PDA

View Full Version : Turcizmi u bosanskom jezikuegi
23.01.2010., 04:02
A
ahiret „drugi" (zagrobni) svijet

ahlak moral, lijepo ponašanje

aferim! svaka čast! Bravo!

avlija dvorište ispred kuće

at (đogo) konj

ašik ljubav, udvaranje

ašikli-pendžer prozor za ljubovanje

ašiklija onaj koji ašikuje; ljubavna pjesma

akšam sumrak, večer

akšamluk večernji razgovor, druženje u sumrak

abdest pranje prije molitve

ahbab prijatelj

ajet rečenica ili red iz Kur'ana

Allah-birum Bog zna...

Allahrahmetile pokojni; milost Božija nad njim

almas dijamant

aščinica restoran tradicionalne hrane

avaz glas; grlo

alčak prepredenjak; vrtirep

ašćare očigledno


B


bailisati se onesvijestiti se

bostan lubenica; vrt ili voćnjak

berićet/bereket blagoslov, sreća, izobilje, uspjeh

bošča marama; stolnjak

bulbul slavuj

behut opijenost; nesvjestica

bezbeli naravno, mora da jeste, dabome

bukadar puno, velika hrpa

birvaktile nekada, „u ono doba"

bilesi čak i...

basamak (mn. basamaci) stepenica

baška posebno, nastranu

bihuzuriti uznemiravati, smetati

bujrum izvoli, dobro došao

bezistan bazar, zatvoreno mjesto za trgovinu


Č


čardak zgrada; gornji sprat kuće

čehra izraz lica

čorba gusta supa

čakšire muške hlače


Ć


ćumur drveni ugalj

ćenifa toalet, wc

ćafir nevjernik, inovjerac


D


dunjaluk svijet

dever briga, patnja, oskudica

dever-dun'ja stalne brige na „ovom" svijetu

deverati mučiti se, brinuti se

deverli glave kad neko nema sreće, samo brige

divit mastionica

dilber dragi/draga, voljeni, zanosni

divaniti razgovarati

divanhana soba za razgovor

din vjera

dova molitva

durati trpjeti, nositi se s nečim

damar srce, bilo

Džennet raj

Džehennem pakao

džezva bakrena posuda za spravljanje kafe

džemat društvo, zajednica

dženaza sprovod, sahrana

džuma petak (češće: molitva petkom)


Đ


đul ruža

đulbešećer džem od latica posebne vrste ruže

đugum veliki mjedeni vrč za vodu

đuvegija zaručnik, mladoženja

đuturum starac, onemoćali, oronuo čovjek

đulistan ružičnjak


E


efendija gospodin

ezan poziv za molitvu sa munare

evlad djeca, potomstvo


F


farz obavezna djela u islamu

fildžan porculanska šoljica za kafu bez drške

fasovati dobiti, primiti

fajda korist, dobitak

fukara sirotinja


G

gurbet skitnica, tuđin


H


hamal nosač

havizati (uhavizati) razumjeti, shvatiti

hašarijast nestašan, vragolast

halvat oba (najčešće u prizemlju kuće)

hastal stol

hastaluk (hasta) bolest (bolesnik)

hafiz (onaj koji čuva, pamti) čovjek koji zna Kur'an napamet

haram zabranjeno djelo u Islamu

hanuma žena, gospođa

hikjaja priča, legenda

hafifan nesiguran, nepouzdan

hatma čitanje čitavog Kur'ana s namjerom

hurija rajska djevica

hizmet pomoć, posluženje

hair dobro, sreća, korist

hairli sretan, čestit, napredan

„hajra mi od života nema“ kad neko nema sreće u životu

hadždž hodočašće u Mekku

hidžab žensko pokrivalo za glavu (ili lice)

