sase
11.Zemljoradnička zadruga - Skelani
12.MUP Skelani
13.Meljine - Barake

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Stolac
1.Bolnica za zglobno-koštana oboljenja
2.V.P.Dom
3.Hangari željezare
4.Sabirni centar Đulića Mahala
5.Plješevac Đulića Mahala
6.Selo Greda
7.Selo Rotimilja
8.O.Š.”B.Šotra” Crnići
9.Duhanska stanica kod Dumanovca

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Šekovići
1.Ženski zatvor
2.SŠC
3.Stanica milicije
4.Motel Loznica
5.Fudbalski stadion
6.Bijela zemlja

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Šipovo
1.Staro Šipovo

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Teslić
1.Stadion F.K."Proleter"
2.Lječilište B.Vrućica
3.MUP- Teslić
4.Radničke barake - PribinićPodaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Trebinje
1.Vojni zatvor Tranzit
2.Kasarna

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Tuzla
1.Majevica
2.Rudarsko odmaraliste - Površnica
3.Lovački dom Stara Majevica
4.Magacin zadruge - Kovačevo
5.Privremeni stanbeni objekat - Potražje
6.”Jojina kafana” na Ban brdu

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Ugljevik
1.Hala konfekcije "V.L. Kurjak" - Ugljevik
2.Termoelektrana - barake
3.Osnovna škola - Ugljevik
4.Fabrika obuće "Zenit" - Ugljevik
5.O.Š. Stari Ugljevik
6.Fabrika Gradnje - Novi Ugljevik
7.Zgrada stare općine - Stari Ugljevik
8.SSŠ "Ugljevik"
9. Stara zgrada rudnika - Stari Ugljevik
10.Firma "Gramet" direkcija - Stari Ugljevik
11.Rudnik - Bogutovo selo - direkcija
12.Kopovi Mezarja

Podaci o logorima - mjestima zatoenja u općini Vareš
1.SŠC - Vareš
2.Osnovna škola "Vladimir Nazor"
3.Zgrada Tehničke škole
4.Stanica Vojne policije
5.Tehnička škola - Vareš

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Velika Kladuša
1.Farma Drmaljevo I
2.Valionica Drmaljevo II
3.Zgrada C.K. - zatvor
4.Zgrada C.K.
5.Farma Napeke
6.Farma Rašetnin zid
7.Farma Ponikve
8.Dubrave
9.Farma Brezići
10.Stari grad

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Višegrad
1.Hotel "Bikavac"
2.Hotel "Vilina Vlas"
3.Objekat hidrocentrale
4.Vatrogasni dom
5.Kasarna “Požarnica”
6.Kasarna “Vardište”
7.Kasarna “Uzamnica”
8.O.Š. "Hasan VeletovIć"
9.O.Š. "Želimir Željic" - Prelevo
10.MUP
11.Škola za retardiranu djecu - Okolište
12.Silos pekare
13.Privatne kuće - Dobrun
14.SŠC
15.Vojni zatvor
16.Hamzići
17.Rehabilitacioni centar - Jakeš
18.O.Š. "Petar Kočić"

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Vitez
1.Škola G.Večerska
2.Dom kulture
3.Škola D.Dubravica

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Vlasenica
1.Igralište - Kasaba
2.Pilana - Milići
3.Osnovna škola
4.Zadružne štale - Piskavice
5.SJB
6.Hotel "Panorama"
7.SJB
8.Sala SŠC
9.Vojna sportska sala
10.Dom kolture - Milići
11.Logor Luka
12.Farma Pilića - Šošari
13.Magacin TO - Sušica

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Zavidovići
1.Selo Miljevići

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Zvornik
1.Škola Kneževići
2.Tvornica gline - Karakaj
3.TŠC - Karakaj
4.Stadion - Divić
5.Dom kolture - Čelopek
6.Selo Pilice
7.Upravna zgrada – Zamlaz8.Tvornica "Alhos"
9.Tvornica "Standard" - Karakaj
10.DP “Hladnjača” - Karakaj
11.Omladinsko naselje - Karakaj
12.Sud i stari zatvor - Zamlaz
13.DP Novi izvor
14.Zatvor
15.Sportska hala
16.Ciglane
17.Dom kulture - Drinjača
18.Orahovac Karakaj
19.Kuća Salihović Paše – Liplje
20.Motel Vidikovac -Divić
21.Ekonomija - Čelopek

Podaci o logorima - mjestima zatočenja u općini Žepče
1.O.Š. “Perkovići”, Perkovići
2.O.Š. "Ljubatovići", Ljubatovići
3.Silos "Nove Trgovine", Žepče
4.Zadružne štale “N.Trgovine”, Žepče
5.Osnovna škola - Žepče
6.Prodavnica “N.Trgovine”, Bistrica
7.Hangari TP”N.Trgovina” Žepče
8.Priv.kuće u Ljeskovici
9.O.Š.”Papratnica”, Papratnica

Za dalje info mozete pogledati na http://www.logorasibih.ba

cenzura
23.08.2010., 20:34
Zanimljivi podaci. Da li je na ovome spisku uljuceno i ovih 536 logora ili to treba dodati, odnosno da li je to krovna organizacija koja ukljucuje sve logore i logorase sa teritorije BIH?

Savez logoraša Republike Srpske predaće danas Opštinskom sudu u Sarajevu tužbe protiv Federacije BiH za ratne zločine u 536 logora, u kojima su zatvarani i mučeni srpski civili i vojnici od 1992. do 1996. godine - saopšteno je iz ovog saveza

Dr Lecter
23.08.2010., 20:44
Pa na popisu stvarno fali nekoliko logora, ako ćemo iskreno.
Zašto nema silosa u Tarčinu? Pa to je čak i procesuirano u Hagu? A gdje je Stadion u Bugojnu. I tu imamo aktualan sudski proces na sudu u BiH.
Ili je ovo samo popis logora VRS-a i HVO-a?

ottoman_empire
24.08.2010., 13:56
Zanimljivi podaci. Da li je na ovome spisku uljuceno i ovih 536 logora ili to treba dodati, odnosno da li je to krovna organizacija koja ukljucuje sve logore i logorase sa teritorije BIH?

To je cenzuro izmišljotina, jesil ti ikad igdjew vidio il ćuo za logore nade srbima????
Ako jesi idi u den hag i podigni optuzbu protiv BiH.

ottoman_empire
24.08.2010., 13:57
Pa na popisu stvarno fali nekoliko logora, ako ćemo iskreno.
Zašto nema silosa u Tarčinu? Pa to je čak i procesuirano u Hagu? A gdje je Stadion u Bugojnu. I tu imamo aktualan sudski proces na sudu u BiH.
Ili je ovo samo popis logora VRS-a i HVO-a?

Ovo su logori smrti u kojima su su cetnicko - ustaske bande ubijali i zlostavljali muslimane bošnjake.

Dr Lecter
24.08.2010., 14:03
Ok.
A šta je bio ''Silos'' u Tarčinu? Ili ''Stadion'' u Bugojnu?

Rekreacijski centri za osobe s potrebama za njegu od strane drugih osoba.

Bob Rock
24.08.2010., 14:14
Ovo su logori smrti u kojima su su cetnicko - ustaske bande ubijali i zlostavljali muslimane bošnjake.

Vidim da je spomenut i logor Čelebići, opština Konjic. Vidjevši tvoj kriterij koji ovdje citiram, zar ga ne bi trebao izbaciti sa liste?:p

viper77
24.08.2010., 14:28
To je cenzuro izmišljotina, jesil ti ikad igdjew vidio il ćuo za logore nade srbima????
Ako jesi idi u den hag i podigni optuzbu protiv BiH.

Cijeli rat je u Muzickoj Skoli u Zenici (u podrumu tacnije) bila sluzhba za prevaspitavanje ne-muslimanskog stanovnistva i ratnih zarobljenika by Bradati Shabani iz bratskih zemalja, poznatijih kao Odred El-Mudzahid. Komsho Milan, strastveni obozhavatelj radnih vodova, je imao pretplachen boravak cijeli rat. Danas komsho Milan zhivi u svom stanu na ivici smrti uslijed hronichnog trogodishnjeg premlachivanja.

U Zenici je isto tako krajem 92' oko OS Sestre Ditrih kruzhio Luciferov Golf Kec, bijele boje u vlasnistvu HVO-a sa zavezanim "ratnim zarobljenicima" iz Blatuse, Jalije, Crkvica i ostalih zenickih naselja.

Pripadnici 7. Muslimanske su redovno maltretirali gradjane Zenice, muslimanske, hrvatske i srpske nacionalnosti kroz razne vidove sikaniranja, premlachivanja i odvodjenja u nepoznato.

Ako nam treba bilo shta, ne znam da ima bilo shta bolje od spomenika ljudskoj gluposti i naivnosti.

teorija
24.08.2010., 15:20
Cijeli rat je u Muzickoj Skoli u Zenici (u podrumu tacnije) bila sluzhba za prevaspitavanje ne-muslimanskog stanovnistva i ratnih zarobljenika by Bradati Shabani iz bratskih zemalja, poznatijih kao Odred El-Mudzahid. Komsho Milan, strastveni obozhavatelj radnih vodova, je imao pretplachen boravak cijeli rat. Danas komsho Milan zhivi u svom stanu na ivici smrti uslijed hronichnog trogodishnjeg premlachivanja.

U Zenici je isto tako krajem 92' oko OS Sestre Ditrih kruzhio Luciferov Golf Kec, bijele boje u vlasnistvu HVO-a sa zavezanim "ratnim zarobljenicima" iz Blatuse, Jalije, Crkvica i ostalih zenickih naselja.

Pripadnici 7. Muslimanske su redovno maltretirali gradjane Zenice, muslimanske, hrvatske i srpske nacionalnosti kroz razne vidove sikaniranja, premlachivanja i odvodjenja u nepoznato.

Ako nam treba bilo shta, ne znam da ima bilo shta bolje od spomenika ljudskoj gluposti i naivnosti.
Jao kakva izmisljotina... Najezio sam se. Da nisam bio u Zenici u to doba mozda bih ti i povjerovao.

viper77
24.08.2010., 15:48
Jao kakva izmisljotina... Najezio sam se. Da nisam bio u Zenici u to doba mozda bih ti i povjerovao.

Obzirom da je to period zacetka tvoje emacipacije i doseljenja u Zenicu (kao i 40 000 drugih planinara) + ukoliko uzmemo i obzir tvoju ushichenost i fascinaciju fanovima ZZ Topa i skrachenim nogavicama = naravno da nije istina Alberte.

Istraga u Muzickoj skoli je pokrenuta josh 2001 godine na Kantonalnom Sudu, a iste godine podignuta optuzhnica i protiv Envera Hadzihasanovicha u Hagu (izmedju ostalog, u tackama optuznice se spominje i Muzicka skola) za shto je i osudjen.

Shto se tiche svakodnevnog maltretiranja stanovnishta od strane pripadnika 7. Muslimanske i odreda El-Mudzahid kroz razne vrste shikaniranja, privodjenja, premlachivanja i ostalih shabanskih radnji nijedan zenichanin ne razlikuje puno od istih onih granata sa Vlasica ili zatvorenih puteva od strane HVO-a. Isti shabani u razlichitoj ambalazhi...

cenzura
24.08.2010., 16:53
To je cenzuro izmišljotina, jesil ti ikad igdjew vidio il ćuo za logore nade srbima????
Ako jesi idi u den hag i podigni optuzbu protiv BiH.

Eselamu alejkum we rahmetullah,
Bismillahirahmanirahim
Hvala brate na ispravnim informacijama.Da tebe Allah nije prosvijetlio sa pravim informacijama, mogli bi nam poturiti raznorazna muda pod bubrege, pa tako da su zatvarani,muceni i ubijani i kjafiri Srbi i Hrvati a svi znaju da je to izmisljotina i da su to bili logori nade.

teorija
24.08.2010., 16:56
Obzirom da je to period zacetka tvoje emacipacije i doseljenja u Zenicu (kao i 40 000 drugih planinara) + ukoliko uzmemo i obzir tvoju ushichenost i fascinaciju fanovima ZZ Topa i skrachenim nogavicama = naravno da nije istina Alberte.

Istraga u Muzickoj skoli je pokrenuta josh 2001 godine na Kantonalnom Sudu, a iste godine podignuta optuzhnica i protiv Envera Hadzihasanovicha u Hagu (izmedju ostalog, u tackama optuznice se spominje i Muzicka skola) za shto je i osudjen.

Shto se tiche svakodnevnog maltretiranja stanovnishta od strane pripadnika 7. Muslimanske i odreda El-Mudzahid kroz razne vrste shikaniranja, privodjenja, premlachivanja i ostalih shabanskih radnji nijedan zenichanin ne razlikuje puno od istih onih granata sa Vlasica ili zatvorenih puteva od strane HVO-a. Isti shabani u razlichitoj ambalazhi...