hajat hodnik, predsoblje

hajvan životinja

halal dozvoljeno, pohvano djelo u islamu

hava zrak

hećim ljekar

helać propast, nesreća, šteta, kvar

hrsuz razbojnik, lopov, hrđava osoba

hejbet mnogo

harabatija rasipnik, boem, pijanica

hedija dar, poklon

hatib govornik, propovjednik


I


iftar večera nakon dnevnog posta u ramazanu

istihare želja

ibrik bakreni vrč za vodu sa posebnim lijevkom

ibretiti se čuditi se

imam islamski vjerski poglavar, svećenik

Indžil Evanđelje

iman vjerovanje u Boga

insan čovjek

ibadet moliva, služenje Bogu

išaret gest, signal, znak; naslućivanje


J


jag mirisno ulje

jal mnevolja, nesreća

jok ne


K


kaliferija šinteraj

kadija sudija u šerijatskom sistemu

kaduna dama, gospođa

kitab / ćitab knjiga

kabul (v. kabuliti) pristanak, dopuštenje

kabur grob

kijamet posljednji sud; nevrijeme; pometnja

kutarisati riješiti, osloboditi

kandilj svjetla kojima se ukrašava munara

kuvet snaga, krepost

kismet sudbina


L


levha kaligrafski ispisan citat iz Kur'ana i sl.

leđen bakrena posuda za umivanje

ligure sanke


M


mubarek sretan, blagoslovljen

mubarećleisati čestitati praznik

muhabet (v. muhabetiti) razgovor

melek anđeo

mahaluša žena koja puno ogovara, tračara

mujezin čovjek koji sa munare poziva na molitvu

munara toranj džamije

minder divan, sećija, kauč

maksuz specijalno, posebno, osobito

marifetluk zavaravanje, petljavina

mangala posuda za žeravicu

medresa vjerska srednja škola

mekteb vjerska osnovna škola

merhamet samilost, milosrđe

mezar grob

musafir gost

muštuluk dobra vijest ili nagrada za istu


N


naibu-reis zamjenik reis-ul-uleme (v.)

nafaka ono što je čovjeku suđeno da ima za života; sudbina

nefs strast, žudnja

namaz molitva

„Nejse!" (ili „Helem nejse") „nije bitno", „zanemari"


O


osunetiti obrezati mušku djecu po propisima


P


pohasiti se uzgoguniti se, postati drzak

plaho fino, dobro

pehlivan cirkusant; hrvač; komedijaš

pejgamber Božiji poslanik

peksimet kolač, slastica

peškeš poklon

pesinluk prljavština

pesinav prljav


R


rahatluk spokojstvo, bezbrižnost, uživanje

rahat biti biti miran, spokojan, udoban, zadovoljan

reis-ul-ulema vrhovni starješina islamske zajednice

rahmetli pokojni


S


sofra trpeza, stol

sunnet pravila postavljena životom Muhammeda

sevap dobro, Bogu ugodno djelo

sijelo okupljanje prijatelja (najčešće noću)

srklet uzrujanost, muka, patnja, tegoba

sehur obrok u zoru za vrijeme ramazana

sećija poširoka klupa zastrta ćilimima

sevdah ljubav

sevdisati ljubovati; čeznuti za nekim

sač peka

saulisati smiriti, svladati

sabah zora, svitanje Sunca

sabahile rano ujutro, zorom

sabur strpljenje

safra nesvijest

serbez slobodno, bez straha, sigurno

sokak uska ulica

sura poglavlje Kur'ana


Š


šerbe slatki voćni sok

šehadet osnovna izjava vjere u Islamu

šehid borac koji je umro na Božijem putu

šenluk (v. šenlučiti) veselje, zabava (slaviti, veseliti se)

šićar (v. ušićariti) korist, dobitak (okoristiti se, zaraditi)

šeher grad

šejtan đavo

šerijat vjerski zakon, pravila

šiša boca

šejh starješina tekijeT


tespih „brojanica" za ibadet

Tevrat Tora

titiz škrtica

tabija utvrđenje, opkop, bedem, utvrda

teferič veselje, zabava (najčešće u prirodi)

tabiriti tumačiti, proučavati detaljno,

tabut muslimanski mrtvački sanduk

tekija samostan" za derviše

telal razglasnik, objavljivač

ters neprijazan, nervozan, zloćudan

tevhid molitva za umrlog (učestvuju samo žene)

taraba ograda od dasaka, plot

tefter popis; bilježnica, lista

tokmak budala, glupan

teravija posebna molitva za ramazan


U


učkur uzica, tanak pojas od platna

ujdurma smicalica, prevrtljivost, podvala

ulema učenjaci, intelektualni vrh zajednice


V


vakat vrijeme

vaktija vremenski raspored obavljanja vjerskih dužnosti, satnica

vakuf vjerska zaklada, ostavština zajednici


Z


zo(h)va bazga

zahmet trud, muka, naporan posao, nevolja

zembilj trokutasta kožna torba

zulum (zulumčar) nasilje, nepravda, okrutnost (nasilnik)

zijan (zijančer) šteta, kvar (štetočina)