Jao koja podlost. U temi gdje imas na stotine cetnickih logora on izabere bas jedan (sumnjivi) u Zenici i nekako ga poveze sa, mozes mislit kime: pa vehabijama. Od toliko logora gdje su muslimani ubijani i proganjani ti si istakao ovaj jedan navodni...

Kao sve je to jednako i svi smo mi isti...

Bosnjo, Bosnjo kas pameti doc...

viper77
24.08.2010., 17:15
Jao koja podlost. U temi gdje imas na stotine cetnickih logora on izabere bas jedan (sumnjivi) u Zenici i nekako ga poveze sa, mozes mislit kime: pa vehabijama. Od toliko logora gdje su muslimani ubijani i proganjani ti si istakao ovaj jedan navodni...

Kao sve je to jednako i svi smo mi isti...

Bosnjo, Bosnjo kas pameti doc...

Kao shto Alberte, Cenzure vech reche - to su bolan bili logori nade za kjafire, a ja bih dodao samo josh i za Dedzale...

Whatever, nauchili smo danas da postoje podobni i nepodobni logori Alberte. Srami se!

ottoman_empire
24.08.2010., 17:19
Ok.
A šta je bio ''Silos'' u Tarčinu? Ili ''Stadion'' u Bugojnu?

Rekreacijski centri za osobe s potrebama za njegu od strane drugih osoba.

Ako postoji dokaz da je Armija BiH imala logore neka se krivcima sudi. Samo istiniti dokazi imaju prođe, rekla kazala nikom ne pomaže.

ottoman_empire
24.08.2010., 17:29
Cijeli rat je u Muzickoj Skoli u Zenici (u podrumu tacnije) bila sluzhba za prevaspitavanje ne-muslimanskog stanovnistva i ratnih zarobljenika by Bradati Shabani iz bratskih zemalja, poznatijih kao Odred El-Mudzahid. Komsho Milan, strastveni obozhavatelj radnih vodova, je imao pretplachen boravak cijeli rat. Danas komsho Milan zhivi u svom stanu na ivici smrti uslijed hronichnog trogodishnjeg premlachivanja.

U Zenici je isto tako krajem 92' oko OS Sestre Ditrih kruzhio Luciferov Golf Kec, bijele boje u vlasnistvu HVO-a sa zavezanim "ratnim zarobljenicima" iz Blatuse, Jalije, Crkvica i ostalih zenickih naselja.

Pripadnici 7. Muslimanske su redovno maltretirali gradjane Zenice, muslimanske, hrvatske i srpske nacionalnosti kroz razne vidove sikaniranja, premlachivanja i odvodjenja u nepoznato.

Ako nam treba bilo shta, ne znam da ima bilo shta bolje od spomenika ljudskoj gluposti i naivnosti.

LAŽEŠ VIPERU , LAŽEŠ , LAŽEŠ. Ja sam iz Zenice i svi zeničani znaju da je to samo četničko ustaška propaganda bila da bi oni mogliu činit zloćine nad muslimanima. HVO, Ahmici svi muslimani Ahmića zapaljeni živi VIPERU, bebe pečene u šporetima a da ne idemo gdje su četnici bili, što silovano što poklano. LAŽEŠ mislio sam da si nako šonjo voliš se zezat, al poslje ovog što si reko stvarno na tvoje rijeći zgadilo mi se.

viper77
24.08.2010., 18:12
LAŽEŠ VIPERU , LAŽEŠ , LAŽEŠ. Ja sam iz Zenice i svi -zeničani znaju da je to samo četničko ustaška propaganda bila da bi oni mogliu činit zloćine nad muslimanima. HVO, Ahmici svi muslimani Ahmića zapaljeni živi VIPERU, bebe pečene u šporetima a da ne idemo gdje su četnici bili, što silovano što poklano. LAŽEŠ mislio sam da si nako šonjo voliš se zezat, al poslje ovog što si reko stvarno na tvoje rijeći zgadilo mi se.

Aki, ti i Albert ste iz Zenice, koliko i ja sa Madagaskara. Btw, suludo mi je raspravljati s nekim tko nije nachisto sa pravilnom upotrebom č i ć o bilo chemu, a kamoli li o debilizmu 92-95. Pokakim vam se na brachu iz Muzichke, sa istim zharom kao i na uchitelje iz Dretelja, Keraterma i ostalih spomenika bosanske gluposti.

Dr Lecter
24.08.2010., 20:06
Boga mi vas odra k'o Musa jarca :( Čovjek barata imenima i podacima.

Nego, koja je razlika između tih logora ''nade'' i ovih ostalih?

B.W.A
24.08.2010., 20:24
Boga mi vas odra k'o Musa jarca :( Čovjek barata imenima i podacima.

Nego, koja je razlika između tih logora ''nade'' i ovih ostalih?

Pa mora ih "odrati", Dr Lecter, kad rade upravo ono za šta optužuju Srbe- stalno ponavljaju, kao naučenu pjesmicu, kako su postojali samo logori za Bošnjake i kako su, samim tim, samo Bošnjaci i stradali u proteklom ratu!!! I kad im neko "podastre" imena i nazive logora za Srbe i Hrvate, ne mogu da dođu sebi od čuda!! Pa kako to, to nije istina, to je srpsko-hrvatsko-četničko-ustaška propaganda itd....
dakle, nije sporno da su najviše zločina u proteklom ratu počinili Srbi!!! To niko ne negira!!! Ali tvrditi kako nisu postojali logori za Srbe i Hrvate i samim tim i njihove žrtve.. to nije samo bezobrazluk, to je bruka i sramota i još jedno ubijanje tih istih žrtava!!! Ako će ovaj Savez postojati na toj liniji, onda bolje da i ne postoji!!! Jer veze sa pravom i pravdom tu nema!!!

ottoman_empire
24.08.2010., 20:35
Da srpsko četnićka hrvatsko ustaška banda silovateljska i zločinaćka ubijala je po Bosni muslimane i nikad nećemo to prestat ni prićat ni ponavljat to je naše pravo i oporuka sljdećoj djeci koja se rađa da ih ne zadesi šta je zadesilo muslimane poćetkom 90-ih. Čuvajte se bošnjaci četnićko ustaške propagande da i vi nebiste završili u nekim novim "POTOČARIMA".

Dr Lecter
24.08.2010., 20:39
Ovo se zove vjera u suživot i bolju budućnost :)

sandjo
24.08.2010., 20:52
Ovo se zove vjera u suživot i bolju budućnost :)

Vjerujes li ti u suzivot i bolju buducnost?

cenzura
24.08.2010., 20:54
Boga mi vas odra k'o Musa jarca :( Čovjek barata imenima i podacima.

Nego, koja je razlika između tih logora ''nade'' i ovih ostalih?
Bar je to jednostavno.Hriscanski logori su bili pakao i iznad vrata svakog logora je pisalo:

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.
Muslimanski logori nisu imali nikakvo upozorenje pa su ljudi ulazili sa nadom.

Dr Lecter
24.08.2010., 21:40
Bar je to jednostavno.Hriscanski logori su bili pakao i iznad vrata svakog logora je pisalo:
.
Muslimanski logori nisu imali nikakvo upozorenje pa su ljudi ulazili sa nadom.

Pa dobro, bili su gadni ti, kako ih zoveš ''hrišćanski'' logori. To je činjenica.
A opet,znam ljudi koji su bili u tim ''muslimanskim'' logorima. Ne hvale se baš nešto previše. Kažu, ne bi ponovo.

sandjo
24.08.2010., 22:56
Da srpsko četnićka hrvatsko ustaška banda silovateljska i zločinaćka ubijala je po Bosni muslimane i nikad nećemo to prestat ni prićat ni ponavljat to je naše pravo i oporuka sljdećoj djeci koja se rađa da ih ne zadesi šta je zadesilo muslimane poćetkom 90-ih. Čuvajte se bošnjaci četnićko ustaške propagande da i vi nebiste završili u nekim novim "POTOČARIMA".

Da povucem paralelu sa drugim svjetskim ratom, koga su Njemacki nacisti izazvali, i nacinili strahovita zlodjela. O zrtvama njemackih pogroma se dosta istrazivalo, pisalo, diskutovalo, o milionima pobijenih Jevreja, Rusa, Poljaka, Jugoslovena, i koga sve ne. O cemu se puno manje pise, a i tad samo po nekim specijalnim istorijskim forumima i nisama, su gubici koje je njemacki narod za vrijeme i neposredno nakon rata podnio. I tu se radi o milionima ubijenih, sto vojnika, sto civilista. Ali, Njemci su vremenom uspjeli preraditi sopstvene zlocine, i prihvatili tu svoju sramnu ulogu u ratu kao nepobitnu cinjenicu, i to je jedini nacin da se jednog dana sve te strahote prevazidju. Danas nikom pametnom nece pasti na pamet da Njemacke zrtve sa moralnog stanovista stavi na istu ljestvicu sa zrtvama pripadnicima napadnutih drzava, vec i iz tog razloga da se ne bi Njemacki zlocini relativirali, jer agresor je agresor, a zrtva je zrtva. A u ratu cistih nema.

U BiH tragediji su uloge jednako jasno podijeljene kao i u drugom svjetskom, zna se i ko je agresor i ko je zrtva. I da su Srbi na istom nivou civiliziranosti kao sto su Njemci nakon drugog svjetskog rata bili, pa da prihvate odgovornost za svoju sramnu genocidnu ulogu u desavanjima, onda bi i buducnost bila ljepsa, i zajednicko zivljenje bilo izvodljivije.

A tebi prijatelju jedino mogu savjetovati da ne nasjedas na jeftine zlonamjerne provokacije raznoraznih j**ivjetara, i da vodis racuna sa kim pricas o cemu, ne moze se o svakoj temi sa svakim ni diskutovat, nekad je jednostavno bolje ignorisat kad vidis da se radi o zlobnicima kojima nista nije sveto i koji samo pokusavaju da te navuku na tanak led.

cenzura
24.08.2010., 23:13
Da povucem paralelu sa drugim svjetskim ratom, koga su Njemacki nacisti izazvali, i nacinili strahovita zlodjela.
.
.
.
Ali, Njemci su vremenom uspjeli preraditi sopstvene zlocine, i prihvatili tu svoju sramnu ulogu u ratu kao nepobitnu cinjenicu,...

Samo pomagaci nisu priznali svoju sramotnu ulogu do dana danasnjega.A znaju sta su radili i dedo i amidza i daidza.

plivadon
24.08.2010., 23:16
Hotoman Empire state vid' ba ovo :

27.10.2009. | 19:55
Bosna i Hercegovina
Croatia Libertas
Silajdžić prijavljen zbog logora za Srbe i Hrvate

Silajdžić je odgovoran je za osnivanje nekoliko stotina logora, kroz koje su tijekom proteklog rata prošli zarobljeni srpski i hrvatski civili i vojnici, tvrdi Croatia Libertas...

Kakve su sad pa ovo insinuacije i neistine ?

bh ultimativ
24.08.2010., 23:20
Da povucem paralelu sa drugim svjetskim ratom, koga su Njemacki nacisti izazvali, i nacinili strahovita zlodjela. O zrtvama njemackih pogroma se dosta istrazivalo, pisalo, diskutovalo, o milionima pobijenih Jevreja, Rusa, Poljaka, Jugoslovena, i koga sve ne. O cemu se puno manje pise, a i tad samo po nekim specijalnim istorijskim forumima i nisama, su gubici koje je njemacki narod za vrijeme i neposredno nakon rata podnio. I tu se radi o milionima ubijenih, sto vojnika, sto civilista. Ali, Njemci su vremenom uspjeli preraditi sopstvene zlocine, i prihvatili tu svoju sramnu ulogu u ratu kao nepobitnu cinjenicu, i to je jedini nacin da se jednog dana sve te strahote prevazidju. Danas nikom pametnom nece pasti na pamet da Njemacke zrtve sa moralnog stanovista stavi na istu ljestvicu sa zrtvama pripadnicima napadnutih drzava, vec i iz tog razloga da se ne bi Njemacki zlocini relativirali, jer agresor je agresor, a zrtva je zrtva. A u ratu cistih nema.

U BiH tragediji su uloge jednako jasno podijeljene kao i u drugom svjetskom, zna se i ko je agresor i ko je zrtva. I da su Srbi na istom nivou civiliziranosti kao sto su Njemci nakon drugog svjetskog rata bili, pa da prihvate odgovornost za svoju sramnu genocidnu ulogu u desavanjima, onda bi i buducnost bila ljepsa, i zajednicko zivljenje bilo izvodljivije.