Zebur Novi zavjet

zar odjeća za pokrivanje muslimanskih žena

zejtin ulje

zehra malo, mrvica

zekjat obavezno dijeljenje pomoći sirotinji (2.5% godišnjih prihoda

zinaluk blud

zapis hamajlija (protiv uroka, bolesti i sl.)

egi
23.01.2010., 04:17
Turcizmi koji su zvanično prihvaćeni u bosanskom jeziku:

* bakar < tur. bakır
* boja < tur. boya
* bubreg < tur. böbrek
* budala < tur. budala
* čarapa < tur. çorap
* čelik < tur. çelik
* dućan < tur. dükkân
* džep < tur. cep
* jastuk < tur. yastık
* jogurt < tur. yoğurt
* kat < tur. kat
* kula < tur. kule
* kutija < tur. kutu
* majmun < tur. maymun
* pamuk < tur. pamuk
* pekmez < tur. pekmez
* pilić < tur. piliç
* rakija < tur. rakı
* sapun < tur. sabun
* sat < tur. saat
* šećer < tur. şeker
* temelj < tur. temel
* torba < tur. torba

adembeg
23.01.2010., 13:32
Samo cu doturit da u tome i jest bogastvo Bosne i Hercegovine .Bolje nam pristaje turcizam nego frankofon ili sto se plaho dosta uzima u novinarstvu engleski.Kao da s upotrebom francuskih ,engleskih rijeci novinar je moderan.Tu je dokaz njegove nestrucnosti.Znaci sve stoje domace je NAJ BOLJE.Masala i hvala Bogu daje tako.Novinari ne upotrebljavajte strane rijeci.

nemam_sidu
23.01.2010., 13:52
Najbolji, najljepsi, najjaci, najpristojiniji, najpametniji, najslabiji; superlativ bilo kog pridjeva se pise tako, sastavljeno. :D

ap.civa
24.01.2010., 14:44
Zanima me da li je riječ PLAHO, koju je adambeg upotrij-ebio u svom postu priznata u bosanskom jeziku. Meni osobno ta riječ zvuči jako ružno.

harison
24.01.2010., 16:33
jako korisno i plemenito od egija,ja bih dodao samo jos jednu ,mada ih imam hejbet.
Djerdek-soba u kojoj nevjesta i mladozenja ulaze za prvu bracnu noc.

egi
24.01.2010., 23:06
Muhanat. Trebali bi biti nešto kao ćudljiv. ;)

almond eyes
25.01.2010., 11:37
Muhanat. Trebali bi biti nešto kao ćudljiv. ;)
Mozda ters :D ;;)

egi
25.01.2010., 17:13
ters - neprijazan, nervozan, zloćudan

Muhanat je više onako, manje negativnog smisla. Kao "mušičav" ili štatijaznam. :)

almond eyes
27.01.2010., 23:29
ters - neprijazan, nervozan, zloćudan

Muhanat je više onako, manje negativnog smisla. Kao "mušičav" ili štatijaznam. :)
ters se moze prevesti i kao covjek "teske" naravi,kome niko ne moze ugoditi.
A muhanat je kad ,sto bismo rekli,ima svoje "musice".
Tabijat?

jerlagicv
27.01.2010., 23:31
DERT. Zna li iko? ;)

egi
27.01.2010., 23:44
DERT. Zna li iko? ;)
Slatki bol... Šta li...? :D

almond eyes
27.01.2010., 23:48
DERT. Zna li iko? ;)
Slatki bol... Šta li...? :D
Ovu sam rijec citala nekad davno u jednoj Nusicevoj komediji,ali....ne mogu da se sjetim :D

almond eyes
28.01.2010., 20:38
Mada rijetko po internetu trazim znacenja rijeci,sad nisam mogla da se sjetim sta znaci DERT,maloprije ukucah.
U turskom jeziku rijec dert ima znacenje nevolje ili tuge.

egi
28.01.2010., 20:49
Pa kolega, prevedi nam. ;;)

almond eyes
29.01.2010., 21:19
Mufljuz?
Takodje turcizam,zna li neko mozda znacenje ;;)