A tebi prijatelju jedino mogu savjetovati da ne nasjedas na jeftine zlonamjerne provokacije raznoraznih j**ivjetara, i da vodis racuna sa kim pricas o cemu, ne moze se o svakoj temi sa svakim ni diskutovat, nekad je jednostavno bolje ignorisat kad vidis da se radi o zlobnicima kojima nista nije sveto i koji samo pokusavaju da te navuku na tanak led.

ok sandjo,u pravu si sa ovim gore ali Srbi ne smiju priznat sta su ucinili iz razloga sto su vec skoro pa sve popushili,ostala je samo jos "rs" kao jedini i poslednji ratni plijen zbog kojeg su i ucinili sve to a i sami su imali ogromnoih gubitaka na svim poljima.Oni ce grcevito izbjegavat da to priznaju u prvoj liniji iz onog razloga sto sam ga naveo ali ima jos koliko hoces i drugih razloga.Nije tesko da ih se nabroji.

bh ultimativ
24.08.2010., 23:24
Samo pomagaci nisu priznali svoju sramotnu ulogu do dana danasnjega.A znaju sta su radili i dedo i amidza i daidza.

da cenzurirana glavo,vidim da ne das mira ali samo za informaciju da znas,i u proslom drugom svjetskom ratu djeda su mi uhvatili cetnici u kuci i odveli,nikad vise nismo ni culi za njega.A dogodilo se na pocetku rata(ii sv.rat).

sandjo
24.08.2010., 23:34
da cenzurirana glavo,vidim da ne das mira ali samo za informaciju da znas,i u proslom drugom svjetskom ratu djeda su mi uhvatili cetnici u kuci i odveli,nikad vise nismo ni culi za njega.A dogodilo se na pocetku rata(ii sv.rat).

Upravo to je ono "navodjenje na tanak led" koje sam pomenuo, razvodnjavanje diskusije, skretanje na stranu, odvracanje paznje od predmeta diskusije navodjenjem nekih apsurdnih uporedbi. Moja namjera nije bila da se vracam na zlodjela iz drugog svjetskog rata, poredjenje izmedju Njemaca i Srba je napravljeno iz sasvim drugih razloga, i onome ko zaista zeli konstruktivno ucestvovati u diskusiji je to smjesta jasno.

plivadon
24.08.2010., 23:58
SARAJEVO - Bošnjački član Predsjedništva BiH, Haris Silajdžić, odgovoran je za osnivanje nekoliko stotina logora, kroz koje su tijekom proteklog rata prošli zarobljeni srpski i hrvatski civili i vojnici, od kojih su neki zvjerski mučeni i ubijeni.

Ovo je banjalučkom listu "Fokus" rekao predsjednik Nevladine organizacije "Croatia libertas", Leo Pločkinić, napomenuvši da je logor "Musala", u Konjicu, jedan od najupečatljivijih primjera Silajdžićeve izravne odgovornosti.

On je podsjetio da je "Croatia libertas" početkom ove godine uputila Tužiteljstvu BiH dvije krivične prijave protiv Harisa Silajdžića, od kojih se jedna odnosila upravo na logor "Musala". Pločkinić kaže da postoje neoborivi dokazi da je tadašnji predsjednik Vlade RBiH Haris Silajdžić osobno naredio osnivanje logora za nebošnjake na području Konjica.

- Postoji odluka o formiranju logora i imenovanju Edmeha Žilića za njegovog upravnika, a tu odluku potpisao je upravo Haris Silajdžić. Isti taj Edhem Žilić već je svjedočio da je osobno od tadašnjeg premijera dobio naređenje da osnuje logor u Konjicu, što je i urađeno - podsjetio je Pločkinić.

Prema njegovim riječima, prijave su odavno stigle u Tužiteljstvo BiH, koje je, tvrdi on, ovih dana otvorilo istragu protiv bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

Pločkinić smatra da je to upravo razlog Silajdžićeve ekstremne nervoze, koja je do izražaja došla i tijekom razgovora političkih lidera u vojnoj bazi "Butmir", kod Sarajeva.

- U potpunosti razumijemo zbog čega je nervozan, jer je svjestan da istina jednom mora izaći na vidjelo. Ta istina nimalo nije povoljna za njega, jer nikakav imunitet ne može ga zaštiti od odgovornosti za počinjene ratne zločine - rekao je Pločkinić, podsjetivši da je hrvatski Sabor ukinuo zastupnički imunitet Branimiru Glavašu onog trenutka kada je osuđen zbog zločina počinjenih nad Srbima u Osijeku 1991. godine.

Nove prijave protiv Harisa Silajdžića ovih dana najavljuje i Savez logoraša Republike Srpske. Predsjednik Saveza, Branislav Dukić, kazao je da je na to upozorio i američkog veleposlanika u BiH, Charlsa englisha, i visokog predstavnika, Valentina Inzka, u otvorenom pismu, koje im je ovih dana uputio.

- Englisha i Inzka smo upoznali a činjenicom da smo već podnijeli krivičnu prijavu protiv Harisa Silajdžića, jer je taj čovjek početkom devedesetih godina bio jedan od najglasnijih ratnohuškača među Bošnjacima. Ništa se nije promijenilo ni danas, jer Silajdžić ponovo poziva na rat - kazao je Dukić za Fokus.

On je naglasio da je krajnje vrijeme da Haris Silajdžić odgovara, kako za osnivanje logora za nebošnjake, tako i za više od 12.000 islamskih svetih ratnika, koje je u BiH uvezao uz pomoć bivšeg veleposlanika BiH u SAD Bi**** Turković. Isto tako, srpski logoraši podnijeće i krivičnu prijavu protiv poglavara Islamske zajednice u BiH, Mustafe Cerića, koji je, zajedno sa
Silajdžićem, obilazio logore, u kojima su bili zatočeni, mučeni i ubijani srpski civili i vojnici, piše list.

Viši stručni suradnik za odnose s javnošću u Tužiteljstvu BiH, Selma Hećimović, potvrdila je "Fokusu" da su u Tužiteljstvo stigle prijave protiv Harisa Silajdžića, koje je podnijela "Croatia libertas", ali da ništa više o tom slučaju ne može komentirati. Bez odgovora je ostalo naše pitanje da li je istraga pokrenuta i ako nije, zašto nije, s obzirom na dokaze i izjave svjedoka, koji su Silajdžića izravno povezali sa zločinima u logoru "Musala", kod Konjica. - Nemamo komentara na to - rekla je Hećimović, Fokusu.
bitno.ba


Ohtoman Empire nezna ni za jedan logor a vidi koliko ih croati nabrojase .

labosanka
25.08.2010., 01:07
Ma vala cudno bi mi bilo da je se neko od ovih izmjesanih srbohrvata normalnim putem izjasnio i navezao na temu, nego ste poceli dizati onih na prste da se izbroji par ""logora"" navodno eto gdje su nemuslimanski narod patili. Mozete se koliko hocete na lafo nenacionalizam izjavljivati ali ono anam ono viri iz vas. Vi ste gori od cetnika koji poricu svoje nedjelo.Necu zbog vas da riskiram ban a nemate pojma sta bi vam napisala, od A do SLJ bi vam naslagala na kamaru.

cenzura
25.08.2010., 01:58
... od A do SLJ bi vam naslagala na kamaru.
A ti puno volis kamaru?

ottoman_empire
25.08.2010., 03:43
Da povucem paralelu sa drugim svjetskim ratom, koga su Njemacki nacisti izazvali, i nacinili strahovita zlodjela. O zrtvama njemackih pogroma se dosta istrazivalo, pisalo, diskutovalo, o milionima pobijenih Jevreja, Rusa, Poljaka, Jugoslovena, i koga sve ne. O cemu se puno manje pise, a i tad samo po nekim specijalnim istorijskim forumima i nisama, su gubici koje je njemacki narod za vrijeme i neposredno nakon rata podnio. I tu se radi o milionima ubijenih, sto vojnika, sto civilista. Ali, Njemci su vremenom uspjeli preraditi sopstvene zlocine, i prihvatili tu svoju sramnu ulogu u ratu kao nepobitnu cinjenicu, i to je jedini nacin da se jednog dana sve te strahote prevazidju. Danas nikom pametnom nece pasti na pamet da Njemacke zrtve sa moralnog stanovista stavi na istu ljestvicu sa zrtvama pripadnicima napadnutih drzava, vec i iz tog razloga da se ne bi Njemacki zlocini relativirali, jer agresor je agresor, a zrtva je zrtva. A u ratu cistih nema.

U BiH tragediji su uloge jednako jasno podijeljene kao i u drugom svjetskom, zna se i ko je agresor i ko je zrtva. I da su Srbi na istom nivou civiliziranosti kao sto su Njemci nakon drugog svjetskog rata bili, pa da prihvate odgovornost za svoju sramnu genocidnu ulogu u desavanjima, onda bi i buducnost bila ljepsa, i zajednicko zivljenje bilo izvodljivije.

A tebi prijatelju jedino mogu savjetovati da ne nasjedas na jeftine zlonamjerne provokacije raznoraznih j**ivjetara, i da vodis racuna sa kim pricas o cemu, ne moze se o svakoj temi sa svakim ni diskutovat, nekad je jednostavno bolje ignorisat kad vidis da se radi o zlobnicima kojima nista nije sveto i koji samo pokusavaju da te navuku na tanak led.

Hvala ti na savjetu.

plivadon
25.08.2010., 08:07
Ma vala cudno bi mi bilo da je se neko od ovih izmjesanih srbohrvata normalnim putem izjasnio i navezao na temu, nego ste poceli dizati onih na prste da se izbroji par ""logora"" navodno eto gdje su nemuslimanski narod patili. Mozete se koliko hocete na lafo nenacionalizam izjavljivati ali ono anam ono viri iz vas. Vi ste gori od cetnika koji poricu svoje nedjelo.Necu zbog vas da riskiram ban a nemate pojma sta bi vam napisala, od A do SLJ bi vam naslagala na kamaru.

Ajd' dobro za pocetak kad priznas par logora gdje su eto navodno nemuslimani patili .
Cetnici poricu mozda svoja nedjela ali Tadic se ubi izvinjavajuci okolo zbog zlocina srpskih zlocinaca gdje licno nije luk ni jeo ni miris'o . Srpski zlocinci i odgovorni za zlocine su skoro svi pohvatani i sad je izgleda red dosao na drugu stranu a to te ocigledno boli . Znam da te zaboli nesto za srpskohrvatske zrtve ali to je stvar karaktera .

viper77
25.08.2010., 09:17
Nekulturni stvore jedan nemas stida. Ja sam stare porodice zenićke porjeklom i ti došljo nemožeš meni prićat o Zenici.

Aki, ti si na svakoj temi ili rasni zeniĆanin, or viteŹanin, or goraŹdanin, or biŚcanin. Ti si nevidjeno blago, sa 18 adresa. Josh samo ostaje da nam kazhesh da imash dva qitalgina, i postachesh stalni muzejski eksponat u Zenici.

viper77
25.08.2010., 09:23
Optuznica, 13. jula 2001. (bila je pod pecatom do 3. avgusta 2001.)

MEDJUNARODNI KRIVICNI SUD ZA BIVSU JUGOSLAVIJU

PREDMET BR. IT-01-47-ITUZILAC MEDJUNARODNOG SUDA
PROTIV
ENVERA HADZIHASANOVICA
MEHMEDA ALAGICA
AMIRA KUBURE

Tuzilac Medjunarodnog krivicnog suda za bivsu Jugoslaviju, na osnovu svog ovlascenja iz clana 18 Statuta Medjunarodnog krivicnog suda za bivsu Jugoslaviju (u daljnjem tekstu: Statut Medjunarodnog suda), optuzuje:

ENVERA HADZIHASANOVICA, MEHMEDA ALAGICA
i AMIRA KUBURU

za KRSENJA ZAKONA I OBICAJA RATOVANJA i TESKE POVREDE ZENEVSKIH KONVENCIJA kako slijedi:


Enver HADZIHASANOVIC:

(a) opstina Zenica: zenicka muzicka skola, u gradu Zenici, otprilike od 26. januara 1993. pa najmanje do januara 1994.;

(b) opstina Travnik:

(ba) grad Travnik: bivsa kasarna JNA otprilike od maja 1993. pa najmanje do 23. decembra 1993.;
(bb) selo Mehurici:
- osnovna skola Mehurici, otprilike od 6. juna 1993. pa najmanje do 24. juna 1993.;
- kovacnica, otprilike od 6. juna 1993. pa najmanje do 13. jula 1993.;
(bc) selo Orasac: logor Orasac, otprilike od 15. oktobra 1993. pa najmanje do decembra 1993.;

(c) opstina Kakanj: motel "Sretno", otprilike od 15. maja 1993. pa najmanje do 21. juna 1993.;

(d) opstina Bugojno:

(da) zgrada gimnazije, otprilike od 18. jula 1993. pa najmanje do 13. oktobra 1993.;
(db) zgrada samostana, otprilike od 24. jula 1993. pa najmanje do pocetka augusta 1993.;
(dc) salon namjestaja "Slavonija", otprilike od 24. jula 1993. pa najmanje do 18. augusta 1993.;
(dd) stadion FK "Iskra", otprilike od 30. jula 1993. pa najmanje do 19. marta 1994.;
(de) Osnovna skola "Vojin Paleksic", otprilike od 31. jula 1993. pa najmanje do septembra 1993.;
(df) zgrada "BH banke", otprilike od septembra 1993. pa najmanje do februara 1994.

Mehmed ALAGIC:

opstina Travnik:

(a) grad Travnik: bivsa kasarna JNA otprilike od maja 1993. pa najmanje do 23. decembra 1993.;

(b) selo Mehurici:

(ba) osnovna skola Mehurici, otprilike od 6. juna 1993. pa najmanje do 24. juna 1993.;
(bb) kovacnica, otprilike od 6. juna 1993. pa najmanje do 13. jula 1993.;

(c) selo Orasac: logor Orasac, otprilike od 15. oktobra 1993. pa najmanje do decembra 1993.;

Amir KUBURA:

(a) opstina Zenica: zenicka muzicka skola, u gradu Zenici, otprilike od 26. januara 1993. pa najmanje do januara 1994.;

(b) opstina Travnik:

(ba) osnovna skola Mehurici, otprilike od 6. juna 1993. pa najmanje do 24. juna 1993.;
(bb) kovacnica, otprilike od 6. juna 1993. pa najmanje do 13. jula 1993.;

(c) opstina Kakanj:

motel "Sretno", otprilike od 15. maja 1993. pa najmanje do 21. juna 1993.

20) Zatvoreni odnosno na drugi nacin zatoceni bosanski Hrvati i bosanski Srbi redovno su podvrgavani tjelesnom i/ili dusevnom zlostavljanju. Tjelesno zlostavljanje ukljucivalo je batinanje najrazlicitijim orudjima, kao sto su kundaci pusaka, metalne kuke, drveni stapovi i rucke, pendreci, palice, bokseri, drvene letve, cizme i telefonski kablovi, sto je rezultiralo nanosenjem citavog niza raznih tjelesnih povreda. Nekolicini zatocenika polomljena su rebra, nosevi i udovi. U nekim slucajevima zatvorenici su pretuceni na smrt. Sa zatocenicima se postupalo necovjecno, sto je ukljucivalo njihovo zatvaranje u pretrpane prostore i u nehigijenskim uslovima, i nehumano im se uskracivalo zadovoljenje osnovnih zivotnih potreba kao sto su adekvatna prehrana, voda i odjeca. Pruzana im je vrlo slaba ili nikakva zdravstvena njega. Dusevno zlostavljanje ukljucivalo je prijetnje tjelesnim povredama i smrcu, naprimjer, zatvorenike se prisiljavalo da kopaju "vlastite grobove" i prijetilo im se da ce im u zatocenistvu amputirati udove:

viper77
25.08.2010., 09:33
Summa sumarum:

Haaški sud (ICTY) je bivšeg komadanta 3. korpusa Armije BiH Envera Hadžihasanovića osudio na pet godina zatvora, a njemu podređenog časnika Amira Kuburu na 2,5 godine zatvora zbog zapovjedne odgovornosti za okrutne postupke, ubojstva i pljačke, oslobodivši ih odgovornosti za pokolje mudžahedina nad Hrvatima u srednjoj Bosni 1993, tacnije - u selu Maline.

Hadžihasanović je oslobođen optužbi po pet od sedam točaka optužnice, a "proglašen je krivim jer nije poduzeo nužne i razumne mjere kako bi spriječio ili kaznio" okrutno postupanje prema oko 250 Hrvata koje je u srpnju i kolovozu 1993. Armija BiH držala zatočene na šest lokacija u Bugojnu, te oko 100 u Muzičkoj školi u Zenici. Zatočenici su držani u nehumanim uvjetima, izgladnjivani, zlostavljani i okrutno premlaćivani. Također je proglašen krivim za "ritualno ubojstvo odsjecanjem glave sjekirom" zarobljenog Dragana Popovića 21. listopada 1993. u mudžahedinskom logoru u selu Orašcu, u dolini Bile. Amir Kubura proglašen je krivim samo za "neobuzdane pljačke" koje su njegovi vojnici počinili u selima općina Zenica i Travnik u ljeto 1993., te Varešu i okolici u studenome iste godine. (Hina)

Dr Lecter
25.08.2010., 12:02
Zašto @muju malog nazivaš trolom?

Nego, @viper pak postavi zvaničan dokument. Optužnica i presuda Made in Hag.
Sad me možete nazvati trolom, ali na onom popisu logora izdatom od Strane logoraša BiH NE POSTOJE ovi logori koji su navedeni u presudi. I oni su bili nečija sudbina i nalazili su se u BiH. Slučajan propust, ili se ipak ne uklapaju u postojeću mantru?
Ne valja posao. Zašto zbog izostavljanja nekoliko logora dovesti u vjerodostojnost čitav popis stvarnih stratišta. Neka se zna što je tko radio. Jer ako prešutiš i probaš prikriti makar i jedan svoj grijeh, onda se izjednačavaš s onim kojeg optužuješ.

strelok
25.08.2010., 13:30
ottoman-empire isključen na 7 dana zbog kršenja pravila foruma.

Idući ban je trajni.
Ne želim da vidim imena, prezimena, ili bilo šta slično na forumu.Za slabe nerve preporučujem dvije stvari: Ako nemate živaca za humor, ne čitajte ga, ako vas neko zbog humora i peglanja nervira, stavite ga na Ignore.
Priču o trolovanju i slično prepustite onome kome je to obaveza:loler:.A sad back to topic:)

Teorijo, Vipere, relaxirajte se na Caffe bar 24:sakomuglavu::sakomuglavu:...ne zachatavajte temu...

cenzura
25.08.2010., 14:49
Zasto kruziti kao macka oko vruce kase.Ko zna sabirati,jasno je da je ARBIH drzala ubjedljivo najvise logora:D

Prema službenom popisu, samo na prostoru Konjica muslimani su imali 27 logora, Jablanice sedam, te oko Mostara 34 logora. U srednoj Bosni njihov broj je bio deset puta veći, objašnjava Mirko Zelenika, predsjednik Udruge hrvatskih logoraša.Izjava reisa ef. Mustafe Cerića, kako je moralno nepodnošljivo i politički neodrživo da član Predsjedništva BiH Ivo Miro Jović iznosi u javnost činjenice o postojanju 40 logora za Hrvate, uznemirila je i uvrijedila sve preživjele hrvatske logoraše koji su bili zatočeni u kazamatima Armije BiH.
Cementiranje podvala

http://slobodnadalmacija.hr/20060512/images/hb12b.jpgUz to, reis poziva Jovića da precizira gdje su se nalazili logori za Hrvate tijekom proteklog rata. Mustafa Cerić također je izjavio, ako je riječ o lažnoj izjavi, tada hrvatski član Predsjedništva mora odgovarati za širenje laži. Kako je Ivo Miro Jović u radnom posjetu Posavskoj županiji, na reisove riječi reagirala je Udruga hrvatskih logoraša u BiH.
Predsjednik Udruge hrvatskih logoraša iz Domovinskog rata Mirko Zelenika ne vjeruje da je u pitanju reisovo neznanje o postojanju muslimanskih logora, već namjera da se i dalje već provjerene i potvrđene čnjenice u javnosti krivo interpretiraju. Zelenika se pri tome poziva na izvješće Bassiounieve komisije koju je formiralo Vijeće sigurnosti, a koja je još tijekom ’92. godine provela monitoring o kršenju ljudskih prava na prostoru bivše države. U njezinu izvješću precizno je navedeno kako su sve zaraćene strane, u cilju zastrašivanja i etničkog čišćenja naroda, otvorile logore. Riječ je o 715 takvih mjesta, od kojih su 237 kontrolirale srpske snage, 89 snage Vlade i Armije BiH, točnije muslimanske snage, četiri logora su bila pod zajedničkim nadzorom hrvatsko-bošnjačkih snaga, a za 308 logora se nije moglo utvrditi točno pod čijom su kontrolom.

— Kako su se tijekom ’93. godine sukobi između Armije BiH i HVO-a rasplamsali, progresivno je rastao i broj logora. Prema popisu koji se odnosi samo na Hercegovačko-neretvansku županiju, na prostoru Konjica muslimani su imali 27 logora, Jablanice sedam te oko Mostara 34 logora. U srednoj Bosni njihov broj je deset puta veći. Mi raspolažemo s
cifrom od ukupno 421 logorom u kojima su zatvarani i ubijani Hrvati, a koje su kontrolirale muslimanske snage — ističe Zelenika.

http://slobodnadalmacija.hr/20060512/images/hb12c.jpgZelenika također pojašnjava kako je u taj broj uračunato i svako takvo mjesto koje nije imalo obilježje većeg logora, ali je bilo mjesto stradanja:
— Dakle, riječ je o mjestima gdje je, primjerice, bilo zatočeno pet Hravata, a od tog broja uspjela su se spasiti možda dvojica.
Važno je također istaknuti kako izvješće Bassiounieve komisije još nitko iz BiH u proteklih deset i više godina nije negirao ni osporavao, stoga držim kako je poglavar islamske zajednice u BiH potpuno neobaviješten o događajima iz proteklog rata.


Ovih preko 400 za Hrvate i skoro 600 za Srbe, pa to je rezultat koji se tesko moze dostici, makar su to logori nade.

cenzura
25.08.2010., 15:28
Ko se iole razumije u video-montazu, jasno mu je da je to propagandni rad ARBIH gdje su vehabije obukle JNA uniformu!:)

labosanka
25.08.2010., 15:39
Ajd' dobro za pocetak kad priznas par logora gdje su eto navodno nemuslimani patili .
Cetnici poricu mozda svoja nedjela ali Tadic se ubi izvinjavajuci okolo zbog zlocina srpskih zlocinaca gdje licno nije luk ni jeo ni miris'o . Srpski zlocinci i odgovorni za zlocine su skoro svi pohvatani i sad je izgleda red dosao na drugu stranu a to te ocigledno boli . Znam da te zaboli nesto za srpskohrvatske zrtve ali to je stvar karaktera .

Odavno ti ovo vec zelim reci, jer si me par puta prozvao na sto nisam htjela reagovati, ali evo sada cu ti reci.
Plivadon ti se samo javljas gdje mozes nesrpskohrvatski narod u go-na gurnuti. Vec dugo to posmatram. Jedan takav otiso i ti si htjeo ali eto haman su te moljakanja drugih na suprotno natjeralo. Ali nisi ti kriv da u tebi vise vrsta krvi tece.Moj karakter je samo odgovor na tvoje presude o nesrpskohrvatskim zrtvama rata, uvijek si ih porico ustvari nisi direktno porico nego si trazio rupe u postovima drugih gdje bi onu saku jada od nastradalih nemuslimana gurao na vidik. JA ne priznam nikakve logore gdje su nemuslimanski narod zadrzavali, nisam nigdje vidjela prema tome ne priznajem nista. Nema veze okreci rijeci kako tebi odgovaraju, imas pravo na to. To je tumacenje mog misljenja po tvom ukusu.
Tadic se izvinjava. Zasto? Visa politika koju ocito takvi kao ti podrzavaju. Zasto ne isporuci krvolocnika mladica. Cuva ga za gore dane. Tadic nije luk miriso? Pa ko ubi
Dzindjica, da bi Tadica na njegovo mjesto pogurali. Daj ba Plivadon nemoj bas glumiti ovdje tabletu za naivne, Mislim da se u tebi vise krije nego samo ovo.

cenzura
25.08.2010., 16:02
JA ne priznam nikakve logore gdje su nemuslimanski narod zadrzavali, nisam nigdje vidjela prema tome ne priznajem nista.
Aferim,napokon izjava neocevica.
Pravo da ti kazem ni ja nisam vidio nijedan logor gdje su zadrzavali muslimane...

viper77
25.08.2010., 16:13
trebali dalje sta reci ?

Treba, samo retardi i shabani mogu praviti olimpijadu od stratishta i simbola ljudske gluposti. Lafo, chiji debilizam je bolji a chiji ljepshi, tko je zasluzhio, a tko nije.