Titan
29.01.2010., 21:29
Mufljuz?
Takodje turcizam,zna li neko mozda znacenje ;;)

E sad cu da lupim, onako instinktivno mi to miri na smotanka u gumenim cizmama. "Mufljuz" .x_x

egi
29.01.2010., 21:33
Ma nešto loše garant. :D

Titan
29.01.2010., 22:20
Ovako bi to moglo da izgleda...
__________________________ "Ovi politicari su svi mufljuzi".
__________________________ ili, majka sinu koji nije lijepo obucen :
__________________________ Gdje si krenuo tako obucen ? Izgledas kao neki mufljuz.

almond eyes
29.01.2010., 23:11
To je primjena rijeci,ali znacenje :D
Kaze se mufljuz za loseg,nepristojnog,lopova,onoga koji u zivotu nista postigao nije.

mermaid
27.11.2011., 15:50
To je primjena rijeci,ali znacenje :D
Kaze se mufljuz za loseg,nepristojnog,lopova,onoga koji u zivotu nista postigao nije.

Mufljuz (prvi put čula :D), a pronađoh da znači - bitanga, propalica

Ili slično...

Haramija - razbojnik, zočinac, kradljivac..; vojnik

A sada gurabija, turcizam - kolači od meda, masla, brašna i badema koji mogu dugo stajati.. :)

zoezoe
05.06.2014., 20:44
Turcizam (http://www.pitajtelektora.com/?p=186) (http://www.pitajtelektora.com/?p=186)zehra (< tur. zerre) ima značenje sićušni delić, trunčica.
S druge strane, osnovno značenje ženskog imena Zehra (< tur. Zehra)
je sjajna, svetla; usp. "Svjetlana"

zoezoe
05.06.2014., 20:45
Turcizam (http://www.pitajtelektora.com/?p=186)zehra (< tur. zerre) ima značenje sićušni delić, trunčica.
S druge strane, osnovno značenje ženskog imena Zehra (< tur. Zehra)
je sjajna, svetla; usp. "Svjetlana"

fazlic
05.06.2014., 20:49
Da li je secer turska rijec?

Yoker
05.06.2014., 21:01
Da li je secer turska rijec?


šećer < tur. şeker
http://www.minimagazin.info/wp-content/uploads/2012/06/%C5%A0e%C4%87er5-575x427.jpg

fazlic
05.06.2014., 23:27
pa fazla dragi.. odakle nama secer.?

:loler:hehehehehe

~o) moze li kafa bez sekera...

almond eyes
06.06.2014., 14:37
Turcizam (http://www.pitajtelektora.com/?p=186)zehra (< tur. zerre) ima značenje sićušni delić, trunčica.
S druge strane, osnovno značenje ženskog imena Zehra (< tur. Zehra)
je sjajna, svetla; usp. "Svjetlana"

Kod nas je i zera,bez glasa h.
Ovako sa glasom h vise vuče na ime Zehra:)

strelok
06.06.2014., 15:02
Ima li ko razjasni bolesno raširenu upotrebu "velahavlevelakuveti" kao čuđenja, u čije značenje sumnjam...

Drugi izraz, ušao tek prije godinu i nešto je "ašćare" u smislu "namjerno"...

Treće i najbolesnije je zaklinjanje Allahom dž.š..

Jeste li primjetili da je "Alla'a mi" zamijenilo mahalsko "ocam' i staaare mi"?

Ide dosta djece na vjeronauk, i da to koriste kao poštapalicu - ne ide mi u glavu.

okana
06.06.2014., 18:47
Ima li ko razjasni bolesno raširenu upotrebu "velahavlevelakuveti" kao čuđenja, u čije značenje sumnjam...

Drugi izraz, ušao tek prije godinu i nešto je "ašćare" u smislu "namjerno"...

Treće i najbolesnije je zaklinjanje Allahom dž.š..

Jeste li primjetili da je "Alla'a mi" zamijenilo mahalsko "ocam' i staaare mi"?

Ide dosta djece na vjeronauk, i da to koriste kao poštapalicu - ne ide mi u glavu.zaista otkad nisam cula ovo ocmi i stareemi =))=))=))=))bas ti hvala sto me vrati malo u to vrijeme:):)

almond eyes
24.06.2014., 19:01
Ima li ko razjasni bolesno raširenu upotrebu "velahavlevelakuveti" kao čuđenja, u čije značenje sumnjam...