I svi ti polupismeni klenovi su zaboravili glavne uzuse onog u cije ime su ubijali:

Ko god ubije jednog nevinog čovjeka, kao da je ubio cijeli svijet! Ko god spasi jednog čovjeka, kao da je spasio cijeli svijet.

bare
25.08.2010., 16:15
Labosanka ,
to se zove rat a u rat ljudski zivot ne vrijedi bas puno , nebih da stavljam cijenu a tek zivot zarobljenog vojnika .Sto se tice youtube uradaka ima svakakvih i nije dobro poceti sa postavljanjem .
Viper pretjera ga sa HOS-om i Muzickom , ***iga ispade po tebi nisu se smjeli kretati po ulicama i nosili zute trake .
Moj zemo i suseljan a tvoj Zenicanin od pedest in neke godine Milan zivi i zivio u Zenici jos zivi par stotina metara od Muzicke i nikada nije pohadjao istu .
Jeli bilo bilo je a sada da je bilo u tom obimu . :-O

Logor Srnetica , znali ko koliko je tu bilo logorasa.
Srnetica je u mom komsiluku , voditi nekoga tamo je bila patnja i za cuvara i za logorasa . Ja ovo ljeto vodio djecu u Srneticu da vide da ima i u Bosni " gradova duhova" morao ostatviti auto na po puta pa nastaviti pjeske . I jos sam morao ponjeti pusku radi vukova i medvjeda .
Mozda je bilo ali niko mi od komsija nije spominjao da je "gostovao " u Srnetici , jesu u Drvaru , Kljucu , Drinicu i sl. objektima za operativnu obradu .

bh ultimativ
25.08.2010., 16:34
Ko se iole razumije u video-montazu, jasno mu je da je to propagandni rad ARBIH gdje su vehabije obukle JNA uniformu!:)


Ako pogledas statistiku koliko je koja strana imala mrtvih,silovanih,protjeranih,opljackanih onda je vrlo laHHHko saznati kako stvar stoji.Matematika ne laze,zato pusti vec jednom vodu iza sebe.Covjece smrdi,dosta vise.
:bih::bih:

viper77
25.08.2010., 16:36
Viper pretjera ga sa HOS-om i Muzickom , ***iga ispade po tebi nisu se smjeli kretati po ulicama i nosili zute trake .
Moj zemo i suseljan a tvoj Zenicanin od pedest in neke godine Milan zivi i zivio u Zenici jos zivi par stotina metara od Muzicke i nikada nije pohadjao istu .
Jeli bilo bilo je a sada da je bilo u tom obimu . :-O[/COLOR]

Tuzhilashtva su svoje rekla, tuzhila - osudila i presudila, pa shodno tome, zaboli me njezhnik za nechije nade, negiranja i mahanja zastavama. Milan btw nije imaginarni lik vech jedan od svjedoka iz Muzicke Skole.

I nije bilo u tolikom obimu kao shto se misli - vech je bilo u vechem. Svakodnevno je crveni kombi dolazio i dovodio ratne i civilne zarobljenike. O tome ima hiljade izjava, zapisa, svjedochenja i chegasvene u Hagu.

HOS je tokom 92 uredno praznio samoposluge SuperMarketa i prodavao gorivo koje je predhodno otimao sa Benzinskih Stanica. Zbog slavlja (chestog) po povratku iz pljacke ili ratishta chesto su stradali neduzni pa je tako 92 na Zmajevcu, Ulica Ravan - djecak od 13 godina ubijen od gelera bombe koju je bacio jedan vrli HOS-ovac, za shto nikada nije ni odgovarao.

Da nabrajamo "gradske akcije" 7.Muslimanske i El-Mudzahida u svrhu prevaspitavanj domicilnog stanovnishtva? Kako rekoh, meni i josh 180 000 ostalih Zenicana, 7.Muslimanska, El-Mudzahid, Klenovi sa Vlasica, papci iz Viteza i ostalih ubogih sela su potpuno isti.

cenzura
25.08.2010., 16:54
Ako pogledas statistiku koliko je koja strana imala mrtvih,silovanih,protjeranih,opljackanih onda je vrlo laHHHko saznati kako stvar stoji.Matematika ne laze,zato pusti vec jednom vodu iza sebe.Covjece smrdi,dosta vise.
:bih::bih:
Kao prvo,nemas osjecaj za satiru.
Kao drugo, to je i normalno jer vjerujes samo u matematiku (s malim m)
Kad vec vjerujes u matematiku, onda se uhvati haskih podataka (nemoj mi Tokace i Cekice...)

Broj žrtava prema Demografskom odjelu ICTY Ukupno 102.622
Bošnjaka i Hrvata cca. 72.000
Srba cca. 30.700
Ukupno civila 55.261
Bošnjaka i Hrvata cca. 38.000
Srba cca. 16.700
Ukupno vojnika 47.360
Bošnjaka cca. 28.000
Srba cca. 14.000
Hrvata cca. 6.000

Izvor:Ljiljan.ba
E tvoja matematika kaze, da je ARBIH pobila vise civila nego vojnika, a kad uracunas sukob sa APZB i sa Hrvatima, dobijas katastrofu, na jednog vojnika skoro 1.5 civila.
To nemaju ni VRS ni HVO.
Zivio ti meni sve do integrala i diferencijala.

cenzura
25.08.2010., 16:56
Labosanka ,
to se zove rat a u rat ljudski zivot ne vrijedi bas puno , nebih da stavljam cijenu a tek zivot zarobljenog vojnika .Sto se tice youtube uradaka ima svakakvih i nije dobro poceti sa postavljanjem .
Viper pretjera ga sa HOS-om i Muzickom , ***iga ispade po tebi nisu se smjeli kretati po ulicama i nosili zute trake .
Moj zemo i suseljan a tvoj Zenicanin od pedest in neke godine Milan zivi i zivio u Zenici jos zivi par stotina metara od Muzicke i nikada nije pohadjao istu .
Jeli bilo bilo je a sada da je bilo u tom obimu . :-O

Logor Srnetica , znali ko koliko je tu bilo logorasa.
Srnetica je u mom komsiluku , voditi nekoga tamo je bila patnja i za cuvara i za logorasa . Ja ovo ljeto vodio djecu u Srneticu da vide da ima i u Bosni " gradova duhova" morao ostatviti auto na po puta pa nastaviti pjeske . I jos sam morao ponjeti pusku radi vukova i medvjeda .
Mozda je bilo ali niko mi od komsija nije spominjao da je "gostovao " u Srnetici , jesu u Drvaru , Kljucu , Drinicu i sl. objektima za operativnu obradu .
Imas vrlo odmjerene i realisticne postove.
Jedina primjedba je da je tesko pokrivati od Srnetice do Zenice. Recimo eto tebi Krajina a Viperu Zenica.

bare
25.08.2010., 17:01
Koje gradske akcije ?

Jeli mislis na ono kada su htjeli jedan dan '93 da zabrane tocenje alkohola ?
Sjecam se ja sjedio sa nekim zemljacima iz 17 Krajske:fesovi: i upade gomila tipova u bjelim uniformama vodjena papkom zvucnoga nadimka "ARKAN ":p i ono mi u uniformama taman se lijepo zapili i podjose srati , mi im pokazali vrata i rekli da smetaju pa ili mogu sta popiti ili se ispaliti i odose oni ko zadnje cickepi :D
Jeste Holman je imao zavidan vozni park iz pred Masinskog Fakulteta , a ako se ja dobro sjecam on je Srpski zet , punac mu moj komsija iz istog smo kraja .

bare
25.08.2010., 17:04
Imas vrlo odmjerene i realisticne postove.
Jedina primjedba je da je tesko pokrivati od Srnetice do Zenice. Recimo eto tebi Krajina a Viperu Zenica.
Zena mi iz Zenice , mene rat zateko na sluzbi u Zenici , moji bili cijeli rat u Zenici od kada su "zamoljeni " da ostave nasu cukundjedovinu . :mad:
Ja se perbacio da Krajne da oslobodim svoju kucu .Dolazio do Zenici kad god sam imao sansu . Najstari se rodio u Zenickoj bolnici , ja ga vidjeo prvi put kada je imao 4 mjeseca.

viper77
25.08.2010., 17:14
Koje gradske akcije ?

Jeli mislis na ono kada su htjeli jedan dan '93 da zabrane tocenje alkohola ?
Sjecam se ja sjedio sa nekim zemljacima iz 17 Krajske:fesovi: i upade gomila tipova u bjelim uniformama vodjena papkom zvucnoga nadimka "ARKAN ":p i ono mi u uniformama taman se lijepo zapili i podjose srati , mi im pokazali vrata i rekli da smetaju pa ili mogu sta popiti ili se ispaliti i odose oni ko zadnje cickepi :D
Jeste Holman je imao zavidan vozni park iz pred Masinskog Fakulteta , a ako se ja dobro sjecam on je Srpski zet , punac mu moj komsija iz istog smo kraja .

Ne, ne mislim na to - iako je to bila svakodnevnica. Otimanje cigara ljudima jer su haram, i redovno razbijanje dvije i pol kafane - koliko ih je tada radilo.

Mislio sam na cheste posjete u komshiluku komshinici (Muslimanki) chiji je muz (Srbin) u 314-toj (ARBiH) - lupanje na vrata u pola nochi i prijetnje da che joj ochi izvaditi jer je udata za Vlaha.

Mislio sam na premlachivanje zena (srpkinja ili hrvatica) u redovima za humanitarnu pomoch i odbijanja dodjele iste - istim tim zhenama. Mislio sam na indijanska urlikanja na parove koji su se drzhali za ruku. Mislio sam na debilske parade gradom sa zarobljenicima. Mislio sam na prisilne delozacije stanova u korist pripadnika istih tih indijanskih jedinica - indijanaca s kojekakvih planina i pustinja. Mislio sam na ezane sa razglasima kojih bih se i Live Nations postidio...

Dr Lecter
25.08.2010., 17:29
Izgleda da vam nije bilo nimalo dosadno :-o

viper77
25.08.2010., 17:38
Izgleda da vam nije bilo nimalo dosadno :-o

Glupost mi je takvo neshto nazvati zabavom i pukim ubijanjem dosade. Nije Zenica izuzetak, vech svako mjesto u BiH je imalo chast da ugosti raznorazne leshinare i indijance. Banja Luka i Prijedor su bili redovni domachini jedinica koje dolaze izvan granica BiH koji nisu stedjeli ni srbe ako im se svidjela neka nekretnina ili ako nisu plesali onako kako su oni svirali. Isto se deshavalo u Vitezu, Busovachi i Mostaru.

I na kraju, summa sumarum, niti se tko branio, niti je tko napadao - vech je svako svakoga taslachio gdje je stigao - pod ovom ili onom zastavom, u ime ovog ili onog Boga. Da li se promijenilo neshto do danashnjeg dana? Nije, niti che josh dugo. Bosanski sindrom - Nek' samo ne puca i dobro je...

B.W.A
25.08.2010., 18:10
Glupost mi je takvo neshto nazvati zabavom i pukim ubijanjem dosade. Nije Zenica izuzetak, vech svako mjesto u BiH je imalo chast da ugosti raznorazne leshinare i indijance. Banja Luka i Prijedor su bili redovni domachini jedinica koje dolaze izvan granica BiH koji nisu stedjeli ni srbe ako im se svidjela neka nekretnina ili ako nisu plesali onako kako su oni svirali. Isto se deshavalo u Vitezu, Busovachi i Mostaru.

I na kraju, summa sumarum, niti se tko branio, niti je tko napadao - vech je svako svakoga taslachio gdje je stigao - pod ovom ili onom zastavom, u ime ovog ili onog Boga. Da li se promijenilo neshto do danashnjeg dana? Nije, niti che josh dugo. Bosanski sindrom - Nek' samo ne puca i dobro je...
E, ljudi, ovo je prava i jedina ispravna definicija rata u BiH!!! Svaka čast, viper77, nema se šta ni dodati ni oduzeti!!! ^:)^

teorija
25.08.2010., 18:56
E, ljudi, ovo je prava i jedina ispravna definicija rata u BiH!!! Svaka čast, viper77, nema se šta ni dodati ni oduzeti!!! ^:)^
Ima se oduzeti 200.000 bosnjaka od kojih 8000 srebrenicana.

B.W.A
25.08.2010., 21:00
Ima se oduzeti 200.000 bosnjaka od kojih 8000 srebrenicana.

Da se ne bi pogrešno razumjelo: ne umanjujem ničije žrtve, ali 200.000 Bošnjaka!!???
Po Mirsadu Tokači, direktoru Istraživačko dokumentacionog centra (IDC) iz Sarajeva, UKUPNO je stradalih oko 97.000-od toga Bošnjaka oko 66.000!!! (da neko odmah ne kaže- srpska propaganda... :biggrin: ...)
Za Srebrenicu se slažem!!! Ali sve da su i tvoje brojke tačne, opet ostaje oko 20.000 srpskih žrtava!!! Dakle, suština ovog mog "pisanija" nije da umanjim bošnjačke žrtve (kojih je ubjedljivo najviše), već da ukažem na konstanto minimiziranje srpskih žrtava od strane Sarajeva, faktički kao da ih nije ni bilo u prošlom ratu!!! I onda neko dođe i priča o suživotu!!! Dakle, potkopavaju se temelji ove države, a da faktički nije ni počela da živi!!! Po nekom mom skromnom mišljenju, bošnjačka strana bi trebalo da prizna postojanje logora za Srbe i Hrvate ( pa bio to 1 (jedan) logor- jedan je, ali ga priznaj)!!! Ali neeeee... uporno se negira broj žrtava , pa automatski i postojanje logora za te iste žrtve!!! tako nećemo stići nigdje, ni jedni, ni drugi, ni treći!!!

sandjo
26.08.2010., 00:07
...To nije Srbin, to nije ni čovjek!!! stvarno mi je žao što ti se to desilo i zaista bih volio da dočekaš pravdu i neko iskupljenje, ako se to tako može reći. Ovakvog mišljenja je, uvjeren sam, 95% građana srpske nacionalnosti.

Ganut sam plemenitoscu jednog cijelog naroda i stidim se svojih predrasuda. Za mene ostaje jedino misterija ko je pocinio sva zlodjela po BiH. Onih 5%? Marsovci?

sandjo
26.08.2010., 00:11
...obicno na forumu nema ljudi koji imaju ratna iskustva te prirode iz prve ruke.