Drugi izraz, ušao tek prije godinu i nešto je "ašćare" u smislu "namjerno"...

Treće i najbolesnije je zaklinjanje Allahom dž.š..

Jeste li primjetili da je "Alla'a mi" zamijenilo mahalsko "ocam' i staaare mi"?

Ide dosta djece na vjeronauk, i da to koriste kao poštapalicu - ne ide mi u glavu.

Znacenje ne bih znala,ali mislim da se radi o arapskom jeziku,koristilo se odvajkada,ali eto sada je ,kako kazes,bolesno rasireno i koristi se i za sta treba i za sta ne treba.
Nikada mi nece biti jasno zasto se koriste neke tudje rijeci kad i u nasem jeziku imamo bogat rijecnik ,ali razni uticaji,svasta pomalo tako da imamo dosta rijeci i izraza za koje i ne znamo sta znace ali ih koristimo svakodnevno.

đizlija
24.06.2014., 19:45
he,he pa naravno da se moraju kleti Alahom, jer je propisano stalno spominjati mu ime, dok je kod drugih blasfemija stalno prizivanje boga...

fazlic
24.06.2014., 23:45
Hrvati kazu kat a mi sprat...jeli kat turska rijec...

Osman
25.06.2014., 00:03
Ima li ko razjasni bolesno raširenu upotrebu "velahavlevelakuveti" kao čuđenja, u čije značenje sumnjam...

"La havle ve la kuvvete illa billah." - "Nema snage niti moći osim u Allaha." To bi ti bio doslovan prijevod. Muslimanima je preporučeno izgovaranje ovih riječi sa namjerom veličanja Boga.

Nije poznato kako i kada ušlo u običaj da se ova sintagma upotrebljava kao izraz za čuđenje.

Osman
25.06.2014., 00:06
he,he pa naravno da se moraju kleti Alahom, jer je propisano stalno spominjati mu ime, dok je kod drugih blasfemija stalno prizivanje boga...

Nije tačno da se muslimani moraju kleti Allahom. Šta više, takvo što se nikako ne preporučuje, osim u slučaju krajnje potrebe.

Spominjanje Allaha jeste muslimanima naređeno, ali ne na takav način.

đizlija
25.06.2014., 08:20
Nije tačno da se muslimani moraju kleti Allahom. Šta više, takvo što se nikako ne preporučuje, osim u slučaju krajnje potrebe.

Spominjanje Allaha jeste muslimanima naređeno, ali ne na takav način.

loše se izrazio, ne kleti, nego ga spominjati...

okana
25.06.2014., 10:49
Hrvati kazu kat a mi sprat...jeli kat turska rijec...

mislim nije, nisam sigurna ali sta je onda cardak:):)

đizlija
25.06.2014., 15:02
kat su i dimije+bluza =P~=P~=P~.Inače govori se oboje, to je sada moda, pa više nije čas, nego sat, isključivo val, a ne talas i ostale nazor podjele

fazlic
25.06.2014., 15:55
kat su i dimije+bluza =P~=P~=P~.Inače govori se oboje, to je sada moda, pa više nije čas, nego sat, isključivo val, a ne talas i ostale nazor podjele
Vidi naseg dizlije...ti izgleda dobro poznas turski jezik...

Nesto da te pitam...slabo se sam druzio sa sarajlijama...moze se reci nikako, a u Sarajevu bio svega tri puta, vise onako u prolazu...

Koristile sarajlije dosta turcizama?

Kod nas slabo...haman nikako...

đizlija
25.06.2014., 16:03
Vidi naseg dizlije...ti izgleda dobro poznas turski jezik...

Nesto da te pitam...slabo se sam druzio sa sarajlijama...moze se reci nikako, a u Sarajevu bio svega tri puta, vise onako u prolazu...

Koristile sarajlije dosta turcizama?

Kod nas slabo...haman nikako...

pa vi ste bliže purgerima...ima naravno, s tim da se do 91g to koristilo kao sleng, danas je to markacija, pojam patriotizma, ispravnost stava, vjere, opredjeljenja, bijedno, mizerno.Koliko moraš biti mali, mizeran, pa ismijavati(sa pravom) Tučkove zrakomlate i ostala pro.seravanja, a ne vidjeti vlastito silovanje jezika i to nekim suludim inovativnim pokušajima, nego uvođenjem tuđica.Pored toga kockice su vodile i pored Danke Deutchland sindroma kompleksa oštru borbu protiv germanskih tuđica.

okana
25.06.2014., 16:59
nista.. preostaje jedino da zatrujemo sve izvore vode jer njome peremo the dupHe.

sta tamo neki rade i kako koriste jezik.. jednako bi bilo tebe optuzit za ubistvo cim sjednes za volan jer se neka budala napila i zgazila tamo nekog peMzionera.

jezik je svaki lijep.. no smo mi malo optereceni zbog dobro poznatih faktora.


Znas sta ti si moj KRALJ najpametniji naj INTELEGENTNIJI pored jos 2-3 moja favorita dusa moja draga :fesovi::bih::bih::x

okana
25.06.2014., 17:21
a ta cesh.. ako im dash jezik oni ce za oci. takav ti je to svijet ili sta li.?!

:loler:


Nikad Him dosta velis nezasitni :-o:)):)):)):)):)):ymparty:dusa si ti moja pametna:kissy2:

okana
25.06.2014., 17:49
nece se proJt dok nas skroJz ne ukradu.. :AR!

:loler:mislis????13810

đizlija
25.06.2014., 20:45
nista.. preostaje jedino da zatrujemo sve izvore vode jer njome peremo the dupHe.

sta tamo neki rade i kako koriste jezik.. jednako bi bilo tebe optuzit za ubistvo cim sjednes za volan jer se neka budala napila i zgazila tamo nekog peMzionera.

jezik je svaki lijep.. no smo mi malo optereceni zbog dobro poznatih faktora.

padaš u trans na običnoj travi ?? Hajde ja te razumijem, ali žaba bi se opet potkivala.

almond eyes
26.06.2014., 13:52
like almond eyes npr. ili love ili hate.?

turcizmi su sasvim normalna pojava obzirom na tursku ulogu i uticaj na ovim prostorima.. druga je stvar sto im neki daju ovaj ili onaj smisao ili znacenje.

to sto nam je jezik poprimio oblik ili karakter Vojnicevog manuscript-a.. jedino nasa licna ili ti osobna indolentnost na planu jezicke ili govorne kulture glavni je razlog takve pojave..Naravno,svjesna sam da nijedan jezik ne moze biti "cist" ni sacuvan od uticaja sa strane i to vjerovatno samo doprinosi njegovom bogatstvu,ali ima pretjerivanja.
Bas,kako je neko spomenuo,koristimo izraze koji imaju sasvim drugacije znacenje nego onaj osjecaj koji mi zelimo da izrazimo koristeci ga.
A,to smanjuje ljepotu i naseg jezika,a tudje rijeci i izraze ponizava ,na neki nacin, u nasim ocima.
@Osmanlija je naveo tacan prevod izraza koji je @strelok spomenuo i kad pogledamo to znacenje i onako kako se koristi u vecini slucajeva kod nas,moramo priznati da se izrazu umanjuje njegova ljepota i znacenje.

đizlija
26.06.2014., 20:54
kakve babe.. kakve zabe.?

najbolje je to mustafa rek'o.. sto se pamti nestaje, sto se zapise ostaje.

nego kako ti zamisljash bosnjacku knjizevnost ako iz nje pobrisemo sve turcizme.. ili bilo koje, druge da kazem, narodne rijeci koje su po tebi neprihvatljive ili nepotrebne.?

ili mislish kako je i knjizevnost nepotrebna u obrazovnim ustanovama.. ;))

čudi me da prelaziš u majstore spina. Te tvoje tvrdnje ni nasluti dao nisam.Jedno je koristiti, a drugo ultimativno nametati.Naravno, posljednji, ali ne i zadnji udarac je o književnosti-nisko, možeš ti to dostojanstveno, a žaba...pa jedna jedina na forumu, slabo konta, još lošije izražava, ali podržava svaku pisaniju kontra...nabijeđeni patriota, internacionalista, ha, ha mislioc, ljubavnica, šta već ne..

đizlija
27.06.2014., 18:49
ne razumijem.. jel' ces ti to mene sad ruzit ovdje.?! :-J

s tobom mogu svakako, sa žabom teško...nikako.