I ja sam bio ubijedjen da se sve to samo virtuelno desavalo, nije valjda da su ti ljudi po logorima stvarno postojali, svo vrijeme sam bio ubijedjen da su to samo propagandni filmovi i izmisljotina.

Izgleda da je previse vremena proslo od rata, pitam se koliko su ozbiljne diskusije na ovu temu uopste moguce.

B.W.A
26.08.2010., 03:12
Ganut sam plemenitoscu jednog cijelog naroda i stidim se svojih predrasuda. Za mene ostaje jedino misterija ko je pocinio sva zlodjela po BiH. Onih 5%? Marsovci?

Pa u svakom narodu, sandjo, imaš jednu "manjinu" koja u spletu društveno-istorijskih okolnosti se dočepa vlasti i onda radi ono što radi!!! Dakle, nisu Marsovci, nego izrodi sa imenom i prezimenom.... Radovan K., Alija I., Mate B., Batke, Cace, Juke.... Od svako po 5%, pa ti vidi kolika je to brojka!!!! A narod je plemenit (sve 3 varijante) oduvijek, možda i previše.... na svoju štetu...

sandjo
26.08.2010., 03:40
Nakon sto si Aliju Izetbegovica nabrojao skupa sa Karadzicem, diskvalifikovao si se u mojim ocima kao neupucen, glup ili zlonamjeran (izaberi kombinaciju koja sta ti najvise odgovara, mozes se odlucit i za vise osobina odjednom), tako da je svaka daljnja diskusija suvisna. Ostani ti pri svom ubjedjenju da su 5% srba klali, silovali granatirali i cinili ostala zlodjela, a onih 95% valjda sa zgrazavanjem posmatrali sta se desava, neka to bude tvoja "istina", kakogod, meni je zao tracit vrijeme na ovu za***anciju.

viper77
26.08.2010., 10:07
Petnaest godina po okončanju rata na prostorima bivše Jugoslavije, demografski eksperti Haškog tribunala došli su do konačne brojke o broju žrtava rata u našoj zemlji. Bosanskohercegovačka knjiga mrtvih je, ako je suditi po podacima koje su prikupili Ewa Tabeau i njezin suradnik Jan Zwierzchowski, zaklopljena na brojci od 104 tisuće i 732 ubijenih. Ovim se izvještajem koji je rađen za potrebe suđenja za ratne zločine pred Tribunalom u Haagu htjelo konačno stati ukraj špekulacijama o broju mrtvih u našoj zemlji koje su nerijetko prenapuhivane i kojime su gotovo svakodnevno manipuliralo u politikantske svrhe.

Eksperti Ujedinjenih naroda zaključili su da nema govora o 200 ili 300 hiljada ubijenih u BiH, a rezultati njihovog istraživanja, iako je ono provedeno potpuno odvojeno od onoga što već godinama radi Mirsad Tokača sa svojim timom, gotovo se poklapaju sa brojkama stradalih do kojih je došao njegov Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC).

"Konačna brojka od 104.732 žrtve rezultat je dvanaestogodišnjeg rada na bazama informacija, na građenju i obnavljanju tih baza, na izvorima provjere, na poboljšanju metodologije, učenju o ratu... Mi smo 2005. godine objavili brojku od 106.222 žrtve, ova iz 2010. godine nije mnogo drugačija, ali je značajno pouzdanija i bolja kao dokument", tvrdi za sarajevsku «Slobodnu Bosnu» Ewa Tabeau.

POLITIZIRANJE BROJA UBIJENIH

U projektu čija je provedba trajala nekoliko godina Tabeau i njeni suradnici morali su se riješiti nepouzdanih podataka, dupliranja imena žrtava, krivotvorenih i nepotpunih podataka. Podatke do kojih su dolazili uspoređivali su s rezultatima popisa stanovništva iz 1991. godine, vojnim i civilnim popisima poginulih, izvodima iz knjiga rođenih, rezultatima DNK analiza posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica... Sav taj trud rezultirao je jedinstvenim i, kako se tvrdi, veoma pouzdanim registrom imena ubijenih u ratu. Izvještaj Ewe Tabeau sadrži detaljne podatke o svakoj žrtvi, od mjesta na kojem je poginula, načina na koji je ubijena te da li se radi o vojnim ili civilnim žrtvama.

"Postojala su dva glavna metodološka pristupa procjeni ratnih žrtava", kaže Tabeau. "Prvi je empirijsko računanje broja žrtava koje smo pravili koristeći individualne informacije o žrtvama iz izvora koji su se njima bavili kao što su zabilješke sa ekshumacija, podaci o nestalim osobama, smrtovnice žrtava rata, zatim vojni i podaci iz mrtvačnica... Isključili smo brojke do kojih smo došli dupliranjem podataka i preklapanjem izvora. Drugi pristup oslanja se na postkonfliktne podatke. U Tribunalu smo koristili empirijski pristup računanju kako bi izveli minimalan broj ratnih žrtava i aplicirali statističke modele kako bi odredili približan broj onih čije smrti nisu pobrojane. Suma minimalnog broja žrtava bila je 89.186 dok smo metodom procijenjenog podregistra došli do broja 15.546, što sve u konačnici daje brojku od 104.732 žrtve rata."

Njezin je izvještaj, međutim, već naišao na kritike nekih od ovdašnjih dužnosnika koji smatraju kako je brojka od 104 tisuće ubijenih ili premala ili previsoka. Primjerice, u nekim krugovima u Republici Srpskoj već se godinama barata brojkom od "samo" 25 tisuća ubijenih u četverogodišnjem ratu, dok pojedini političari iz Federacije "odgovorno" tvrde da je u našoj zemlji ubijeno više od 200 tisuća ljudi, ali ne podastiru nikakve dokaze za takve tvrdnje.

"Imala sam mnogo profesionalnih diskusija o rezultatima naših znanstvenih istraživanja. Također sam i prije objavljivala neke zaključke o svom radu. Politički motivirane diskusije o statistikama ratnih žrtava kreiraju konfuziju i kaos, a ne potrebnu jasnoću i mir. Štoje najvažnije, politiziranje argumenata o statistici ratnih žrtava vrijeđa obitelji žrtava, sprečava zarastanje ratnih rana u društvu i ne dozvoljava početak bolje budućnosti koju svi trebate", tvrdi doktorica Tabeau.

U isto vrijeme ona reagira i na tvrdnje da je u konačan popis stradalih u ratu trebalo uključiti i imena onih koji nisu ubijeni, nego umrli od gladi, hladnoće, loših higijenskih uvjeta ili nedostatka lijekova. Tvrdeći kako je takve procjene gotovo nemoguće napraviti, Tabeau pojašnjava: "Od siječnja ove godine, demografi haaškog Tužiteljstva kalkuliraju s brojkom od 104.732 žrtve u ratu u BiH od 1992. do 1995. godine. U ovoj su brojci uključene žrtve u borbama kao i civilne žrtve uključujući i ljude čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama. U ovu brojku nisu uključena imena ljudi koji su umrli od indirektnih posljedica rata. Takvi slučajevi su zabilježeni u nekim izvorima, ali ih je nemoguće razdvojiti od osoba koje su umirale prirodnom smrću."

ATLAS RATNIH ZLOČINA

Rezultati istraživanja tima doktorice Tabeau gotovo u potpunosti se poklapaju s brojkama do kojih su došli istražitelji Informaciono-dokumentacijskog centra u Sarajevu. Rad Mirsada Tokače i njegovih suradnika na prikupljanju podataka o broju poginulih u ratu u BiH rezultirao je Bosanskim atlasom ratnih zločina. Ovaj dokument u digitalnoj formi sadrži činjenice o žrtvama rata, masovnim ubojstvima, silovanjima i sudskim presudama, kao i podatke o uništavanju kulturnog i povijesnog naslijeđa BiH od 1992. do 1995. godine. Bosanski atlas ratnih zločina sadrži 50.000 geokodiranih točaka, a tim IDC-a dosad je posjetio više od 2.500 mjesta na kojima su zločini počinjeni. "Istraživanje i rezultati do kojih je došla doktorica Tabeau su u neku ruku i priznanje nama u IDC-u za naš rad jer su nam rezultati gotovo komplementarni", kaže Tokača, pojašnjavajući da je brojka do koje je IDC došao neznatno manja od one kojom barataju demografi Tribunala.

"Naša baza podataka sadrži 97.973 imena i potpuno je pouzdana jer su podaci provjereni nekoliko puta. Dakle, radi se o ljudima s imenom i prezimenom i tom brojkom da mi imamo je nemoguće manipulirati", tvrdi Tokača. Direktor IDC-a kaže da lista nije konačna, jer je moguće svakoga dana uvrstiti ime neke od žrtava na listu, no da nije optimističan u pretpostavci da bi se ona mogla radikalno proširiti. "Ovo je otvoren projekt i svako eventualno novo ime će se dodati na listu. Što je više projekata poput našeg i doktorice Tabeau, lakše ćemo doći do istine, do imena i načina na koji su ljudi stradali. Ovaj proces se ne smije opstruirati. samo na ovakav konkretan način, obznanjivanjem imena žrtava do kojih se došlo znanstvenim putem, možemo spriječiti manipulacije njihovim sudbinama."

Možda i najvažnija činjenica, kada je u pitanju izvještaj Ewe Tabeau jeste ona koja kaže kako će se rezultati njezinog istraživanja koristiti kao službeni dokaz Tužilaštva u Haagu. Stoga će svaka eventualna manipulacija biti nemoguća jer je broj od 104 tisuća mrtvih službeni podatak Tribunala koji će u svojim dokumentima u budućnosti koristiti i ostale institucije Ujedinjenih naroda.

"Mi smo ovom projektu pristupili tako da on na kraju postane sudski dokaz", zaključuje Tabeau. "Kao takav, morao je ispuniti nekoliko kriterija potrebnih da bi to postao. Ono što je najvažnije, da bi bila prihvaćena kao dokaz, svaka informacija o žrtvama mora biti dobro definirana, transparentna i pouzdana a svaka metoda koja je korištena mora biti znanstveno priznata kao standardna. U svom sam poslu potpuno nezavisna u odnosu na bilo kakve političke krugove u BiH i izvan nje. Povremeno sam viđala medijske izvještaje koji su se ticali mog posla a koji su nekada bili pozitivni, nekada negativni. Zanimljivi su mi jer želim vidjeti kako publika percipira naše napore. Vjerujem da ljudi u BiH cijene naše napore jer oni dolaze od skupine profesionalaca koji nemaju osobne ili političke veze s BiH. Naša mišljenja o ovom pitanju su krajnje nepristrana i nezavisna."

STRADAO 68.101 BOŠNJAK, 22.779 SRBA, 8.858 HRVATA TE 4.995 OSTALIH

Rezultati istraživanja Ewe Tabeau govore da je u našoj zemlji od 1992. do 1995. godine stradalo ukupno 104.732 ljudi, odnosno 42.106 civila te 62.626 vojnika. Ako se gleda nacionalna pripadnost, onda se zna da je stradao 68.101 Bošnjak, 22.779 Srba, 8.858 Hrvata te 4.995 osoba drugih nacionalnosti. Ukupno gledajući, stradalih Bošnjaka je 58 posto, Srba 19, a Hrvata 7,5 posto. Od 62.626 poginulih vojnika, njih 526 bile su žene a od 42.106 poginulih civila, 9.842 su žene. Ewa Tabeau izračunala je i da je od rujna 1992. godine do kolovoza 1994. godine hicima snajperista sa sarajevskih zgrada ubijeno 3.798 osoba. (Slobodna Bosna)

strelok
26.08.2010., 10:41
Nadam se da razumijete razlog nestanka nekoliko postova.Backup-ovani su naravno.:)

Čuvajte jedni druge:).

bare
26.08.2010., 15:18
Petnaest godina po okončanju rata na prostorima bivše Jugoslavije, demografski eksperti Haškog tribunala došli su do konačne brojke o broju žrtava rata u našoj zemlji. Bosanskohercegovačka knjiga mrtvih je, ako je suditi po podacima koje su prikupili Ewa Tabeau i njezin suradnik Jan Zwierzchowski, zaklopljena na brojci od 104 tisuće i 732 ubijenih. Ovim se izvještajem koji je rađen za potrebe suđenja za ratne zločine pred Tribunalom u Haagu htjelo konačno stati ukraj špekulacijama o broju mrtvih u našoj zemlji koje su nerijetko prenapuhivane i kojime su gotovo svakodnevno manipuliralo u politikantske svrhe.

Eksperti Ujedinjenih naroda zaključili su da nema govora o 200 ili 300 hiljada ubijenih u BiH, a rezultati njihovog istraživanja, iako je ono provedeno potpuno odvojeno od onoga što već godinama radi Mirsad Tokača sa svojim timom, gotovo se poklapaju sa brojkama stradalih do kojih je došao njegov Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC).

"Konačna brojka od 104.732 žrtve rezultat je dvanaestogodišnjeg rada na bazama informacija, na građenju i obnavljanju tih baza, na izvorima provjere, na poboljšanju metodologije, učenju o ratu... Mi smo 2005. godine objavili brojku od 106.222 žrtve, ova iz 2010. godine nije mnogo drugačija, ali je značajno pouzdanija i bolja kao dokument", tvrdi za sarajevsku «Slobodnu Bosnu» Ewa Tabeau.

POLITIZIRANJE BROJA UBIJENIH

U projektu čija je provedba trajala nekoliko godina Tabeau i njeni suradnici morali su se riješiti nepouzdanih podataka, dupliranja imena žrtava, krivotvorenih i nepotpunih podataka. Podatke do kojih su dolazili uspoređivali su s rezultatima popisa stanovništva iz 1991. godine, vojnim i civilnim popisima poginulih, izvodima iz knjiga rođenih, rezultatima DNK analiza posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica... Sav taj trud rezultirao je jedinstvenim i, kako se tvrdi, veoma pouzdanim registrom imena ubijenih u ratu. Izvještaj Ewe Tabeau sadrži detaljne podatke o svakoj žrtvi, od mjesta na kojem je poginula, načina na koji je ubijena te da li se radi o vojnim ili civilnim žrtvama.

"Postojala su dva glavna metodološka pristupa procjeni ratnih žrtava", kaže Tabeau. "Prvi je empirijsko računanje broja žrtava koje smo pravili koristeći individualne informacije o žrtvama iz izvora koji su se njima bavili kao što su zabilješke sa ekshumacija, podaci o nestalim osobama, smrtovnice žrtava rata, zatim vojni i podaci iz mrtvačnica... Isključili smo brojke do kojih smo došli dupliranjem podataka i preklapanjem izvora. Drugi pristup oslanja se na postkonfliktne podatke. U Tribunalu smo koristili empirijski pristup računanju kako bi izveli minimalan broj ratnih žrtava i aplicirali statističke modele kako bi odredili približan broj onih čije smrti nisu pobrojane. Suma minimalnog broja žrtava bila je 89.186 dok smo metodom procijenjenog podregistra došli do broja 15.546, što sve u konačnici daje brojku od 104.732 žrtve rata."

Njezin je izvještaj, međutim, već naišao na kritike nekih od ovdašnjih dužnosnika koji smatraju kako je brojka od 104 tisuće ubijenih ili premala ili previsoka. Primjerice, u nekim krugovima u Republici Srpskoj već se godinama barata brojkom od "samo" 25 tisuća ubijenih u četverogodišnjem ratu, dok pojedini političari iz Federacije "odgovorno" tvrde da je u našoj zemlji ubijeno više od 200 tisuća ljudi, ali ne podastiru nikakve dokaze za takve tvrdnje.

"Imala sam mnogo profesionalnih diskusija o rezultatima naših znanstvenih istraživanja. Također sam i prije objavljivala neke zaključke o svom radu. Politički motivirane diskusije o statistikama ratnih žrtava kreiraju konfuziju i kaos, a ne potrebnu jasnoću i mir. Štoje najvažnije, politiziranje argumenata o statistici ratnih žrtava vrijeđa obitelji žrtava, sprečava zarastanje ratnih rana u društvu i ne dozvoljava početak bolje budućnosti koju svi trebate", tvrdi doktorica Tabeau.

U isto vrijeme ona reagira i na tvrdnje da je u konačan popis stradalih u ratu trebalo uključiti i imena onih koji nisu ubijeni, nego umrli od gladi, hladnoće, loših higijenskih uvjeta ili nedostatka lijekova. Tvrdeći kako je takve procjene gotovo nemoguće napraviti, Tabeau pojašnjava: "Od siječnja ove godine, demografi haaškog Tužiteljstva kalkuliraju s brojkom od 104.732 žrtve u ratu u BiH od 1992. do 1995. godine. U ovoj su brojci uključene žrtve u borbama kao i civilne žrtve uključujući i ljude čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama. U ovu brojku nisu uključena imena ljudi koji su umrli od indirektnih posljedica rata. Takvi slučajevi su zabilježeni u nekim izvorima, ali ih je nemoguće razdvojiti od osoba koje su umirale prirodnom smrću."

ATLAS RATNIH ZLOČINA

Rezultati istraživanja tima doktorice Tabeau gotovo u potpunosti se poklapaju s brojkama do kojih su došli istražitelji Informaciono-dokumentacijskog centra u Sarajevu. Rad Mirsada Tokače i njegovih suradnika na prikupljanju podataka o broju poginulih u ratu u BiH rezultirao je Bosanskim atlasom ratnih zločina. Ovaj dokument u digitalnoj formi sadrži činjenice o žrtvama rata, masovnim ubojstvima, silovanjima i sudskim presudama, kao i podatke o uništavanju kulturnog i povijesnog naslijeđa BiH od 1992. do 1995. godine. Bosanski atlas ratnih zločina sadrži 50.000 geokodiranih točaka, a tim IDC-a dosad je posjetio više od 2.500 mjesta na kojima su zločini počinjeni. "Istraživanje i rezultati do kojih je došla doktorica Tabeau su u neku ruku i priznanje nama u IDC-u za naš rad jer su nam rezultati gotovo komplementarni", kaže Tokača, pojašnjavajući da je brojka do koje je IDC došao neznatno manja od one kojom barataju demografi Tribunala.

"Naša baza podataka sadrži 97.973 imena i potpuno je pouzdana jer su podaci provjereni nekoliko puta. Dakle, radi se o ljudima s imenom i prezimenom i tom brojkom da mi imamo je nemoguće manipulirati", tvrdi Tokača. Direktor IDC-a kaže da lista nije konačna, jer je moguće svakoga dana uvrstiti ime neke od žrtava na listu, no da nije optimističan u pretpostavci da bi se ona mogla radikalno proširiti. "Ovo je otvoren projekt i svako eventualno novo ime će se dodati na listu. Što je više projekata poput našeg i doktorice Tabeau, lakše ćemo doći do istine, do imena i načina na koji su ljudi stradali. Ovaj proces se ne smije opstruirati. samo na ovakav konkretan način, obznanjivanjem imena žrtava do kojih se došlo znanstvenim putem, možemo spriječiti manipulacije njihovim sudbinama."

Možda i najvažnija činjenica, kada je u pitanju izvještaj Ewe Tabeau jeste ona koja kaže kako će se rezultati njezinog istraživanja koristiti kao službeni dokaz Tužilaštva u Haagu. Stoga će svaka eventualna manipulacija biti nemoguća jer je broj od 104 tisuća mrtvih službeni podatak Tribunala koji će u svojim dokumentima u budućnosti koristiti i ostale institucije Ujedinjenih naroda.

"Mi smo ovom projektu pristupili tako da on na kraju postane sudski dokaz", zaključuje Tabeau. "Kao takav, morao je ispuniti nekoliko kriterija potrebnih da bi to postao. Ono što je najvažnije, da bi bila prihvaćena kao dokaz, svaka informacija o žrtvama mora biti dobro definirana, transparentna i pouzdana a svaka metoda koja je korištena mora biti znanstveno priznata kao standardna. U svom sam poslu potpuno nezavisna u odnosu na bilo kakve političke krugove u BiH i izvan nje. Povremeno sam viđala medijske izvještaje koji su se ticali mog posla a koji su nekada bili pozitivni, nekada negativni. Zanimljivi su mi jer želim vidjeti kako publika percipira naše napore. Vjerujem da ljudi u BiH cijene naše napore jer oni dolaze od skupine profesionalaca koji nemaju osobne ili političke veze s BiH. Naša mišljenja o ovom pitanju su krajnje nepristrana i nezavisna."

STRADAO 68.101 BOŠNJAK, 22.779 SRBA, 8.858 HRVATA TE 4.995 OSTALIH

Rezultati istraživanja Ewe Tabeau govore da je u našoj zemlji od 1992. do 1995. godine stradalo ukupno 104.732 ljudi, odnosno 42.106 civila te 62.626 vojnika. Ako se gleda nacionalna pripadnost, onda se zna da je stradao 68.101 Bošnjak, 22.779 Srba, 8.858 Hrvata te 4.995 osoba drugih nacionalnosti. Ukupno gledajući, stradalih Bošnjaka je 58 posto, Srba 19, a Hrvata 7,5 posto. Od 62.626 poginulih vojnika, njih 526 bile su žene a od 42.106 poginulih civila, 9.842 su žene. Ewa Tabeau izračunala je i da je od rujna 1992. godine do kolovoza 1994. godine hicima snajperista sa sarajevskih zgrada ubijeno 3.798 osoba. (Slobodna Bosna)
Viper ili meni ili njima matematika ne ide bas najbolje?
58%+19%+7,5%=84.5%
100%-84.5%=15.5%
Ko cini tih 15.5 %? Jevreji, Romi ,ostale narodnosti?

viper77
26.08.2010., 15:29
Viper ili meni ili njima matematika ne ide bas najbolje?
58%+19%+7,5%=84.5%
100%-84.5%=15.5%
Ko cini tih 15.5 %? Jevreji, Romi ,ostale narodnosti?

Prema popisu iz 1991. godine, BiH je imala 4.377.033 stanovnika. Broj Muslimana (kasnije pod imenom Bošnjaci) je bio 1.902.956 odnosno 43.47% stanovništva Bosne i Hercegovine, 1.366.104 su bili Srbi ili 31.21% stanovništva, Hrvata je bilo 760.852 odnosno 17.38% stanovništva BiH, kao Jugoslaveni se deklariralo 242.682 ljudi ili 5.54%, a 104.439 stanovnika BiH (2,38%) su činili ostali i nepoznati.

+

Religijska podjela uglavnom slijedi etničku podjelu: 88% Hrvata su katolici, 90% Bošnjaka su muslimani, a 99% Srba su pravoslavci.

=

30,93 ostalih

bare
26.08.2010., 15:44
Neznam da li sam te razumjeo dobro , ali tih 15,5 % su ostali a oni su dosli iz reda :


Jugoslaveni se deklariralo 242.682 ljudi ili 5.54%, a 104.439 stanovnika BiH (2,38%) su činili ostali i nepoznati.

Znaci bivsi Jugosloveni , ostali i nepoznati procentualno gledajuci imaju najvece gubitke?

viper77
26.08.2010., 16:07
Neznam da li sam te razumjeo dobro , ali tih 15,5 % su ostali a oni su dosli iz reda :

Znaci bivsi Jugosloveni , ostali i nepoznati procentualno gledajuci imaju najvece gubitke?

Pa, gledaj to ovako. Jugoslovena i ostalih prema popisu je bila 7,92. Ako dodash toj cifri 12% hrvata(?), 10% boshnjaka(?) i 1% srba(?) dobijesh broj od 30,93 onih koji se deklarirali kao ostali. Kako god, "Ostali" su i procentualno i u stvarnosti najvishe izgubili. Muslimani su dobili 40% teritorije na kojoj je sekularizam proslost. Srbi su dobili 49%teritorije na kojoj je isto sekularizam proslost. Hrvati su dobili 11% teritorije i dezhurni status ugrozhenih.

Sad ti meni reci, shta su dobili ostali? Nisu chak dobili ni pravo da se izjasne kao ostali. Uzmesh li konkurse za posao u drzavnim sluzbama gdje se gleda nacionalna zastupljenost od 10 radnih mjesta: 4 dobiju muslimani, 3 srbi, 2 hrvati i 1 rom. Dakle, onog "Ostalog" koji se zove Mustafa Hafizovic (primjer) se rachuna kao Muslimana. Isto je i sa Dusko Nikolicem(primjer) koji se rachuna kao Srbin, dok Rome rachunaju po boji. Gdje su tu ostali? Gdje su tu oni kojima izjashnjavanje pochinje i zavshava sa Bosanac i Hercegovac?

bare
26.08.2010., 17:10
Znaci razumjeli smo se , nidje Bosanaca i Hercegovaca oni su najveci gubitnici u svemu .

grunf
27.08.2010., 00:58
Srnetica je u mom komsiluku...

Bare, pamtis li ciru?! :) Licka Kaldrma, Drvar, Ostrelj, Srnetica, Sanica Gornja, Sanski Most...

http://img101.imageshack.us/img101/1495/srnetica1bi6.jpg

Srnetica nekada...

http://imgur.com/cl4Em.jpg (http://imgur.com/cl4Em.jpg)

U pozadini je zgrada u kojoj je u prizemlju bilo kino.

http://imgur.com/AC2BV.jpg (http://imgur.com/AC2BV.jpg)

Jos jedna rusevina.

http://imgur.com/fgomh.jpg (http://imgur.com/fgomh.jpg)

Zgrada nekadasnje zeljeznicke stanice u Potocima. Uskoro ce biti srusena.

cenzura
27.08.2010., 01:54
Viper ili meni ili njima matematika ne ide bas najbolje?
58%+19%+7,5%=84.5%
100%-84.5%=15.5%
Ko cini tih 15.5 %? Jevreji, Romi ,ostale narodnosti?
Viper je tacno naveo apsolutne brojeve ali je u procentima lose prepisao.Pravi brojevi direktno iz izvjestaja su:65.0%+21.7%+8.5%+4.8%(ostali)

bare
27.08.2010., 05:57
Bare, pamtis li ciru?! :) Licka Kaldrma, Drvar, Ostrelj, Srnetica, Sanica Gornja, Sanski Most...

http://img101.imageshack.us/img101/1495/srnetica1bi6.jpg

Srnetica nekada...

http://imgur.com/cl4Em.jpg (http://imgur.com/cl4Em.jpg)

U pozadini je zgrada u kojoj je u prizemlju bilo kino.


http://imgur.com/AC2BV.jpg (http://imgur.com/AC2BV.jpg)

Jos jedna rusevina.

http://imgur.com/fgomh.jpg (http://imgur.com/fgomh.jpg)

Zgrada nekadasnje zeljeznicke stanice u Potocima. Uskoro ce biti srusena.

Kako necu i pamtim otpravnika vozova , imo djevojku iz Srnetice.;)
a onda sve ode u helac zato sam i rekao patnja i za cuvara i za logorase.
Danas jedva proci a omladinci pokusavaju ocistiti.:-bd
http://www.grmec.com/MojGrmec/images/pruga/JZ38_Bos_Laniste_1969.jpg
http://http://www.grmec.com/MojGrmec/images/pruga/JZ38_Bos_Laniste_1969.jpg
Grunfe evo Cirine slike

teorija
27.08.2010., 11:54
Viper je tacno naveo apsolutne brojeve ali je u procentima lose prepisao.Pravi brojevi direktno iz izvjestaja su:65.0%+21.7%+8.5%+4.8%(ostali)

Slucaj, ili ne? :D:D

viper77
27.08.2010., 12:39
Viper je tacno naveo apsolutne brojeve ali je u procentima lose prepisao.Pravi brojevi direktno iz izvjestaja su:65.0%+21.7%+8.5%+4.8%(ostali)

Dakle


Rezultati istraživanja Ewe Tabeau govore da je u našoj zemlji od 1992. do 1995. godine stradalo ukupno 104.732 ljudi, odnosno 42.106 civila te 62.626 vojnika. Ako se gleda nacionalna pripadnost, onda se zna da je stradao 68.101 Bošnjak, 22.779 Srba, 8.858 Hrvata te 4.995 osoba drugih nacionalnosti. Ukupno gledajući, stradalih Bošnjaka je 58 posto, Srba 19, a Hrvata 7,5 posto. Od 62.626 poginulih vojnika, njih 526 bile su žene a od 42.106 poginulih civila, 9.842 su žene. Ewa Tabeau izračunala je i da je od rujna 1992. godine do kolovoza 1994. godine hicima snajperista sa sarajevskih zgrada ubijeno 3.798 osoba. (Slobodna Bosna)

cenzura
27.08.2010., 17:32
Znaci Senad Avdic ne zna matematiku. Nije ga dzaba Kusta namlatio.

neretvanjska duša
28.08.2010., 03:24
Izvinite molim, nema nikakve veze sa zadatom temom, ali samo bi da primjetim da na ovom forumu sve neke *Udonje sto su nosale puske u proteklome ratu. Jedino sto se pitam je jel se puska nosila ili ih je nosila ? :)

sidad
28.08.2010., 03:44
Znaci 68101 Bosnjak. Koji je broj/procenat civila/vojnika u ovom broju? Isto me interesuje za ostale narode. Imal' taj info?

cenzura
28.08.2010., 15:05
Znaci 68101 Bosnjak. Koji je broj/procenat civila/vojnika u ovom broju? Isto me interesuje za ostale narode. Imal' taj info?
Ima.
Ali i taj broj zrtava je najveca varijanta, zavisno od naucnog metoda koji se primjeni, postoji jos jedna kategorija koja je nesto oko 89.000 ukupno.
No za ovu vecu, procenat civila je 37,60 kod Bosnjaka,32,84 kod Srba i 23,30 kod Hrvata.
Kada se iz tog broja odbiju zrtve rata sa Hrvatima (11 775 Bosnjaka i 3533 kod Hrvata) iz 1993 godine i zrtve medjumuslimanskog sukoba sa APZB, dolazi se do zanimljivog broja da je ARBIH u sukobu sa Srbima pobila vise civila na jednog ubijenog vojnika nego VRS na jednog ubijenog pripadnika ARBIH.
Zanimljivo za ARBIH koja nije ubijala civile!

viper77
28.08.2010., 19:28
Znaci Senad Avdic ne zna matematiku. Nije ga dzaba Kusta namlatio.

Koliko je meni jasno, Senad je prenio istrazhivanje druge osobe. Nije mi poznato josh uvijek da se brojevi na razlichitim jezicima razlichito prevode. Samo istrazhivanje by Ewa Tabeau je dostupno i tebi - koliko i Senadu ili bilo kome drugome. Ukoliko ti brojeve prevedesh drugachije, postacesh nepresushno nacionalno blago od chega che stejt imati vishestruke koristi, a da ne prichamo o forumu...

viper77
28.08.2010., 19:47
Znaci 68101 Bosnjak. Koji je broj/procenat civila/vojnika u ovom broju? Isto me interesuje za ostale narode. Imal' taj info?

Mene, iskren da budem, interesuje zbog chega bi uopshte bila bitna chinjenica i odrednica za narode. Ne vidim chemu ta olimpijada dobrih i zlih. Zar je mrtav srbin bolji od mrtvog muslimana ili mrtav indijanac bolji od mrtvog francuza?

104.732 je shestocifreni broj, i oznachava broj poginulih ljudi za koje je yebeno apsolutno nebitno kojem su se qurcu molili i kojeg su imena bili jer ih danas nema pored svoje djece, roditelja, supruzhnika, prijatelja, i komshija. Morbidnost nema granica chak ni u poshtovanju za te iste nesretnike koji su dali svoje zhivote da bi danas shabani svih dezena i profila o njima govorili u superlativima, pri tome ih oslovljavajuchi sa brojevima (ej brojevima!!!).

"Da je čovječanstvo odvajkada bilo razumno, historija ne bi bila dugačka hronika gluposti i zločina"

sidad
28.08.2010., 20:09
Smiri dozivljaj. Mene je samo interesovao podatak koliko je civila izginulo a koliko vojnika kod sva tri naroda.

viper77
28.08.2010., 20:25
Smiri dozivljaj. Mene je samo interesovao podatak koliko je civila izginulo a koliko vojnika kod sva tri naroda.

Onda prvo chitaj, a zatim pitaj...


Rezultati istraživanja Ewe Tabeau govore da je u našoj zemlji od 1992. do 1995. godine stradalo ukupno 104.732 ljudi, odnosno 42.106 civila te 62.626 vojnika. Ako se gleda nacionalna pripadnost, onda se zna da je stradao 68.101 Bošnjak, 22.779 Srba, 8.858 Hrvata te 4.995 osoba drugih nacionalnosti. Ukupno gledajući, stradalih Bošnjaka je 58 posto, Srba 19, a Hrvata 7,5 posto. Od 62.626 poginulih vojnika, njih 526 bile su žene a od 42.106 poginulih civila, 9.842 su žene. Ewa Tabeau izračunala je i da je od rujna 1992. godine do kolovoza 1994. godine hicima snajperista sa sarajevskih zgrada ubijeno 3.798 osoba. (Slobodna Bosna)

sidad
28.08.2010., 20:51
Od 42.106 civila koliko je bilo Bosnjaka/Srba/Hrvata i od 62.626 vojnika koliko je bilo Bosnjaka/Srba/Hrvata? To me interesuje ako ima podatak za to.

viper77
28.08.2010., 21:06
Od 42.106 civila koliko je bilo Bosnjaka/Srba/Hrvata i od 62.626 vojnika koliko je bilo Bosnjaka/Srba/Hrvata? To me interesuje ako ima podatak za to.

A ja ti opet kazhem, zar je bitno? Zhivot je izgubilo 104.732 ljudi ili nismo svi ljudi?

atan
28.08.2010., 21:58
Od 42.106 civila koliko je bilo Bosnjaka/Srba/Hrvata i od 62.626 vojnika koliko je bilo Bosnjaka/Srba/Hrvata? To me interesuje ako ima podatak za to.

evo ofrlje,srba civila 4-4.5 milje,hrvata je civila najviše 2.5 milje ,a ostatak jednačine popunjavaju bošnje.

atan
28.08.2010., 22:15
Pripadnici 7. Muslimanske su redovno maltretirali gradjane Zenice, muslimanske, hrvatske i srpske nacionalnosti kroz razne vidove sikaniranja, premlachivanja i odvodjenja u nepoznato.


što se tiče premlaćivanja;hebo me ženevska konvencija, kad ljudima dođe 2-3 friško zarobljena četnika il ujaka,a noć duga i dosadna.:sakomuglavu: 'ta ljudi da rade!?:biggrin:

šikaniranje se ne može nabiti na nos sedmoj,neg se otprilike zna(među nama ,zeničanima) koja je grupica novopečenih brada iz šerića,orahovice i azije:biggrin: bila u tim ,šerijatska policija, filmovima..


odvodjenja u nepoznato.

hahahha,znači o takvim glupostima se šaputalo po podrumima da se ubije vrijeme.kakvo odvođenje ,crni fricl(e):biggrin: !?

bare
28.08.2010., 22:27
Atane jes da se ne slazemo u 99 od 100 slucajeva ali meni nije nesto jasno toliki teror a nidje haskih optuznica , masovnih grobnica mora da ste ih spalili u visokim pecima.:rolleyes: De mi objasni taj fenomen?

viper77
28.08.2010., 22:58
što se tiče premlaćivanja;hebo me ženevska konvencija, kad ljudima dođe 2-3 friško zarobljena četnika il ujaka,a noć duga i dosadna.:sakomuglavu: 'ta ljudi da rade!?:biggrin:

Opasni su mi ti zarobljenici iz zenichkih mahala. Sve vojvoda do vojvode.


šikaniranje se ne može nabiti na nos sedmoj,neg se otprilike zna(među nama ,zeničanima) koja je grupica novopečenih brada iz šerića,orahovice i azije:biggrin: bila u tim ,šerijatska policija, filmovima..

Znachi, charshiju od 200 000 dusha maltretiraju dva seljaka i tri arapa?


hahahha,znači o takvim glupostima se šaputalo po podrumima da se ubije vrijeme.kakvo odvođenje ,crni fricl(e):biggrin: !?

Na dvomjesechni odmor "upoznajte lopatu" sa obaveznom kurom "oh, moja palice", da bi sve zavrshavalo "musliman sam ti majko ja".

Nije da je sve bilo nepoznato. "Muzicka" je pretendovala na ponudu broj jedan turistichkih zajednica "El Hamdilullah" Kantona.

Mi nismo imali podrum, novi komsho s Treshnjeve Glave ih iskoristio za skladishtenje drva koje je prodavao brachi muslimanima po cvaju za vrechu. Kjafiri su dobijali po duploj cijeni, srijedom.

cenzura
29.08.2010., 04:38
Od 42.106 civila koliko je bilo Bosnjaka/Srba/Hrvata i od 62.626 vojnika koliko je bilo Bosnjaka/Srba/Hrvata? To me interesuje ako ima podatak za to.
Vec si dobio podatak.Kalkulator u ruke pa izracunaj procente (37.60% od 68.101 itd.)
Evo ti kopija posta


Ima.
Ali i taj broj zrtava je najveca varijanta, zavisno od naucnog metoda koji se primjeni, postoji jos jedna kategorija koja je nesto oko 89.000 ukupno.
No za ovu vecu, procenat civila je 37,60 kod Bosnjaka,32,84 kod Srba i 23,30 kod Hrvata.
Kada se iz tog broja odbiju zrtve rata sa Hrvatima (11 775 Bosnjaka i 3533 kod Hrvata) iz 1993 godine i zrtve medjumuslimanskog sukoba sa APZB, dolazi se do zanimljivog broja da je ARBIH u sukobu sa Srbima pobila vise civila na jednog ubijenog vojnika nego VRS na jednog ubijenog pripadnika ARBIH.
Zanimljivo za ARBIH koja nije ubijala civile!

strelok
29.08.2010., 12:22
Vratite se temi- Savez logoraša BiH.

atan
03.09.2010., 20:51
Atane jes da se ne slazemo u 99 od 100 slucajeva ali meni nije nesto jasno toliki teror a nidje haskih optuznica , masovnih grobnica mora da ste ih spalili u visokim pecima.:rolleyes: De mi objasni taj fenomen?

ma to je to..naviklo se vazda u svako poređenje sa nekakvim ustaškim i četničkim zločinima,u ovom slučaju logorima prozivat tu sedmu muslimansku,koja je eto armijska protuteža,a onda ti kao dokaz da osudu iz haga,za ne sprečavanje pljačke..ja zločinaca i qrca:biggrin: